ยินดีกับบัญฑิตม้ง – Hmong pundit graduated

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา? ได้มีโอกาสร่วมยินดีกับงานรับปริญญาของน้องคนหนึ่ง? ซึ่งเป็นงานรับปริญญาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ? จึงทำให้ได้มีโอกาสได้เห็นว่าในแต่ละปีมีบัณฑิตม้งจบออกมาไม่ใช่น้อย

ในระหว่างการนั่งรออยู่ด้านนอกหอประชุม (หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)? ก็จะได้ยินการประกาศรายชื่อบัณฑิต? ซึ่งจะมีรายชื่อบัณฑิตม้งออกมาเป็นระยะๆ? โดยสังเกตได้จากนามสกุลที่ยังใช้แซ่อยู่? และคาดว่าคงมีบัณฑิตม้งอีกจำนวนมากที่ได้เปลี่ยนจากแซ่ไปเป็นนามสกุลอื่นแล้ว?

เป็นที่แน่นอนว่าเหล่าบัณฑิตม้งที่จบมา? จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่? และนำพาสังคมม้งให้ก้าวผ่านยุคหน้าได้

โดยตัวปริญญาเองแล้ว? ถือเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพ? และความอุตสาหะของตัวบัณฑิตเอง? เมื่อบุคคลากรมีคุณภาพ? ก็ย่อมไม่แปลกใจที่สังคมจะมีคุณภาพตาม

Congratulation to new Hmong pundit. This year have many Hmong graduated from Northern Ratchaphat University of Thailand (8 Ratchaphat Universities).