เฒ่าหัวงู อีกหนึ่งผู้ก่อปัญหาสู่สังคมม้ง

สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมพัฒนา อบรบเลี้ยงดู และขัดเกลาบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม แต่สถาบันครอบครัวของม้งเรา กลับถูกละเลยและทำลายโดยบางคนผู้ซึ่งเป็นสามีหรือภรรยา ที่เห็นแต่ความสุขส่วนตัว โดยไม่สนใจใยดีต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการมีเมียน้อยนั้น นับได้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกๆ สังคม ไม่เว้นแม้แต่สังคมม้ง ครอบครัวในสังคมม้งจำนวนไม่น้อยต้องบ้านแตกสาแหลกขาด จากน้ำมือของเหล่าเฒ่าหัวงู

การที่ผู้ชายม้งมีเมียน้อยเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เมียหลวงเสียชีวิต เมียหลวงไม่มีลูก เมียหลวงมีชู้ ทะเลาะขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา แต่งเพราะเมียน้อยมีลูก (ท้องโดยไม่ตั้งใจ) แต่งเมียน้อยเพราะถูกบังคับ และสาเหตุอื่นๆ แต่หากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชายม้งเหล่านี้นอกใจภรรยาตนเอง ก็คืออุปนิสัยมักมากในกามของเจ้าตัวนั่นเอง และอีกสาเหตุคงเป็นแค่ความต้องการอวดถึงบารมีความสามารถในด้านสมรรถภาพทางเพศ ให้ผู้คนเข้าใจว่าตัวเองแม้ใบไม้แก่แต่ก้านยังเขียว แต่จริงๆ แล้วจะมีใครรู้บ้างว่า พวกเฒ่าหัวงูเหล่านี้ชอบใช้ยาเสริมกำลังสมรรถนะ โดยเฉพาะม้งเฒ่าหัวงูจากตะวันตก

ในแถบเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ มีคนม้งอีกจำนวนมากที่ยังยากจน และต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น หรือจากคนม้งด้วยกัน ม้งอเมริกันที่มีโอกาสเดินทางไปในแถบนี้ ควรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่ได้พบเห็นในประเทศที่เจริญแล้ว ไปช่วยเหลือพี่น้องม้งที่ยังยากจนเหล่านั้นเพื่อพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ม้งอเมริกันบางคน โดยเฉพาะเฒ่าหัวงู กลับใช้อำนาจเงินของตนไปแสวงหาความสุขทางเพศ กับสาวม้งในไทยและลาว มันจึงเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากให้กับพี่น้องม้งด้วยกันเอง

เหล่าเฒ่าหัวงูสามารถติดต่อสาวม้งในไทยและลาวได้หลายทาง เช่น ติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บม้งในไทยที่ขึ้นต้นด้วยตัว Z และ T ติดต่อด้วยการแนะนำจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ ในไทยและลาว ติดต่อจากการชมหนังละครม้งเพราะสนใจในตัวนักแสดงหญิง และอีกทางที่เฒ่าหัวงูแก่ๆ ชอบมาก คือผ่านการชมวีดีโอที่มีการแนะนำตัวของเหล่าสาวๆ ม้งในเอเชีย

วีดีโอแนะนำตัวที่กล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะถ่ายกับสาวๆ และหนุ่มๆ ม้งลาวมากกว่าม้งในไทย ทำโดยม้งอเมริกันบางคนที่ไปเที่ยวในลาว โดยการถ่ายสาวๆ ตามงานเทศกาลปีใหม่ม้ง การถ่ายวีดีโอนี้ ผู้กำกับจะขอให้สาวม้งลาวแนะนำตัว เช่น ชื่อ แซ่ อายุ หมู่บ้านที่อยู่ การเรียน อาชีพ และเบอร์โทร แล้วก็นำมาตัดต่อสร้างเป็นซีดีหนังออกจำหน่ายที่สหรัฐฯ กลุ่มลูกค้าหลักคือเฒ่าหัวงู กลุ่มพวกนี้ชอบซื้อเพราะได้ชมความงาม สัดส่วน และข้อมูลส่วนตัวของเหล่าสาวม้ง เมื่อสนใจสาวม้งคนไหน ก็จะหาวิธีติดต่อ โดยมากคือติดต่อทางโทรศัพท์

