ม้ง ว่าด้วยเรื่องงานสังคม

เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา? ผมได้สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งในสังคมม้งเรา? นั่นคือเรื่องของการออกงานสังคม? หรือการช่วยเหลืองานสังคม (หรือในหมู่ญาติด้วยกัน)? เลยคิดว่าต้องได้มาเล่าเรื่องนี้สู่กันฟัง? ให้พี่ๆ เพื่อนๆ ได้ร่วมกันถกต่อไป??เพราะผมมองว่า? เมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม??เราต้องให้อะไรแก่สังคมบ้าง? หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า? ?ผมได้มีโอกาสนั่งสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง? ซึ่งมีกลุ่มพี่ๆ นั่งด้วยกันหลายคน? เห็นพี่ๆ เค้าคุยกันถึงงานศพของครอบครัวๆ หนึ่ง? ซึ่งเป็นคนแซ่เดียวกันว่า? เหตุที่งานศพบ้านนี้มีคนมาร่วมงานน้อยนั้นเป็นเพราะว่า? เวลาบ้านอื่นมีงาน? ไม่ว่างานศพ??หรือพิธีกรรมต่างๆ? คนในบ้านนี้จะไม่ค่อยไปร่วมงาน? หรือช่วยงานสักเท่าไหร่

As a Hmong family you need your relative’s help. Because Hmong have many of the ceremonial that we cannot do it alone. The best example is Funeral, so if you need their help it mean you have to help them.

พี่ๆ ที่อยู่ในวงพูดเหมือนกัน? และเหมือนทุกคนจะพร้อมใจกัน? ที่จะไม่ไปร่วมงานศพของบ้านนี้? แต่ก็ใช่ว่ากลุ่มพี่ๆ เหล่านี้เค้าจะไม่ช่วยอะไรเลย? เห็นว่าทุกคนได้บริจาคเงินช่วยเหลืองานไปแล้ว? เพียงแต่ว่าทุกคนไม่อยากอยู่ร่วมในงานศพเท่านั้นเอง? ซึ่งผมเองก็ได้ลองแวะไปดูในงาน? ก็เห็นว่าแขกเหรื่อค่อนข้างบางตาจริงๆ

ที่พูดมานี้? ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ให้ทุกคนมองในแง่ลบ? กับครอบครัวผู้สูญเสียญาติในครั้งนี้? หากแต่ต้องการให้ทราบว่า? สังคมม้งเรานั้น? มีกิจกรรม และพิธีกรรมหลายอย่าง? ที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (โดยเฉพาะในหมู่ญาติ)? ฉะนั้นแล้วเราจะละเลยไม่ได้? ที่จะต้องหมั่นร่วมงานบ้านโน้นบ้านนี้? เพื่อว่าเมื่อถึงทีเรา? จะได้มีคนมาช่วยเหลืองานเราบ้าง? แค่นั้นเอง