ม้งต้องรักม้ง ???

ก็มีบางเรื่องค้างคา ที่ยังไม่ได้ลงให้ เป็นว่าผมจะค่อยๆ ทยอยเขียนละกันนะครับ เพราะบางเรื่องจำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิง หรือจำเป็นต้องมีกรณีตัวอย่าง มันถึงจะทำให้เรื่องนั้นๆ สมบูรณ์ได้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้สามารถจบเรื่องได้ ในแบบที่ควรจะเป็น

20090226-hmong-girl-love

หายไปหลายวัน กลับมาคราวนี้จะขอพูดถึงเรื่องของความรักอีกสักครั้ง (แม้เลย 14 กุมภา มาแล้วก็ตาม) กับหัวข้อที่ขึ้นต้นให้ได้ งง หน่อยนึงว่า “ม้งต้องรักม้ง ???” หลายคนอาจสงสัยว่าผมจะแทน เครื่องหมายคำถาม ด้วยคำว่าอะไร ที่แน่ๆ คือไม่ใช่คำว่า “ทำไม” สำหรับเครื่องหมายคำถามนั้น ผมอยากจะแทนด้วยคำว่า “อย่างไร” หรือ “ยังไง” และอีกหลากหลายคำ ที่จะสามารถสร้างคำถาม เพื่อนำไปสู่การมีความรักที่ถูกต้องของพวกเรา .. คนม้ง

ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะผมเห็นว่าเราต้องมาทำความเข้าใจ กับความรักที่พวกเรามักชอบพูดถึงกัน สำหรับในเรื่องนี้ผมขอไม่พูดถึงความรักในแบบหนุ่มสาว หรือความรักที่มีต่อคุณพ่อ คุณแม่ และคนในครอบครัว แต่เราจะมาพูดถึงความรักในแบบชาตินิยม หรืออาจจะเรียกว่าความฝักใฝ่ในชาตินิยมก็ได้ครับ

ตามความหมายของ สารานุกรม วิกิพีเดีย (Wikipedia.org) ชาตินิยม คือ “อุดมการณ์ที่สร้างและบำรุงรักษาชาติในลักษณะที่เป็นมโนทัศน์ แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มของมนุษย์ ตามบางทฤษฎี การรักษาลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์ การเป็นอิสระในทุกๆ เรื่อง การกินดีอยู่ดี และการชื่นชมความยิ่งใหญ่ของชาติตนเอง ล้วนจัดว่าเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นชาตินิยม”

พวกเราหลายคน ยอมรับไม่ได้ ที่จะให้เกิดความเห็นที่แตกต่าง ระหว่างพวกเราคนม้งด้วยกันเอง เมื่อไหร่ที่เกิดการโต้แย้งขึ้น ระหว่างคนม้งด้วยกัน ก็จะถูกมองว่า ทำไมพวกเราถึงไม่รักกัน ทำไมพวกเราต้องมาทะเลาะกัน ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ความขัดแย้ง ในสังคมที่เปิดกว้าง เราจำเป็นต้องมีการระดมความคิด จากหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย ซึ่งแน่นอนว่าความคิดที่ได้มา ย่อมต้องมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นแล้วในบางกรณี จึงจำเป็นต้องมีการถกเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป หรือจะเรียกว่าการกรั่นกรองทางความคิดก็ได้ครับ

ซึ่งกรณีที่ผมเพิ่งพูดไป สามารถพบเห็นได้ไม่ยาก ตามเว็บบอร์ดม้งในที่ต่างๆ สำหรับอีกกรณีหนึ่งนั้น หากมีความเห็นแย้ง (ตรงข้าม) จากอีกฝ่าย ความเห็นนั้นมักจะถูกมองว่าเกิดจากความอิจฉา เลยต้องการโจมตี ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นแค่ความเห็นที่แตกต่างธรรมดาทั่วไป ก็เหมือนกับรัฐบาล และฝ่ายค้าน ที่ต้องมีการอภิปราย ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

ถ้าการเออ ออ ห่อหมก หมายถึงการแสดงความรักที่มีต่อกัน แสดงว่าคุณกำลังคิดผิด เพราะการถกเถียง หรือโต้แย้ง ถือเป็นการลับคมปัญญาให้กับสังคมม้งเรา ก็ทำให้เรารู้จักเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการต่างๆ ตามมา ดังนี้แล้วถึงจะเรียกว่า การแสดงความรักที่พวกเราคนม้งควรมีต่อกัน .. ม้งต้องรักม้ง