ส่งกลับม้งลาวอพยพ 400 คน

รายงานจากทางเจ้าหน้าที่ UN ระบุว่า? เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ( 11 ก.ค.) ผู้อพยพม้งลาวที่ศูนย์พักพิงฯ บ้านห้วยน้ำขาว จ.เพชรบูรณ์ ถูกส่งตัวกลับจำนวนเกือบ 400 คน? เมื่อรวมๆ ตัวเลขแล้ว? สามสัปดาห์ที่ผ่าน? ผู้อพยพม้งลาว ที่ศูนย์พักพิงฯ บ้านห้วยน้ำขาว? ถูกส่งตัวกลับแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1,228 คน

การส่งตัวม้งลาวอพยพกลุ่มนี้? ทางกองทัพไทยเป็นผู้ดำเนินการส่งกลับเอง? และไม่ได้มีการระบุถึงข้อมูลที่ว่า? ผู้อพยพที่ถูกส่งตัวกลับ? เต็มใจกลับเองหรือไม่

หลังจากการส่งตัวม้งลาวอพยพกลุ่มนี้แล้ว? จำนวนม้งลาวอพยพที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงฯ จึงเหลือแค่ประมาณ 6,000 คน? นอกนั้นยังมีม้งลาวอพยพอีกจำนวนหนึ่ง? ที่ได้หลบหนีออกจากศูนย์พักพิงฯ ก่อนหน้านี้? ไปซ่อนตัวอยู่ที่อื่น

Close to 400 Hmong were repatriated to Laos from a camp in Petchabun province on Friday, the UN refugee agency reported. — Bankokpost.com