คนม้ง คนเก็บฟืน

Hmong Firewood Collectสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนม้ง คือ การเก็บฟืน? ซึ่งเรามักจะพบเรื่องราวของการเก็บฟืนอยู่บ่อยๆ? ในเรื่องเล่าคนม้ง? ในนิทานม้ง? หรือในชีวิตจริงของคนม้งเรา?

ที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้? เนื่องด้วยเชื่อว่าขณะนี้หลายพื้นที่? พี่น้องม้งเราคงเริ่มตระเตรียมฟืนไฟไว้สำหรับหน้าหนาวนี้กันแล้ว? สำหรับประสบการณ์ส่วนตัว? ยามเด็กเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเห็น การเก็บฟืน ในรูปแบบวิถีชีวิตชาวม้งอย่างแท้จริง?? คือ อาจต้องมีก๋วย (kawm) หรือสายผ้า (hlaab daub) มีดพร้า (maum ruas) หรือขวาน (maum taus) และเมื่อเข้าไปในป่าแล้วต้องคอยมองหาซากไม้ล้ม? หรือกิ่งไม้หักเพื่อตัดแต่งแล้วกองๆ ไว้? จากนั้นจึงค่อยจัดวางลงไปในก๋วย? หรือวางบนสายผ้าให้เรียบร้อย? ก่อนแบกใส่หลังกลับบ้าน?

Hmong and firewood collect, one of things in Hmong’s life is firewood collect. And in Thailand this is time to collect firewood for the cold season and for Hmong new year celebration in December.

ด้วยประเพณี และ ด้วยวิถีชีวิตของม้งเรา? จึงทำให้ม้งเรามักจะมีช่วงการเก็บฟืนอยู่สองช่วงคือ? ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน? และอีกครั้งคือช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ม้ง? ถ้าใครเป็นเด็กม้งแล้ว? เป็นต้องได้ไปช่วยแม่เก็บฟืนสำหรับไว้ใช้ในช่วงดังกล่าวเป็นประจำทุกปี? สำหรับชุมชนม้งบางแห่ง? มักจะชักชวนกันไปเก็บฟืนพร้อมๆ กัน? ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูไม่ได้อีกแล้วในปัจุบันนี้

ที่ต้องมีการตระเตรียมฟืนไฟเป็นพิเศษในช่วงนี้? ก็เนื่องด้วยว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว? ที่สำคัญคือ? เมื่อปีใหม่ม้งมาถึง? ย่อมต้องหมายถึงการหุงหาอาหารมื้อใหญ่? ในเตาใหญ่? ที่ต้องใช้ฟืนเป็นจำนวนมากกว่าปกติ