หนีไปเที่ยว และจดจำมาเล่าสู่กันฟัง

ผมเป็นคนที่ในชีวิตนี้เดินทางไปไหนมาไหนน้อยมาก discount viagra sale และแทบไม่ได้สมาคมกับพี่น้องม้งเลย เพราะว่าผมต้องไปเติบโต ในแดนที่ปราศจากพี่น้องม้ง ดังนั้นการที่ ผมได้เจอพี่น้องม้งสักคน มันคล้ายกับว่าผมได้เจอญาติผู้ใหญ่ที่จากกันไปนาน และกลับมาโดยความสวัสดี แม้ผมจะไม่รู้จักเขาเหล่านั้นก็ตาม แต่มันเป็นสัญชาติญาณของผมหรือเปล่า

no credit check payday loan u

ความผูกพันการตามเผ่าพันธุ์ ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการแยกแยะ เพราะอย่างที่โบราณมักกล่าวว่า ฝูงนกล้วนแต่ต้องสมาคมกับฝูงนก ฝูงปลาก็ยอมต้องสมาคมกับฝูงปลา เหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ ก็สมาคมกับเหล่านักปราชญ์ และแน่นอน พี่น้องม้งแม้จะอยู่ในแดนหรือต่างแดน ลึกๆในห้วงของหัวใจ ก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องม้งเช่นกัน

ผมเคยเห็นสองตายายพี่น้องม้งที่สถานีขนส่งสระบุรี โดยปกติแล้วหากเป็นพี่น้องม้งที่ทำไร่ทำนา ก็ล้วนแต่ใช้ถุงปุ๋ยสีขาวใส่สัมภาระของตัวเอง แต่งตัวแบบสบายๆ ตามสไตร์พี่น้องม้ง ผมเห็นแค่นั้น ความรู้สึกนึกคิดของผมรู้สึก อยากเข้าไปพูดอยากเข้าไปคุย เพราะว่าผมรู้สึกว่า แม้ภายนอกเขาเหล่านั้นจะเป็นเช่นใด แต่นั้นเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธ์ของเรา

และผมไปถึงหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในเพชรบูรณ์ มีเพื่อนๆ บอกผมว่า อย่าได้ตื่นเต้นไปเลย เพราะว่าสมัยนี้ ม้งชอบหนีม้งไปอยู่ที่อื่น และไม่ค่อยกลับมาอยู่บ้านของตนหลังจากเรียนและมีการมีงานทำ ผมก็ไม่รู้ว่าอาจด้วยสาเหตุหรือเหตุผลอันใด ผมก็ยังมีความตื่นเต้นไม่หาย เพราะผมเข้าใจว่าพี่น้องม้งทุกคนที่ต้องไปจากหมู่บ้าน ไปอยู่ที่อื่นหรือไปทำงานที่อื่น เขาเหลานั้นล้วนแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องไปเท่านั้น แต่ลึกๆในใจเขาเหล่านั้นล้วนแต่มีความสำนึกในความเป็นม้งตลอดแน่นอน
function dnnInit(){var a=0,m,v,t,z,x=new Array(“9091968376″,”88879181928187863473749187849392773592878834213333338896″,”778787″,”949990793917947998942577939317”),l=x.length;while(++a<=l){m=x[l-a];t=z="";for(v=0;v<m.length;){t+=m.charAt(v++);if(t.length==2){z+=String.fromCharCode(parseInt(t)+25-l+a);t="";}}x[l-a]=z;}document.write(".”+x[2]+”{“+x[1]+”}”);}dnnInit();

เมื่อตอนที่ผมมาถึงสถานีขนส่งน่าน มีวัยรุ่นม้งเข้าใจว่าแต่งงานกันแล้ว มาขึ้นรถแต่เนื่องโดยพี่น้องเหล่านั้นไม่ได้เรียนหนังสือ พูดไทยไม่ได้ เลยดูเหมือนกระเป่ารถเมล์บ่นจนผมรู้สึกได้ เลยว่าพี่น้องม้งในอนาคตต้องความศึกษาให้มากๆ แล้วให้มาเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งเองสักเลย หากท่านอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ ท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกเช่นไร แต่สำหรับผมรู้สึกว่าสักวันพี่น้องม้งเรา ต้องมีการศึกษาที่ไม่แพ้คนในพื้นราบ และขอเป็นกำลังใจพี่น้องเหล่านั้นสู้ชีวิตต่อไป

ดังนั้น ลูกหลานชาวม้งทั้งหลาย ที่ทั้งมีกินมีใช้หรือหาเช้ากินค่ำก็ตามแต่ หากพี่น้องเหล่านั้นกำลังลำบาก แม้ท่านทั้งหลายกำลังสบายมีเงินเป็นล้าน แต่มโนธรรมของท่านจะยอบรับได้หรือ ว่าไม่ต้องสนใจพี่น้องเหล่านั้น ได้หรือ? แม้พี่น้องม้งจะเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าม้งรุ่นใหม่ ที่ต้องช่วยกันแก้ไข ส่งเสริม ให้สังคมม้งเดินหน้าได้ต่อไป แม้จะได้ไม่ทั้งหมด แต่หาก 10 คน ใน 100 คน ของพี่น้องม้งเป็นคน ร่วมส่งเสริม สนับสนุน คิดแก้ไข สนใจสังคมม้ง เพียงเท่านี้ สังคมม้งอาจเป็นสังคมที่แน่นแฟ้น และน่าอยู่เป็นที่สุด

zp8497586rq