ตำนานประวัติศาสตร์ม้ง 5000 ปี ตอน 4

เปิดตำนานประวัติศาสตร์ชนชาติม้งที่ซ่อนเร้นมากว่า 5,000 ปี (ตอน 4 ) : โดย โดมดอย

ตอนที่แล้ว รัฐบาลจีนได้สร้างรูปปั้นของ หวงตี้ แหยงตี้ และจือโหย่ (Tsaab Tim Yeeb Tim Txwv Yawg) ไว้ที่เมืองจั๊วะลู่ มีคนจากทั่วโลกไปท่องเที่ยวที่นั่นมากมาย บางคนถามว่าก่อนเมืองจั๊วะลู่…ก่อนจือโหย่..ล่ะ มีไหม?… ม้งอาศัยอยู่ตรงไหนมาก่อน คำตอบที่ดีที่สุด ต้องให้ นายพล เฉินเจิ้ง นายพลม้งที่รับราชการทหาร กับรัฐบาลจีนมานานจนเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนหนังสือ เขียนหนังสือ และค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติม้ง

นายพล เฉินเจิ้ง a hmong general
นายพล เฉินเจิ้ง

นายพล เฉินเจิ้ง อาศัยอยู่เมืองนานจึ้ง จังหวัดจ๊างซู้ ตอนอายุ 16 ปี ได้เข้ารับราชการทหารกับรัฐบาลเหมาเจ๋อตุง เพื่อรบกับก๊กมินตั๋ง เดินทัพจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงภาคเหนือของประเทศจีน ใช้เวลาปีกว่า จึงจะเดินทางถึงที่หมาย ข้าม 8-9 จังหวัด ระยะทางกว่า 6,000 ไมล์ โดยเริ่มต้นเดินทางจากเมืองจ๊างซี้ มีทหารกว่า 100,000 นาย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย คือเมืองซ้างซี้ เหลือกำลังพลแค่ 10,000 นาย มีพี่น้องชาวม้งจำนวนมากที่ร่วมรบกับรัฐบาล เหมาเจ๋อตุง แต่ปัจจุบันก็เสียชีวิตหมดแล้ว ยังเหลือท่านนายพลเฉินเจิ้ง

แต่ละวันท่านนายพลจะค้นคว้า และศึกษากลุ่มชนต่าง ๆ ในจีน ที่มีอายุกว่า 7,000 ปี ที่เคยอาศัยอยู่ตอนกลางของแม่น้ำเหลือง และแม่น้ำหยางจื่อ (แม่น้ำแยงซี) ท่านนายพลกล่าวว่า มีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่ากลุ่มชนต่าง ๆ เหล่านั้น คือ บรรพบุรุษของม้ง เหตุที่ทำให้ม้งต้องอพยพไปที่เมืองจั๊วะลู่ เพราะแม่น้ำเหลืองมักท่วมเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนบริเวณลุ่มน้ำเหลืองได้รับความสูญเสียเป็นอย่างมาก

แม่น้ำเหลือง เป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับ 2 ของจีน มีความยาว 3,388 ไมล์ ช่วงที่เอ่อล้นท่วมนั้น มีผู้คนเสียชีวิตลงจำนวนมาก ไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปได้ จึงอพยพไปที่เมืองจั๊วะลู่ เมืองจั๊วะลู่ จึงเป็นสถานที่ที่เริ่มต้นประวัติชาวม้ง และประวัติจือโหย่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทะเลสาบต๊งเถง ประวัติศาสตร์ม้ง
ทะเลสาบต๊งเถง

หลังจาก จือโหย่ เสียชีวิตแล้ว ม้งส่วนใหญ่ได้อพยพข้ามแม่น้ำเหลือง กลับลงมาทางใต้ มาอยู่บริเวณลุ่มน้ำหยางจื่อ (ลุ่มน้ำแยงซี) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวอันดับหนึ่งของจีน และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความยาว 3,900 ไมล์ บริเวณลุ่มน้ำหยางจื่อ มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่ง ชื่อทะเลสาบโพยาง อยู่จังหวัดจ๊างซี้ และทะเลสาบ
ต๊งเถง อยู่จังหวัดอู่หนาน ม้งอาศัยอยู่ที่นี่มากว่า 4,000 ปี ขณะนั้นชนชาติม้งก็สามารถมีประเทศเป็นของตนเอง ชื่อ ซานเหมี่ยว (Sanmiao) แปลว่าประเทศม้ง มีผู้นำม้ง 2 คน ชื่อ เท้าแท้ และ หัวถัว

ประเทศซานเหมี่ยว มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึงกวางตุ้ง กุ้ยเจ๊อ เสฉวน และยูนนาน บริเวณทะเลสาบต๊งเถง เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ตามนิทาน และตำนานม้งที่เล่าต่อ ๆ กันมา รวมถึงบทเพลงต่าง ๆ ยังมีเนื้อหาของทะเลสาบต๊งเถง ดูแล้วเหมือนเรื่องราวเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง แต่แท้จริงแล้ว ชาวจีนมายึดครอง มาแย่งชิงสถานที่ดังกล่าวมากว่า 4,000 ปีมาแล้ว

ผู้นำชาวจีนขณะนั้น คือ เหยาซุ่น ( Yau Sun ) และ หยือ (Yew) ชาวม้งก็ได้ต่อสู้แย่งชิงดินแดนแห่งนี้มานาน เพราะชาวจีนเข้ามายึดครอง และขับไล่ ชาวม้งออกจากพื้นที่ เมื่อชาวม้งพ่ายแพ้ต่อ หยือ ก่อนคริสตกาล 2200 BC (2200 BC หรือ 2200+2009 = 4,209 ปีมาแล้ว) ประมาณ 2,500 ปี หลังจาก ซานเหมี่ยว หายไปจากแผนที่ ก็ได้เกิดประเทศใหม่ชื่อ ฉู่ (Chu Kingdom) โดยประเทศนี้เกิดขึ้น ประมาณ ก่อนตริสตกาล 704 ปี จนถึงหลังคริสตกาล 224 ปี หรือประมาณ 1,000 ปี (704 BC -224 AD) โดยมีผู้นำประเทศ ชื่อ โซ่งอี้ เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก อยู่นานประมาณ 1,000 ปี จึงพ่ายแพ้แก่จีน 223 AD

นักค้นคว้าหลายท่านกล่าวว่า ประเทศฉู่ ไม่ใช่ประเทศของจีน และส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า อาจเป็นประเทศของม้ง แต่หากไม่ใช่ประเทศม้ง อาจจะเป็นประเทศไทยมาก่อน…….น่าเสียดายพื้นที่ตรงนี้หมดลงพอดีไว้ครั้งหน้า มาว่ากันต่อว่า เมื่อประเทศซานเหมี่ยว และ ฉู่ แตกสลายแล้วยังมีประเทศใหม่ ๆ ที่เป็นประเทศม้งเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ ติดตามครั้งหน้าจ้าพี่น้อง……