ชีวิตหม้าย ที่พบเห็นในสังคมม้ง

Hmong Divorced, Hmong Widowผมเคยได้มีโอกาสเที่ยวงานปีใหม่ตาก บ้านห้า สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ? การเล่นโยนลูกช่วงระหว่างหญิง และชาย? ที่เป็นหม้าย? หรือหย่าร้างกับคู่ชีวิตมาแล้ว? โดยส่วนใหญ่ในบรรดาที่เห็น? น่าจะเป็นฝ่ายหญิงมากกว่าที่ยังครองความเป็นหม้าย? เพราะปกติฝ่ายชายหากเป็นหม้าย? ไม่นานก็ต้องได้หาแต่งใหม่? จะไม่ยอมปล่อยชีวิตหม้ายดำเนินต่อไปให้ยาวนาน

ไม่เฉพาะที่ตากเท่านั้น? ที่พบเห็นการเล่นโยนลูกช่วง? ระหว่างพ่อหม้ายแม่หม้าย?แต่ ปีใหม่ม้ง?52?ที่ผ่านมา? บ้านป่ากลาง ซึ่งเป็นบ้านเกิดผม??และที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีให้เห็นนัก? สำหรับภาพของพ่อหม้ายแม่หม้ายในสนามลูกช่วง? แต่มาปีนี้ผมถึงกับตกใจ? เมื่อเห็นว่ามีพี่ๆ ป้าๆ หลายคนได้หย่าร้างกับสามีไปแล้ว? และกำลังโยนลูกช่วงอยู่ในสนามหลายคู่ด้วยกัน

มันรู้สึกสะท้อนใจ? เมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้? ก็ไม่อาจทราบได้ว่าเขาเหล่านั้น? จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง? สุขมากขึ้นหรือสุขน้อยลง? แต่สิ่งหนึ่งที่พบเห็นคือ? ปัญหาวัยรุ่นที่เกิดตามมา? เพราะครอบครัวที่แตกแยก? แต่ก็ยังมีบางครอบครัว? ที่แม้จะขาดความอบอุ่นไปบ้าง? แต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมแต่อย่างใด

Widow and Divorced become an important problems in Hmong’s social.?In my opinion the marriage when they still young?is the primary cause of the divorce. So keep thinking much more and find out the solution to decrease the divorce in Hmong’s life.

ก็ไม่นึกว่าวันนี้? ปัญหาการหย่าร้าง? จะเด่นชัดขึ้นทุกวันในสังคมม้งของเรา? สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะการแต่งงานเมื่ออายุยังน้อย??? จึงไม่อาจอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าได้? แต่นั่นคงไม่ใช่สาเหตุของการหย่าร้างในทุกกรณีไป? สาเหตุหลักน่าจะมาจากอุปนิสัย? และพฤติกรรมเฉพาะตัวมากกว่า?

สำหรับเรื่องนี้? เราทุกคนคงต้องได้คิดกันให้หนักขึ้น? เพราะสุดท้ายแล้วปัญหานี้จะกลายเป็นปัญหาลูกโซ่? นำไปสู่ความอ่อนแอของสังคมม้งในที่สุด