กลอนม้ง KEV KAWM TSIM NTUJ

บทกลอน หรือ Lus Taum Huam? ชื่อ? “KEV KAWM TSIM NTUJ“? ของคุณ Lis Lauj. Vees Cas, Los Tsuas teb.? แนะนำมาโดยคุณ? povlas ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สำหรับบทกลอนบทนี้ คุณ povlas มีเจตนาจะฝากไว้กับบทความเรื่อง “หนุ่มม้ง กับพฤติกรรมจีบสาว ยามค่ำคืน” เพราะถือเป็นบทกลอนสอนหนุ่มสาว ให้ตั้งใจเรียนครับ

KEV KAWM TSIM NTUJ

Hmong Poem, Lus Taum Huam

Kev kawm ntawv yog kev tsim nuj
thoob qab ntuj tsuas muaj kev kawm
thiaj coj tawm ntawm kev txom nyem
kev txawj ntse thiaj yog tsim nqi
txhob tham ntxhi txoj kev nkauj nraug
txhob muab taug lub caij kawm ntawv
tsam ntxhov plawv thiab nyuab koj siab
kawm tsis tiav nkim niam txiv nyiaj
tsis tsim txiaj luag saib koj qis
tsis tau lig npaj mus kawm xyaum
mus nrog zaum hauv tsev kawm ntaub
koj thiaj paub thiab nrog luag txawj
tus ntaus thawj txawm tsis nrog tau
los yuav pauv tau koj lub cuab
ntuj pos huab yog raug duab tshav
mam xyaum txav thaum koj txawj ntse
laj kam leg yuav nrog luag tau
txhob maj rau txoj kev ua vauv
tsam ntxhov hauv thaum tub ki coob
neej poob koob yog txoj kev ruam
luag quab yuam tsis nco qab ntshai
tej me ntxhais txhob maj ua nyab
tsam poob qab koj hwj chim qis
txhob npaj siv yus lub dag zog
kav tsij nrog peb mus kawm ntawv mog.

——————————-

by:? Lis Lauj. Vees Cas, Los Tsuas teb.