ต่อข้อซักถาม เรื่องเนื้อหา ภาษาม้ง

ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ที่ได้ติดตาม? และร่วมแสดงความคิดเห็น? อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเว็บ Hmongasia.com เอง? และต่อพี่ๆ เพื่อนๆ คนอื่นๆ ด้วยดีเสมอมา

ต่อข้อซักถามหนึ่ง? ที่ตัวผมเองคิดว่าจะต้องมีตามมา? เมื่อเปิดดำเนินการเว็บแห่งนี้? นั่นคือเรื่องของเนื้อหาเว็บที่เป็น ภาษาม้ง? เพราะ Hmongasia.com เป็นเว็บเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวชาวม้งของเรา? ก็ต้องยอมรับว่าภาษาม้งผมมันอ่อนด๋อย? ที่พอได้บ้างคือการอ่าน (ซึ่งก็ยัง งูๆ ปลาๆ)? สำหรับการเขียนนั้น? ก็จะได้แต่เพียงคำง่ายๆ (บางครั้งก็ไม่ได้) อย่าง “Kuv Hlub Koj”? หรือคำที่พบเห็นบ่อยๆ

Apologize to my fellow Hmong who couldn’t read Thai. Because of my bad?Hmong writing,?even Hmongasia.com is a website about Hmong. However I’ve tried to put a short summary in English to understand each articles. And welcome whose interest to join as a Hmong Article Writer on Hmongasia.com

หากจะมีคำตำหนิบ้าง? ผมก็ขอน้อมยอมรับ? เพราะในบางครั้ง? เมื่อผมต้องพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของม้งเรา? ผมก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเช่นกัน? แต่อย่างไรก็ตาม? ผมก็คงไม่ยอมให้ข้อจำกัดตรงนี้มาหยุดการขีดเขียนเรื่องราวบนเว็บแห่งนี้ได้ (พูดเอาเท่ห์)? เพราะผมเองคิดว่าได้เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้ว? ที่จะสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน

สำหรับในเรื่องของเนื้อหา ภาษาม้ง ผมก็ต้องขออภัยพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวม้งที่อาศัยอยู่ต่างแดน? หรือที่ไม่สามารถอ่านไทยได้? มา ณ โอกาสนี้ด้วย? ที่พอทำได้? ผมจะพยายามสรุปเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ (เพราะถ้ายิ่งยาว จะยิ่งเพี้ยน)? เพื่อให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวม้ง? ที่ไม่สามารถอ่านไทย? สามารถเข้าใจได้คร่าวๆ ว่า? แต่ละหัวข้อพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง

.. ก็ต้องยอมรับว่า .. ผมมันแย่? ผมมันแพ้เด็กประถม ..