เชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าป่ากลาง”

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าป่ากลาง”

โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554
ณ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ต. ป่ากลาง อ. ปัว จ. น่าน

กำหนดการ
เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ลงทะเบียนเลือกกรรมการศิษย์เก่า
เวลา 17.00 น.- 18.00 น. คารวะคุณครูในอดีต
เวลา 18.00 น. – 21.00 น. พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน

สำรองที่นั่งได้ที่
โรงเรียน ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 โทร : 054 792003
คุณศิลปชัย แซ่โซ้ง (กำนันตำบลป่ากลาง) โทร : 08 9264 4332
คุณสิทธิ พร ลี้ศรีสวัสดิ์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2) โทร : 08 7183 6288
คุณอนุวัฒ น์ แสนคำแพ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) โทร : 08 7076 4742
คุณสมพงษ์ ทิวานันท์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6) โทร : 08 4489 1483
คุณครูสมนึก ไชยสมบูรณ์ โทร : 08 4948 3208