ภาพสแตมป์ ม้ง

Hmong Stampก็เอามาฝากกันนะครับ? สแตมป์ภาพม้ง? ซึ่งเป็นหนึ่งในสแตมป์สะสม? ซีรี่ชนกลุ่มน้อยในจีน? จากภาพการแต่งกายอาจดูไม่เหมือนการแต่งกายของคนม้งบ้านเราสักเท่าไหร่? แต่ก็มีสัญลักษณ์ให้พอสังเกตได้ว่าเป็นชนเผ่าม้งนั่นคือ “การเป่าแคน”

อย่างน้อยภาพนี้ก็พอยืนยันได้ว่า? “การเป่าแคน” เป็นสมบัติหนึ่งทางวัฒนธรรมของม้งเรา? เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว? ภาพการเป่าแคนคงไม่ถูกหยิบยกมาประกอบบนภาพชนกลุ่มน้อย “ชาวม้ง” อย่างที่เห็นในภาพ

ก็ไม่ได้แปลกใจอะไร? เพราะการเป่าแคนของม้งเรา? มีให้เห็นตามงานพิธีต่างๆ อยู่แล้ว? แต่อย่างไรก็ตาม? ผมเองก็เชื่อได้ว่า? มีพี่ๆ เพื่อนๆ อีกหลายคน? ที่เคยสงสัย? หรือไม่แน่ใจในความเป็นเจ้าของ? ของศิลปะการเป่าแคน? ของม้งเรา .. ก็หวังว่าจากภาพนี้? จะคลายความสงสัยลงไปบ้างนะครับ

?สำหรับภาพนี้ไปได้มาจากบล็อก Liuzhou?ดูชนเผ่าที่เหลือประมาณ 54 เผ่าได้ที่บล็อกนี่ครับ

This is a stamp about Chinese Ethnic Group. And this is stamp of?Hmong/Miao Ethnic?in China. You can see all the 54?Chinese Ethnic Groups stamps from Liuzhou‘s?blog.