ม้งลาว บ.ห้วยน้ำขาว ทยอยกลับ

Loas Hmong Refugeesสองสามวันนี้สมองตื้อๆ? นึกเขียนอะไรไม่ค่อยออก? ทั้งที่มีหัวเรื่องอยากจะเขียนอยู่สองสามเรื่อง? แต่เผอิญว่าวันนี้ได้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพี่น้องม้งลาว บ. ห้วยน้ำขาว? ผมจึงต้องรีบเรียบเรียงขึ้นมา? ก่อนที่ข่าวนี้จะตกไป

เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องของพี่น้องม้งลาว บ.ห้วยน้ำขาว? เหมือนดังที่ผมเคยเสนอไป? แต่ครั้งนี้ค่อนข้างยากในการเรียบเรียงก่อนนำเสนอ? เพราะเรื่องนี้? อาจทำให้ภาพพี่น้องม้งลาว บ.ห้วยน้ำขาว ในความคิด และจินตนาการของพวกเราบางคนต้องเปลี่ยนไป .. แต่สำหรับตัวผมนั้น? ภาพต่างๆ ของพี่น้องม้งลาว บ.ห้วยน้ำขาว? เคยถูกแยกแยะไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

เรื่องของเรื่องคือ? หลังจากเหตุการณ์ประท้วงเผาศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ แล้ว? ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ??แก่ครอบครัวที่จะเดินทางกลับลาว?(เงินล่อใจ) โดยทางรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือสามพันบาท? สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกสามคน? และหกพันบาทสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกห้าคน

หลังจากออกมาตรการนี้มาเป็นเวลาสองเดือน? ได้มีพี่น้องม้งลาวเดินทางกลับแล้วกว่าสองพันคน? ทำให้ตอนนี้มีจำนวนพี่น้องม้งลาวที่ยังอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ อีกประมาณสี่พันคน (เดิมแปดพันกว่า หลังเหตุประท้วงเหลือประมาณหกพัน ตอนนี้จึงน่าจะเหลือแค่ประมาณสี่พัน)? ซึ่งเริ่มใกล้เคียงกับจำนวนพี่น้องม้งลาวที่หนีออกมาจากป่า (ลี้ภัยของจริง)

สิ่งนี้บอกอะไรกับเราได้บ้าง?.. หรือด้วยเพราะเหตุนี้ สำนักข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNHCR)?จึงไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือตั้งแต่แรก? จนวันนี้ (ก็ยัง)