เมื่อเกิดความปรารถนาจะแต่งงานกับสาวม้งในไทยหรือลาว เฒ่าหัวงูที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็สามารถบินไปแต่งงานได้โดยง่าย แต่กับฝ่ายชายที่ยังมีครอบครัว ส่วนใหญ่จะยอมทิ้งลูกทิ้งครอบครัว ทำการหย่าร้างกับเมียหลวงในศาล และถึงแม้ว่าเหล่าเฒ่าหัวงูจะแพ้คดีความแก่เมียหลวง บางคนยอมทิ้งทุกอย่าง บางคนต้องยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้ฝ่ายเมียหลวง ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรที่ยังเยาว์วัย กฎหมายเหล่านี้ไม่สะทกสะท้านพวกเขาเลย ในบางกรณีฝ่ายสามียังบังคับให้เมียหลวงทำเรื่องหย่า ทั้งๆ ที่ฝ่ายเมียหลวงไม่ผิดและไม่อยากทำก็มี

สำหรับการแต่งงานนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าได้เมียน้อยชัวร์ เหล่าเฒ่าหัวงูม้งอเมริกันจะแต่งงานตามประเพณีธรรมเนียมกับสาวม้งในแถบเอเชีย หลังเสร็จขั้นตอนนี้ ฝ่ายชายจะกลับมาที่สหรัฐฯเพื่อทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตให้เมียน้อย ขออธิบายขั้นตอนคร่าวๆ ว่า ส่วนใหญ่จะทำวีซ่าคู่หมั่น K-1 วีซ่าประเภทนี้ใช้เวลาในการดำเนินขอประมาณ หกเดือน ค่าธรรมเนียมประมาณ $350-$460 เหรียญ และเมื่อรับคู่หมั่นมาถึงสหรัฐแล้ว ต้องจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน จากนั้นจะนำใบทะเบียนสมรสไปยื่นขอทำบัตรเขียว (Green card) เมื่อได้บัตรนี้แล้ว จะนำบัตรเขียวไปยื่นขอบัตรหมายเลขประกันสังคม เมื่อคุณเมียน้อยได้รับบัตรสองใบนี้ ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เหมือนคนทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเรียน ทำงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนคนมีสัญชาติอเมริกา

ในบางกรณีนั้น เฒ่าหัวงูจะใช้วีซ่าสมรส วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือจะทำเป็นวีซ่าผู้มาเยี่ยมเยียน เพื่อรับเมียน้อยมาที่นี่ เมื่อมาถึงสหรัฐฯ ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสมรสทีหลัง กฎหมายระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา มีขั้นตอนรายละเอียดที่ค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะเรื่องวีซ่า แต่คนพวกนี้ก็มักหาทางออกได้เสมอ

แต่ยังมีสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยกับพวกสิบแปดมงกุฎ คือ ปัจจุบันคุณผู้หญิงม้งบางคนทั้งอยู่ในไทยและลาว ทั้งที่มีสามีและไม่มี รวมทั้งสาวๆ ม้งในเอเชียบางคน ได้มีการหลอกลวงต้มตุ๋นม้งเฒ่าหัวงูจากตะวันตก โดยการหลอกว่ายังโสดหรือไม่มีสามี คุณภรรยาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสามีอย่างดี ให้ทำในสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีเพียงเพื่อเงิน โดยเฉพาะคุณภรรยาม้งลาวที่ไปขายบริการให้กับม้งจากตะวันตก โดยมากจะพบเห็นตามตัวเมืองใหญ่ๆ เช่นนครเวียงจันทร์ประเทศลาว สิ่งที่ทำนี้มันถูกต้องแล้วหรือ ทำไมคนม้งบางคนบางกลุ่มไม่ว่าจาก ลาว ไทย หรือ สหรัฐฯ ถึงได้ลงแรงลงทุนได้ขนาดนี้ เพื่อเงิน เพื่อสนองความโลภ และความเห็นแก่ตัวของตน

ในฟากของม้งอเมริกันนั้น ได้มีปรากฏการณ์ใหม่บางกรณีที่น่าสังเวชใจ คือ เริ่มมีผู้หญิงม้งอเมริกันกลายพันธุ์เป็นแม่เฒ่าหัวงู และในกรณีที่พ่อเฒ่าหัวงูได้เมียน้อยสาวม้งที่มีอายุน้อยกว่าลูกสาวของตน ซึ่งบางครั้งฝ่ายเมียหลวงที่อิจฉา ก็ทำการแข่งกับสามีที่หย่าไปนั้น ด้วยการแต่งกับหนุ่มม้งอายุน้อยๆ บ้าง โดยเฉพาะหนุ่มๆ ม้งลาว แม่เฒ่าหัวงูพวกนี้ บางคนถึงกับได้สามีใหม่ที่มีอายุพอๆ กับลูกชายของตัวเอง เป็นเหตุการณ์น่าอนาถใจ ที่เห็นหนุ่มสาวม้งพวกนี้เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถูกนำมาเล่น เพื่อสนองกิเลสตัณหา และเพิ่มความสุขให้เหล่าเฒ่าหัวงู

