ความเคลื่อนใหวผู้อพยพ ม้งลาว

Laos Hmong refugees in Thailand ?หลังจากมีข่าวลือต่างๆ นาๆ ว่าอาจมีการส่งกลับพี่น้องม้งลาว บ. ห้วยน้ำขาว ทั้งหมด? ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น พ.ศ. นี้? แต่จนแล้วจนรอด? พี่น้องม้งลาวที่ศูนย์พักพิงฯ ในวันนี้? ยังคงมีประมาณ 5,700 กว่าคน? ที่ต้องอยู่กับกระแสข่าวลือ? และความหวาดระแวง? โดยไม่มีใครบอกได้ว่า? ชะตากรรมและอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

ระยะหลังนี้ข่าวคราวความเคลื่อนใหว? ของพี่น้องม้งลาว บ. ห้วยน้ำขาว? ไม่ค่อยได้ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์? หรือจอโทรทัศน์? ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความร้อนแรงของการเมืองในช่วงที่ผ่าน? จนอาจทำให้ข่าวบางข่าวต้องหลุดไปจากกระแส? ทั้งที่ช่วงแรกมีการตีพิมพ์อยู่บ่อยๆ ก็ตาม

Today still have around 5,700?Laos Hmong?refugees in Ban Hauy Nam Khao Camp, Petchabun.?As Thai government’ve said that they’ll send all back to Laos in 2008. But due to?Thailand political situation not stable, so they?could sent only 3,000 people in this year. However some family of Laos Hmong?volunteer to go back with assisting from Thai government.

แต่ไม่เป็นไรครับ HmongAsia.com ยังคงติดตามข่าวคราวเรื่องนี้อยู่บ้าง?(ตามอรรถภาพ)? เมื่อใดที่มีความเคลื่อนใหวสำคัญ? ก็จะนำมารายงานให้ได้ทราบกัน? สำหรับช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา? พี่น้องม้งลาวที่ บ. ห้วยน้ำขาว? ยังคงทยอยกลับสู่มาตุภูมิ? โดยเดือนๆ หนึ่ง? จะมีพี่น้องม้งลาวประมาณสิบครอบครัว? ที่เดินทางกลับลาว (สมัครใจ)? โดยการเดินทางกลับจะได้รับการช่วยเหลือโดยทางการไทย

ก็คงต้องมาดูกันปีหน้า? ว่ารัฐบาลชุดใหม่? จะมีนโยบายอย่างไร? กับกลุ่มผู้อพยพพี่น้องม้งลาว? ที่ บ. ห้วยน้ำขาว? เพราะหากการเมืองยังไม่นิ่ง? ความชัดเจนในเรื่องนโยบายก็ย่อมไม่มี