วัฒนธรรมม้ง ในมิติของระเบียบปฏิบัติ

Hmong Cultureผมเคยเขียนไว้ครั้งหนึ่งแล้ว? ในหัวข้อ “วัฒนธรรมม้ง? กับกาลเวลา” มาครั้งนี้ผมจะขอมาพูดถึงในส่วนของความเข้มข้นทางวัฒนธรรม? ที่ไม่ได้มีแค่เพียงมิติเดียว? เพื่อให้เห็นความเป็นมา? และเป็นไป? ที่อาจเป็นสาเหตุ? และที่มาของการล่มสลายทางวัฒนธรรมม้ง? ในที่สุด

มิติหนึ่งที่มองเห็นได้ชัด? และขอหยิบยกมาพูดในวันนี้ คือ? ในมิติของระเบียบปฏิบัติ? ในอดีตกาลระเบียบปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆ? (ไม่ว่าม้งเราหรือชาติใดก็ตาม)? จะเป็นไปอย่างเคร่งครัด? ด้วยเพราะมีผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนั้นคอยดูแล? และหวงแหนต่อสิ่งที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติกันมา? แต่ปัจุบันพิธีกรรมหลายอย่างไม่ได้มีความเข้มข้นในทางปฏิบัติอีกต่อไป? เพราะขั้นตอนหลายอย่างถูกตัดทิ้งไป? พิธีกรรมหลายอย่างถูกดัดแปลง (เช่น สิ่งของที่ใช้ในพิธี) จนสุดท้ายอาจเหลือไว้แค่? พิธีกรรมแต่เพียง .. พอสังเขป

สำหรับเรื่องนี้? เราคงไม่ต้องมองหาผู้รับผิดชอบ? เพราะเรารุ่นหลังทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้? หากจะโทษกาลเวลา? มันก็ดูออกจะลิเกเกินไป? ฉะนั้นหากพบว่าสิ่งไหนที่พอจะทำได้? เพื่อให้พิธีกรรม? หรือวัฒนธรรมอันดีงามของเราคงอยู่ได้? ก็จงทำ?

A lot of factor that will make us lose our culture. To leave some step of the ceremonial is One of the factor that will make us lose our culture.

5 Comments

 1. yangfreedomworld

  อืม ไม่รู้สิคะ แต่ที่รู้ คือ การที่คนม้งนับถือคริส มาก จนเป็นการลืมเลือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่ไม่มีใครรุ้ตัว หากไม่มองรอบตัวเองและไม่มองย้อนหลังกลับไปมองตัวเองอีกครั้ง

 2. หลานม้ง

  ครับวัฒนะธรรมม้งพวกเราชนรุ่นหลังต้องช่วยกัน ถึงจะไม่รู้อะไรมาก เวลามีพีธีกรรมก็ต้องเข้าไปดู ช่วยผู้ใหญ่ทำ เเละถามผู้ใหญ่ถึงสิ่งที่เราไม่รุ้เดียวผู้ใหญ่เขาก็สอนเรา เเล้วก็จำไว้ ไปบ่อยๆทำบ่อยเดียวก็เป็นเอง

 3. ต้องตา

  วัฒนธรรมและประเพณีของชนทุกเผ่าพันธ์นั้นต่างก็มีไว้ในชนเผ่าของตัวเอง บ้างก็คล้ายคลึงกัน บ้างก็ต่างกันออกไป และมีบางอย่างที่ดีและดีมาก แต่บางอย่างก็สมควรเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะอาจไม่ค่อยเหมาะสมกับคนในยุคสมัยหรืออาจขัดกับกฏหมายบ้านเมือง ประเพณีบางอย่างก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อ แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้อง อะไรที่ดีงามเราต้องช่วยรักษาไว้ เช่นในอดีต มีคนต่างหมู่บ้านมาเยี่ยม เราก็ต้อนรับเขาด้วยความยินดี พาไปเที่ยว พาไปกินข้าว พามานอนที่บ้านฯลฯ ช่วยรักษาไว้ซึ่งสิ่งดีดีนะคับ

 4. เคาะสนิม

  เป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ไว้ครับ

 5. cheeb fa

  เห็นด้วยกับคุณ ต้องตา คับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *