ปีใหม่ม้ง 2554/2011 สมาคมม้ง

Hmong ChiangMai New Year 2011
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

?น่อ เป๊ เจ่า? หรือปีใหม่ม้ง นับว่าเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายม้งโดยทั่วกัน ในวันดังกล่าวจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ทำพิธีปัดเป่ารังควาญ กินเลี้ยงสังสรรค์ และมีการละเล่นต่างๆ อันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ บรรดาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนต่างอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งที่ประชุมผู้นำชาวไทยเชื้อสายม้ง ปี พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีมติให้วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน สอง เป็นวันปีใหม่ม้งในประเทศไทยทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 นี้ จะตรงกับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 ชาวไทยเชื้อสายม้งทุกหมู่บ้านจะเริ่มต้นเฉลิมฉลองปีใหม่ในวันดังกล่าว โดยจะมีการเฉลิมฉลองกัน 3 วัน ถึง 9 วัน ทั้งนี้แล้วแต่แต่ละหมู่บ้านจะกำหนดกันเอง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเฉลิมฉลองกันระหว่าง 3 วันถึง 7 วัน นานสุดก็จะเป็น 9 วัน ในวันปีใหม่ม้งนี้ จะมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละบ้านในวันแรก วันต่อๆ มาก็จะมีการออกมาเฉลิมฉลองละเล่นกันในสนามหรือลานกลางแจ้งของหมู่บ้าน โดยมีการ ?ป๋อ เก้า น๊า? หรือโยนลูกช่วงของคนหนุ่มสาวและคนที่ต้องการความสนุกสนาน มีการ ?เต่า ตุ๊ ลุ๊? หรือตีลูกข่าง การขับร้องบทเพลง และการละเล่นพื้นเมือง ต่างๆ รวมถึงการมีกิจกรรมบนเวทีในภาคกลางคืนด้วย เมื่อสิ้นสุดวันเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นทำมาหากินกันในปีใหม่กันอย่างขะมักเขม้นกันต่อไป

ในปีที่ผ่านมา สมาคมม้งได้จัดงานสืบสานฯ เป็นครั้งแรก ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีชาวม้งจากที่ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมและงานสืบสานฯ ตามวัตถุประสงค์วันละมากกว่า 5,000 คน และยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอีกจำนวนมาก สมาคมม้งจึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานสืบสานฯ เช่นนี้ต่อไปเป็นประจำทุกปี เพื่อการสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายม้งต่อสาธารณะชนเป็นการทั่วไป ..ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

สมาคมม้ง