เฒ่าหัวงู อีกหนึ่งผู้ก่อปัญหาสู่สังคมม้ง

สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมพัฒนา อบรบเลี้ยงดู และขัดเกลาบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม แต่สถาบันครอบครัวของม้งเรา กลับถูกละเลยและทำลายโดยบางคนผู้ซึ่งเป็นสามีหรือภรรยา ที่เห็นแต่ความสุขส่วนตัว โดยไม่สนใจใยดีต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการมีเมียน้อยนั้น นับได้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกๆ สังคม ไม่เว้นแม้แต่สังคมม้ง ครอบครัวในสังคมม้งจำนวนไม่น้อยต้องบ้านแตกสาแหลกขาด จากน้ำมือของเหล่าเฒ่าหัวงู

การที่ผู้ชายม้งมีเมียน้อยเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เมียหลวงเสียชีวิต เมียหลวงไม่มีลูก เมียหลวงมีชู้ ทะเลาะขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา แต่งเพราะเมียน้อยมีลูก (ท้องโดยไม่ตั้งใจ) แต่งเมียน้อยเพราะถูกบังคับ และสาเหตุอื่นๆ แต่หากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชายม้งเหล่านี้นอกใจภรรยาตนเอง ก็คืออุปนิสัยมักมากในกามของเจ้าตัวนั่นเอง และอีกสาเหตุคงเป็นแค่ความต้องการอวดถึงบารมีความสามารถในด้านสมรรถภาพทางเพศ ให้ผู้คนเข้าใจว่าตัวเองแม้ใบไม้แก่แต่ก้านยังเขียว แต่จริงๆ แล้วจะมีใครรู้บ้างว่า พวกเฒ่าหัวงูเหล่านี้ชอบใช้ยาเสริมกำลังสมรรถนะ โดยเฉพาะม้งเฒ่าหัวงูจากตะวันตก

ในแถบเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ มีคนม้งอีกจำนวนมากที่ยังยากจน และต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น หรือจากคนม้งด้วยกัน ม้งอเมริกันที่มีโอกาสเดินทางไปในแถบนี้ ควรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่ได้พบเห็นในประเทศที่เจริญแล้ว ไปช่วยเหลือพี่น้องม้งที่ยังยากจนเหล่านั้นเพื่อพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ม้งอเมริกันบางคน โดยเฉพาะเฒ่าหัวงู กลับใช้อำนาจเงินของตนไปแสวงหาความสุขทางเพศ กับสาวม้งในไทยและลาว มันจึงเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากให้กับพี่น้องม้งด้วยกันเอง

เหล่าเฒ่าหัวงูสามารถติดต่อสาวม้งในไทยและลาวได้หลายทาง เช่น ติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บม้งในไทยที่ขึ้นต้นด้วยตัว Z และ T ติดต่อด้วยการแนะนำจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ ในไทยและลาว ติดต่อจากการชมหนังละครม้งเพราะสนใจในตัวนักแสดงหญิง และอีกทางที่เฒ่าหัวงูแก่ๆ ชอบมาก คือผ่านการชมวีดีโอที่มีการแนะนำตัวของเหล่าสาวๆ ม้งในเอเชีย

วีดีโอแนะนำตัวที่กล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะถ่ายกับสาวๆ และหนุ่มๆ ม้งลาวมากกว่าม้งในไทย ทำโดยม้งอเมริกันบางคนที่ไปเที่ยวในลาว โดยการถ่ายสาวๆ ตามงานเทศกาลปีใหม่ม้ง การถ่ายวีดีโอนี้ ผู้กำกับจะขอให้สาวม้งลาวแนะนำตัว เช่น ชื่อ แซ่ อายุ หมู่บ้านที่อยู่ การเรียน อาชีพ และเบอร์โทร แล้วก็นำมาตัดต่อสร้างเป็นซีดีหนังออกจำหน่ายที่สหรัฐฯ กลุ่มลูกค้าหลักคือเฒ่าหัวงู กลุ่มพวกนี้ชอบซื้อเพราะได้ชมความงาม สัดส่วน และข้อมูลส่วนตัวของเหล่าสาวม้ง เมื่อสนใจสาวม้งคนไหน ก็จะหาวิธีติดต่อ โดยมากคือติดต่อทางโทรศัพท์

เมื่อเกิดความปรารถนาจะแต่งงานกับสาวม้งในไทยหรือลาว เฒ่าหัวงูที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็สามารถบินไปแต่งงานได้โดยง่าย แต่กับฝ่ายชายที่ยังมีครอบครัว ส่วนใหญ่จะยอมทิ้งลูกทิ้งครอบครัว ทำการหย่าร้างกับเมียหลวงในศาล และถึงแม้ว่าเหล่าเฒ่าหัวงูจะแพ้คดีความแก่เมียหลวง บางคนยอมทิ้งทุกอย่าง บางคนต้องยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้ฝ่ายเมียหลวง ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรที่ยังเยาว์วัย กฎหมายเหล่านี้ไม่สะทกสะท้านพวกเขาเลย ในบางกรณีฝ่ายสามียังบังคับให้เมียหลวงทำเรื่องหย่า ทั้งๆ ที่ฝ่ายเมียหลวงไม่ผิดและไม่อยากทำก็มี

