หนุ่มม้ง กับพฤติกรรมจีบสาว ยามค่ำคืน

วันนี้จะเป็นการมาบอกกล่าวเล่าความ ถึงวิถีชีวิตในวัยหนุ่ม ของหนุ่มม้งเราหลายๆ คน ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงตัวผมเองด้วย (ก็คนเคยหนุ่มมาเหมือนกันนี่นา) เรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวการท่องราตรีของหนุ่มม้ง ผู้ลุ่มหลงในแสงสีเสียง (แสงจันทร์ กับเสียงจิ้งหรีด)

ในเรื่องนี้? ผมจะไม่ขอพูดถึงในส่วนของคำว่า “ดี หรือไม่ดี เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม”? แต่อยากจะให้พี่ๆ เพื่อนๆ? ได้เห็นภาพ? และร่วมกันคิด? ว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา? เราพบเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไร? ในเรื่องนี้บ้าง? ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเรื่องพฤติกรรมการจีบสาวของหนุ่มม้ง? เราอาจเรียก “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามยุคสมัย”? ก็ว่าได้

เรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้? ไม่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง? ไม่ได้อ้างอิงตำราเล่มไหน? ผมแค่พยายามกลั่นมาจากความเป็นม้งในตัวผม? และสังคมม้งที่ผมอยู่ร่วม? ก็แค่นั้นเอง

ทำไมหนุ่มม้งถึงต้องจีบสาวในตอนกลางคืน? พอพูดถึงตรงนี้? เราจะมามองแต่เฉพาะภาพของปัจจุบันไม่ได้? เราต้องมองย้อนกลับไป ยังรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย? (แน่ล่ะไม่เห็น แต่ได้ฟังมา)? เพื่อให้เป็นการมองภาพในเิชิงเหตุและผล? รู้ที่มาที่ไป? เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลง? ในแต่ละยุคสมัย

ในอดีต? การหาเลี้ยงชีพหลักของม้งเรา คือ การเพาะปลูก? เลี้ยงสัตว์? ล่าสัตว์? และหาของป่า? กิจวัตรประจำวันของม้งเรา จึงหมดไปกับการหาเลี้ยงปากท้องของตัวเอง และครอบครัว? เช่นว่า? เช้ามืดอาจต้องออกไปหาอาหารมาเลี้ยงหมู? จากนั้นก็ออกไปทำไร่? กลับมาค่ำ ก็หุงหาอาหาร? กว่าจะเสร็จภาระกิจประจำวันก็อาจจะเรียกได้ว่าดึกแล้ว? ฉะนั้นเวลาที่หนุ่มสาวพอจะได้เจอกัน? มีแต่เวลากลางคืนเท่านั้น? (อีกรูปแบบหนึ่งที่หนุ่มสาวจะได้เจอกันคือ ฝ่ายชาย จะไปช่วยงานในไร่ของฝ่ายหญิง)

ฉะนั้นวิถีชีวิตประจำวัน ในอดีตของม้งเรา? อาจเป็นที่มาหนึ่ง ของพฤติกรรมการจีบสาวในยามค่ำคืนของม้งเรา? ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดำรงอยู่? เพียงแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมการจีบสาวตอนกลางคืน ต้องเปลี่ยนไป? ก็คือวิถีชีิิวิตประจำวันของม้งเราที่เปลี่ยนไปนั่นเอง? รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ? ที่เกี่ยวข้อง? ไม่ว่าจะเป็นความเจริญในด้านต่างๆ อย่างเช่น? บ้านเรือนที่ก่อสร้างดีขึ้น? มีรั้วกำแพงที่มิดชิด? (แถมด้วย ดอกนีออนบานค่ำ)? ทำให้ยากต่อการเข้าหาของฝ่ายชาย? หรือความเจริญในด้านการติดต่อสื่อสาร? ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจีบสาวของหนุ่มม้ง? ที่มีมาในอดีต

ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตแล้ว? เราจะเห็นได้ว่า? การจีบสาวในยามค่ำคืนของหนุ่มม้งเรา? ไม่ใช่เรื่องเสียหาย? และถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ? แต่สำหรับในปัจจุบัน? พฤติกรรมนี้ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป? แต่สำหรับในบางพื้นที่ก็ยังพอพบเห็นได้อยู่? ทั้งนี้ เพราะปัจจุบัน? หนุ่มสาวสมัยนี้มีหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบ? นั่นคือการเรียนหนังสือนั่นเอง? หากยังมีพฤติกรรมดังกล่าว? ย่อมจะทำให้เสียการเรียน? หรือเสียอนาคตได้? ในที่สุด