จะว่าไปแล้ว ก็คงต้องตำหนิคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนร่วมรู้เห็น พ่อแม่บางคนพอเห็นเงินดอลล่าร์แล้วก็ยุยงส่งเสริม หรือบังคับให้ลูกต้องแต่งกับเฒ่าหัวงูม้งอเมริกัน ที่ลูกเขยบางคนแก่พอๆ กับพ่อตาก็ตาม พ่อแม่เหล่านี้อาจคิดว่าจะได้ช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ในเมืองไทยหรือลาว และเพื่อจะได้ช่วยครอบครัวต่อไปในวันหน้า

แล้วการแต่งงานในลักษณะนี้เกิดจากความรักที่จริงใจของบุตรสาวม้งกับเฒ่าหัวงู หรือเป็นแค่การขายบุตรสาวเพื่อเงิน โดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย และธรรมเนียมการแต่งงานของม้งมาจัดฉากสร้างภาพให้สังคมยอมรับเท่านั้นเองหรือ ส่วนเรื่องความรักที่มีระหว่างหนุ่มสาวม้งในพื้นที่นั้นต้องจบลง

บทเรียนที่ผู้ปกครองได้มอบแก่บุตรธิดา คือ เงินต้องมาก่อนความรัก อย่างที่หนุ่มๆ ม้งมีคำกล่าวในทำนองที่ว่า ?รักแท้ แพ้เงินดอลล่าร์?

สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการ คือ วัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชนชาติม้ง กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขายบุตรสาวให้กับเหล่าเฒ่าหัวงูม้งในตะวันตก หากวันใดมีการตรวจสอบแล้วพบว่า การแต่งงานในลักษณะนี้ถือเป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับว่าจารีตประเพณีที่ดีงามและชื่อเสียงชนชาติม้งต้องเสื่อมเสีย เพราะการกระทำของคนบางกลุ่มที่หวังแต่ผลประโยนช์ส่วนตัว

ปัญหาวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนในสังคมม้งนั้น ได้ก่อปัญหาครอบครัวตามมาอีกมากมาย ครอบครัวที่แตกแยก สามีภรรยาเลิกกัน ซึ่งแต่ละกรณีปัญหาไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่นอนคือปัญหาย่อมตกไปถึงลูกๆ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ก่อปัญหาครอบครัวที่สมาชิกทุกคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจที่ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย

เป็นเรื่องที่น่าวิตก เมื่อนักวิชาการม้งในสหรัฐฯ ที่ได้ทำการศึกษาถึงเรื่องพวกนี้และพบว่าสามีภรรยาม้งที่แตกแยกเลิกกัน ได้ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อผลการเรียนและวิถีชีวิตของลูกๆ และเป็นกลุ่มเยาวชนม้งที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ลักขโมย เข้าแก๊ง และปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ซิ่งนำไปสู่การก่ออาชญากรรม และกลายเป็นปัญหาส้งคมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมม้งในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ปัญหาการมีเมียน้อยได้ก่อความร้าวฉานถึงเรื่องความสามัคคี และยังนำไปสู่การแสดงความเกลียดชังที่พี่น้องม้งมีต่อกัน ที่แน่นอนคือปัญหานี้เป็นตัวคอยบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว และยังทำลายสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและเยาวชนม้ง ก่อวิกฤตสังคมที่ม้งเราไม่ควรมองข้าม ถ้าเรายังเพียงแค่ปฏิเสธโดยไม่สนใจจะทำความรู้จักและศึกษา เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ปัญหาเมียน้อยคงจะยังเป็นปัญหาที่แก้ยาก และคาดว่าในอนาคตปัญหาเหล่านี้ก็จะยังคงดำเนินไปอย่างนี้

แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาทุกๆ อย่างย่อมมีทางแก้ไข เมื่อคนม้งรุ่นก่อนเห็นปัญหาแล้วไม่แก้ เพราะขาดการศึกษาหรือรู้เท่าไม่ถึงการ แต่คนม้งรุ่นใหม่ที่รู้แล้ว แต่ไม่แก้ไข ถือว่าน่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ว่าได้

ผู้เขียนจึงขอทิ้งท้าย ฝากคำถามเป็นการบ้านให้พี่น้องม้งทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ว่า สังคมม้งเราจะแก้ไขปัญหาเฒ่าหัวงูมีเมียน้อยอย่างไร?