ร่วมโหวตคนเก่ง ม้ง ใน BrandGen

ร่วมเป็นกำลังใจกับคนม้งคนเก่งคนนี้ด้วยครับ ที่สำคัญไม่ใช่ใครอื่นไกล ลูกชายพี่ โดมดอย เองครับ อย่าพลาดโหวตให้กับทีม BG59 ด้วยนะครับ กับผลงานโครงการ รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้กึ่งอัตโนมัติ III

7 กย. 52 ทีมที่เข้ารอบจะถ่ายโฆษณา ผลงานของทีม และจะเผยแพร่ TV ทุกช่อง ของ แบรนด์สเจนฉลาดคิด

รายละเอียดโครงการของทีม BG59

สรีระของผู้พิการ เนื่องจากคนพิการมี น้ำหนัก ส่วนสูง รูปร่าง และลักษณะการพิการที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ครอบคลุมความต้องการและลักษณะการใช้งานของผู้พิการ การออกแบบจึงต้องอาศัยข้อมูลทั้งทางด้าน สถิติและการแพทย์เข้ามาช่วยในการพิจารณา เพื่อประดิษฐ์รถเข็นที่สามารถครอบคลุมลักษณะข้างต้นได้มากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจจำเป็น ต้องออกแบบและผลิตใหม่ เช่น การเปลี่ยนกระบอกสูบหรือขนาดกำลังของมอเตอร์ให้มีกำลังเพียงพอสำหรับปรับยืนผู้พิการที่มีน้ำหนักมากให้ยืนได้

ลูกชายพี่โดมดอย (เสื้อเหลือง) คนซ้ายสุดครับ ชื่อ นายวัชโรโดม
ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้ว แม่คงหวงน่าดู

อุปกรณ์และกระบวนการผลิต ในการผลิตตัวต้นแบบเราสามารถที่จะใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมได้หลายชนิด แต่ในการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้น มีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งด้านวัสดุเช่น ราคาของวัสดุที่จะใช้ผลิต คุณสมบัติทางกลของวัสดุ รวมไปถึงอะไหล่ในการซ่อมบำรุง เป็นต้น ด้านความรู้สึกของผู้พิการ เช่น หากทำให้ปรับยืนตรงมากเกินไป ผู้พิการอาจมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นต้น

การเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย หัวใจสำคัญของการออกแบบ สำหรับรถเข็นคนพิการปรับยืนได้แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อผู้พิการและคนรอบข้าง คือ น้ำหนักและขนาดของรถเข็นควรมีความกะทัดรัดสามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างสะดวก

รายชื่อทีม T-Gen : BG59
นายพลายพชร อยู่เอนก
นายเฉลิมศิลป์ หอมสมบัติ
นายพุฒิพงศ์ อุดมทวีทรัพย์
นายวัชโรโดม ฉัตรกันทะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อย่าลืมโหวตด้วนะครับ brandsgen.com BG59 นะครับ