ยินดีกับบัญฑิตม้ง – Hmong pundit graduated

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา? ได้มีโอกาสร่วมยินดีกับงานรับปริญญาของน้องคนหนึ่ง? ซึ่งเป็นงานรับปริญญาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ? จึงทำให้ได้มีโอกาสได้เห็นว่าในแต่ละปีมีบัณฑิตม้งจบออกมาไม่ใช่น้อย

ในระหว่างการนั่งรออยู่ด้านนอกหอประชุม (หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)? ก็จะได้ยินการประกาศรายชื่อบัณฑิต? ซึ่งจะมีรายชื่อบัณฑิตม้งออกมาเป็นระยะๆ? โดยสังเกตได้จากนามสกุลที่ยังใช้แซ่อยู่? และคาดว่าคงมีบัณฑิตม้งอีกจำนวนมากที่ได้เปลี่ยนจากแซ่ไปเป็นนามสกุลอื่นแล้ว?

เป็นที่แน่นอนว่าเหล่าบัณฑิตม้งที่จบมา? จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่? และนำพาสังคมม้งให้ก้าวผ่านยุคหน้าได้

โดยตัวปริญญาเองแล้ว? ถือเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพ? และความอุตสาหะของตัวบัณฑิตเอง? เมื่อบุคคลากรมีคุณภาพ? ก็ย่อมไม่แปลกใจที่สังคมจะมีคุณภาพตาม

Congratulation to new Hmong pundit. This year have many Hmong graduated from Northern Ratchaphat University of Thailand (8 Ratchaphat Universities).

2 Comments

  1. .........

    การศึกษาดี แต่เห็นแก่ตัวไปหน่อยอะครับ คือไม่ค่อยสนับสนุน สามัคคีกันเท่าไหร่อะนะ ว่าก้อว่าเตอะนะ ชิงดีชิงเด่นกัน กดขี่ ข่มเหง ผู้ด้วยโอกาส แบ่งพรรค แบ่งพวก แซ่ใครแซ่มัน ไม่ดีเลยคนม้ง…….มุมมองผมอะนะ

  2. Admin (Post author)

    เห็นด้วยกับเรื่องของการแบ่งแซ่ครับ อย่างบ้านผมเองเห็นได้ชัดว่าบางแซ่ เค้าจะพยายามแสดงออกในความเป็นแซ่ของตัวเอง ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวทางการเมือง ยิ่งเดี๋ยวนี้ อบต. มาแรงมาก เลือกตั้งที ผู้สมัครมักเน้นไปที่ฐานเสียงแซ่เดียวกัน (คงไม่ต่างจากการเมืองไทยที่เน้นเป็นภาคๆ ไป) แต่ยังเป็นที่น่ายินดีที่พี่น้องม้งบางส่วนไม่ได้สนับสนุนคนที่บ้าอำนาจอีกต่อไป แม้จะเป็นแซ่เดียวกัน ก็ได้แต่หวังว่าพวกเรารุ่นใหม่จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองให้เป็นกลางมากขึ้น .. เพื่อประโยชน์แด่สาธารณะชนชาวม้งที่แท้จริง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *