ม้งลาว บ. ห้วยน้ำขาว

ก็ห่างหายไปนาน? กลับมาอีกทีก็ขอนำข่าวคราวพี่น้องม้งลาวที่ บ้านห้วยน้ำขาว มาแจ้งให้ทราบกัน

จากที่ได้มีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนในพื้นที่ได้โทรมาหาผม? หลังจากพูดคุยธุระกันเสร็จ? ผมจึงได้ถามต่อเรื่องพี่น้องม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว? ได้รับคำตอบเกี่ยวกับพี่น้องม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว ดังนี้

แต่เดิมจำนวนพี่น้องม้งลาว บ้านห้วยน้ำขาว มีอยู่ประมาณแปดพันกว่าคน? แต่หลังจากเหตุประท้วงเผาศูนย์ฯ ที่ผ่านมา? พี่น้องม้งลาวส่วนหนึ่งจึงได้ถูกส่งตัวกลับประเทศลาว? ซึ่งจำนวนพี่น้องม้งลาวที่ถูกส่งตัวกลับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้? อยู่ที่ประมาณสองพันคน? จึงเหลือพี่น้องม้งลาวในศูนย์พักพิงอีกแค่ราวๆ หกพันกว่าคน? และยังมีบางส่วนที่หลบหนีออกไปยังไม่กลับเข้ามา? เนื่องจากเกรงว่าจะถูกส่งตัวกลับ

จากการบอกเล่า? พี่น้องม้งลาวส่วนใหญ่ไม่ได้เต็มใจกลับ? แต่ก็มีอยู่บางส่วนที่เต็มใจเดินทางกลับประเทศลาวด้วยความสมัครใจ?.. ก็ขอสวัสดิภาพจงเกิดแก่พี่น้องม้งลาวทุกๆ คน

1 Comment

  1. sawang

    เห็นใจมาก ๆ เคยไปเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วน่าสงสารมาก พวกเราทุกคนหากเราสามัคคีกันแล้วเราน่าจะมีถิ่นอาศัยทีเป็นของตัวเอง ผมอยากให้เราร่วมมือกันทำร่วมใจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตัวนะครับเพื่อลูกหลานของเราที่มีชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *