ม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว ปิดถนน

ล่าสุดได้ทราบมาว่า? สถานการณ์ของกลุ่มพี่น้องม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาว? เริ่มตึงเครียดมากขึ้น? เมื่อกลุ่มพี่น้องม้งลาวออกมาประท้วง? อยู่ด้านนอกของศูนย์พักพิงฯ? ทำให้ชาวบ้านที่เป็นพี่น้องม้งในหมู่บ้านใกล้เคียง? ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

หลังจากเหตุการณ์เผาศูนย์พักพิงฯ แล้ว? พี่น้องม้งลาวได้ออกมาสร้างที่พักชั่วคราว? ซึ่งติดกับด้านหน้าของศูนย์พักพิงฯ เดิม? เพื่อเรียกร้องให้ทางการไทย? อนุญาตให้สำนักข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ? หรือ UNHCR?เข้ามาดำเนินการณ์เรื่องสถานภาพของกลุ่มพี่น้องม้งลาวที่นี่? และเพื่อดำเนินการณ์ยับยั้งการส่งกลับ

จากเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าว? กลุ่มพี่น้องม้งลาวได้สร้างที่พักคล่อมถนนคอนกรีต? ที่อยู่ทางด้านหน้าของศูนย์พักพิง? ซึ่งปกติเป็นเส้นทางที่พี่น้องม้งในหมู่บ้านระแวกใกล้เคียง? ต้องใช้เป็นทางผ่านเพื่อไปทำไร่ทำสวน? แต่พอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้พี่น้องม้งในระแวกใกล้เคียงจึงได้รับความเดือดร้อน? และสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องม้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ปัจุบันพี่น้องม้งลาวที่นี่ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ? และเรียกชื่อกลุ่มไปต่างๆ นาๆ? เช่น กลุ่มบางระจัน, กลุ่มจันทบุรี ฯลฯ? ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเห็นบางอย่างที่ไม่ลงรอยกัน

?