บทความม้ง ชิง 6,000 บาท


“Hmong Article Compettitions 2008”

ได้เห็นประกาศนี้ทางเว็บ Tojsiab.com มาหลายวันแล้ว? หากแต่ยังไม่ได้มีเวลานำมาลงในเว็บแห่งนี้เสียที? สำหรับการแข่งขัน? หรือประกวดครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมม้งเราอย่างยิ่ง? เพราะจะทำให้พี่น้องม้งเราได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา? และกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อไปว่า? แล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร

หัวข้อการประกวดบทความครั้งนี้ก็คือ “ข้อเสีย ปัญหา ของชาวม้งที่ข้าพเจ้ามองเห็น และสาเหตุุ กับแนวทางแก้ไขของข้าพเจ้า” ถือเป็นมิติใหม่ในสังคมม้งเรา? ที่พวกเราจะต้องมีการตั้งโจทย์ให้กับตัวเอง? เพื่อร่วมกันหาคำตอบ? เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง? ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมมองย้อนกลับไปข้างหลังด้วย .. เพื่อความมั่นคงโดยรวม? อย่างแท้จริง

การประกวดครั้งนี้จะได้ประโยชน์มากน้อย? ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะให้ความสำคัญกับการประกวดในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด .. ว่าแล้วงานนี้คงพลาดไม่ได้แล้ว? ว่าแต่จำกัดอายุไหมหว่า? ต้องเมล์ถามก่อน

Hmong article compettition under the topic “In your view, what is a problem in our society ? How is the problem affecting our people ? And What is a solution to the problem ?” Limited to 3 pages, before June 31st. More infomation youths_of_t@yahoo.com

กำหนดความยา่วไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หมดเขต 31 ตุลาคม นี้
รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท, รองชนะเลิศ 2,000 บาท, รางวัลชมเชย 1,000 บาท

ส่งบทความของท่านมาได้ที่
คุณ นิตยา ฤทธิ์เนติกุล (ฝ่ายการเงิน)
63/87 หมู่ 1 พระราม 2 ซอย 69 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150? E-mail: youths_of_t@yahoo.com