ผลสำรวจ คนกลับปีใหม่ม้ง 2553

stats hmong new year 2010
แบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 53

หลังจากเปิดโพล์ (แบบสำรวจ) มาได้เกือบครึ่งเดือน คือตั้งแต่เที่ยงของ วันที่ 23 พ.ย. 2552 เป็นต้นมา ก็ขอปิดตัวแบบสำรวจดังกล่าวในวันนี้ เพื่อจะได้ประเมินผลสำรวจ และให้ทุกคนร่วมวิเคราะห์กัน

แบบสำรวจดังกล่าว มีหัวข้อว่า “ปีใหม่ม้งปีนี้ท่านกลับได้หรือไม่” ระยะเวลาที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น 14 วัน (23 พ.ย.-7 ธ.ค.) จาก 292 โหวต (ตัวอย่าง)

ตัวเลขจำนวนโหวตที่ได้ คือ 292 โหวต แม้ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดถึงจำนวนคนโหวต แต่ผมก็เชื่อได้ว่าตัวเลขที่ได้ใกล้เคียงกับจำนวนผู้โหวต เพราะแบบสำรวจนี้ถูกตั้งให้คนหนึ่งสามารถโหวตได้แค่หนึ่งครั้ง (นอกเสียจากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์) ไม่ใช่วันละครั้ง

ผลสำรวจที่ได้ขอสรุปเป็นสามประเด็น (แบบสำรวจมี 5 ประเด็น) คือ

  1. กลับได้ 122 คน คิดเป็น 42%
  2. กลับไม่ได้ (ติดงาน ติดเรียน อยู่ต่างประเทศ) 122 คน คิดเป็น 42%
  3. ไม่แน่ใจ 48 คน คิดเป็น 16%

ตัวเลขของคนที่กลับได้ กับคนที่กลับไม่ได้เท่ากันเป๊ะเลย! ถึงแม้ตัวเลขของคนที่กลับไม่ได้จะถูกแยกออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลับไม่ได้เพราะติดเรียน กลับไม่ได้เพราะติดงาน และกลับไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศ แต่ผลรวมกลับเท่ากับจำนวนตัวเลขของคนที่กลับได้

แบบสำรวจนี้ชี้ให้เห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ว่า เมื่อกระแสความเจริญเข้ามา เราจำเป็นต้องเกาะกระแสความเจริญนั้น (ถ้าพูดให้ถูกคือ กระแสเกี่ยวเราไป) เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าการศึกษาเล่าเรียน รูปแบบการทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยที่เราอาจจำต้องละทิ้งกิจกรรมบางอย่าง ที่แม้เราจะปฏิบัติมาทั้งชีวิตก็ตาม และนี่ก็คือต้นตอหนึ่ง ที่ส่งผลให้ขนบธรรมเนียม และวัฒธรรมของสังคมหนึ่ง ต้องสูญหายไป .. ไม่เฉพาะแค่ม้งเรา

เมื่อเห็นดังนี้แล้ว ก็ได้แต่หวังว่าคนที่สามารถกลับได้ จะใช้เวลาดังกล่าวอย่างคุ้มค่า ให้สมกับที่รอคอยมาทั้งปี ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่า คุณคือตัวแทนของเยาวชนม้งอีกกว่าครึ่ง ที่ไม่สามารถไปร่วมงานปีใหม่ม้งปีนี้ได้ .. คิดซะว่าเล่นเผื่อคนที่กลับไม่ได้แล้วกัน

ส่วนตัวผมเองก็คงต้องล่วงหน้าไปก่อน เพื่อช่วยพ่อกับแม่ตระเตรียมงาน ที่สำคัญคือ เป็นลูกมือในการฆ่าหมู .. หน้าที่หลักคือ ล้างใส้หมู