ปัญหายาเสพติดกับคนม้ง และผืนแผ่นดินไทย

บทความส่งมาโดยพี่ ทนายความม้ง/Hmong Lawyer Thailand.

สังคมคนไทยโดยทั่วไป มักจะมองและเหมารวมว่า คนม้งเป็นคนที่ชอบค้ายาบ้า ทำผิดกฎหมาย แต่ก่อนคนม้งก็เคยถูกเหมารวมว่าเป็นคนที่ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย

แต่อยากจะขอเรียนชี้แจง ให้มองเห็นถึงสภาพความจริงว่า คนม้งมีเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับคนไทยทั้งประเทศ เวลามีคนไทยถูกจับ ก็จะมองดูเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจเอาใจใส่ ซึ่งต่างกับเวลาที่คนม้งถูกจับ ก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง

คนม้งมีจำนวนน้อย แต่ป่าในประเทศไทยถูกทำลายไปมากมาย ถ้าเป็นคนที่มองและเข้าใจอะไรอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งแล้ว ผมว่าจะเข้าใจดีครับ แต่ธรรมดาของมนุษย์ ที่มักมองอะไรง่ายๆ และโดยผิวเผิน มองในมุมที่แคบๆ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เขาคิดเหมือนเช่นเราคิด และเขาก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้เราคิดเหมือนที่เขาคิด

มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ หากจะพูดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนสัตว์อื่นๆ แต่เป็นเพียงคนละประเภท และสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โดยทั่วไปก็คือ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์

ในหลวงท่านทรงตรัสเป็นพระบรมราชาโอวาทให้พวกเราคนไทยทุกคนว่า

?เราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ ในสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดี?

ศาสนาพุทธเองก็มีคำพูดคำสั่งสอนที่ว่า ?นานาจิตตัง? คือต่างจิตต่างใจ ต่างความคิด คนม้งก็รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย รักผืนแผ่นดินไทย เช่นคนไทยทุกคนครับ

พี่น้องม้งครับ ในหลวงท่านทรงตั้งชื่อเอาไว้เรียกพวกเราว่า “ชาวไทยภูเขา” คือพวกเราเป็นคนไทยที่อยู่บนเขา ขอให้พวกเราสำนึกในบุญคุณของผืนแผ่นดินไทย ที่ให้พวกเราได้อยู่อาศัย อะไรที่จะทำเพื่อแผ่นดินนี้ได้ ขอให้พวกเราอย่าได้ละเลยครับ