ประมวลภาพเก่า ม้งลาว ห้วยน้ำขาว

ด้วยว่าผมอยากทดลองระบบ แกลลอรี่รูปภาพ? เผื่อมีรูปภาพม้งจะได้นำมาแสดงให้ได้ชมกันครับ? สำหรับรูปที่นำมาให้ชมวันนี้เป็นภาพที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ. ห้วยน้ำขาว? ซึ่งเป็นภาพช่วงย้ายศูนย์ฯ เดือน มิถุนายน 2550

This is some images of Laos Hmong Refugees Ban Huay Nam Khao, Thailand. The images was taken in June 2007, during the time of moving Camp.