อุปนิสัยม้ง ในเชิงบวก ?

หลายคนมองว่าม้งเรา? มักชอบที่จะอยู่แต่กับคำวิจารณ์ที่เป็นบวก (คนทั่วไปก็คงเช่นกัน)? แม้การแสดงออกของตัวเองนั้นจะเป็นลบก็ตาม? ซึ่งความเห็นดังกล่าว? ตัวผมได้ยินได้ฟังมาจากปากเพื่อนๆ แล้วหลายคน? วันนี้จึงอยากจะให้พี่ๆ เพื่อนๆ ลองมาร่วมแสดงความคิดเห็น? โดยอยากให้เน้นจากประสบการณ์ที่เคยได้พบเจอมา

ซึ่งก่อนอื่นเลย? ผมคงต้องขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยก่อนว่า? อุปนิสัยใดๆ ก็ตาม? ไม่อาจเป็นอุปนิสัยโดยเฉพาะ? หรือถูกครอบครองโดยชนชาติใดชนชาติหนึ่ง? หรือเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง? แต่เมื่อใดก็ตามที่อุปนิสัย? หรือความคิดความอ่านรวมไปถึงพฤติกรรมใดก็ตาม? ที่สามารถแสดงออกมาอย่างเด่นชัดในสังคม? หรือคนเชื้อชาตินั้นๆ แล้ว? สิ่งที่แสดงออก? ก็จะถูกมองว่าเป็นลักษณะของสังคม? หรือของชนชาตินั้นๆ

Is it real ?? It’s difficult for Hmong people?to accept the negative side of critic. For my opinion most of people around the world?have the same difficult?as well. So would you share your experience?about what Hmong people said when you’ve talked about the negative side of Hmong people.

โดยส่วนตัวผมเองเห็นว่า? การจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดๆ ได้อย่างถูกต้อง? และตรงไปตรงมาได้นั้น? ต้องอาศัยสองสิ่งคือ? การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่จะวิจารณ์? และการมีจิตใจที่เป็นกลาง? มีความคิดความอ่านที่ถูกต้อง?

แต่สำหรับเรื่องที่ผมเขียนในวันนี้? คาดว่าพี่ๆ เพื่อนๆ จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้? โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก? เพราะผมเชื่อได้ว่า? ด้วยความเป็นม้ง? เราย่อมต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น? ที่เหลือก็เพียงแค่จิตใจที่เป็นกลาง? และความคิดความอ่านที่ถูกต้อง