สำหรับการแต่งงานนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าได้เมียน้อยชัวร์ เหล่าเฒ่าหัวงูม้งอเมริกันจะแต่งงานตามประเพณีธรรมเนียมกับสาวม้งในแถบเอเชีย หลังเสร็จขั้นตอนนี้ ฝ่ายชายจะกลับมาที่สหรัฐฯเพื่อทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตให้เมียน้อย ขออธิบายขั้นตอนคร่าวๆ ว่า ส่วนใหญ่จะทำวีซ่าคู่หมั่น K-1 วีซ่าประเภทนี้ใช้เวลาในการดำเนินขอประมาณ หกเดือน ค่าธรรมเนียมประมาณ $350-$460 เหรียญ และเมื่อรับคู่หมั่นมาถึงสหรัฐแล้ว ต้องจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน จากนั้นจะนำใบทะเบียนสมรสไปยื่นขอทำบัตรเขียว (Green card) เมื่อได้บัตรนี้แล้ว จะนำบัตรเขียวไปยื่นขอบัตรหมายเลขประกันสังคม เมื่อคุณเมียน้อยได้รับบัตรสองใบนี้ ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เหมือนคนทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเรียน ทำงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนคนมีสัญชาติอเมริกา

ในบางกรณีนั้น เฒ่าหัวงูจะใช้วีซ่าสมรส วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือจะทำเป็นวีซ่าผู้มาเยี่ยมเยียน เพื่อรับเมียน้อยมาที่นี่ เมื่อมาถึงสหรัฐฯ ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสมรสทีหลัง กฎหมายระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา มีขั้นตอนรายละเอียดที่ค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะเรื่องวีซ่า แต่คนพวกนี้ก็มักหาทางออกได้เสมอ

แต่ยังมีสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยกับพวกสิบแปดมงกุฎ คือ ปัจจุบันคุณผู้หญิงม้งบางคนทั้งอยู่ในไทยและลาว ทั้งที่มีสามีและไม่มี รวมทั้งสาวๆ ม้งในเอเชียบางคน ได้มีการหลอกลวงต้มตุ๋นม้งเฒ่าหัวงูจากตะวันตก โดยการหลอกว่ายังโสดหรือไม่มีสามี คุณภรรยาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสามีอย่างดี ให้ทำในสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีเพียงเพื่อเงิน โดยเฉพาะคุณภรรยาม้งลาวที่ไปขายบริการให้กับม้งจากตะวันตก โดยมากจะพบเห็นตามตัวเมืองใหญ่ๆ เช่นนครเวียงจันทร์ประเทศลาว สิ่งที่ทำนี้มันถูกต้องแล้วหรือ ทำไมคนม้งบางคนบางกลุ่มไม่ว่าจาก ลาว ไทย หรือ สหรัฐฯ ถึงได้ลงแรงลงทุนได้ขนาดนี้ เพื่อเงิน เพื่อสนองความโลภ และความเห็นแก่ตัวของตน

ในฟากของม้งอเมริกันนั้น ได้มีปรากฏการณ์ใหม่บางกรณีที่น่าสังเวชใจ คือ เริ่มมีผู้หญิงม้งอเมริกันกลายพันธุ์เป็นแม่เฒ่าหัวงู และในกรณีที่พ่อเฒ่าหัวงูได้เมียน้อยสาวม้งที่มีอายุน้อยกว่าลูกสาวของตน ซึ่งบางครั้งฝ่ายเมียหลวงที่อิจฉา ก็ทำการแข่งกับสามีที่หย่าไปนั้น ด้วยการแต่งกับหนุ่มม้งอายุน้อยๆ บ้าง โดยเฉพาะหนุ่มๆ ม้งลาว แม่เฒ่าหัวงูพวกนี้ บางคนถึงกับได้สามีใหม่ที่มีอายุพอๆ กับลูกชายของตัวเอง เป็นเหตุการณ์น่าอนาถใจ ที่เห็นหนุ่มสาวม้งพวกนี้เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถูกนำมาเล่น เพื่อสนองกิเลสตัณหา และเพิ่มความสุขให้เหล่าเฒ่าหัวงู

จะว่าไปแล้ว ก็คงต้องตำหนิคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนร่วมรู้เห็น พ่อแม่บางคนพอเห็นเงินดอลล่าร์แล้วก็ยุยงส่งเสริม หรือบังคับให้ลูกต้องแต่งกับเฒ่าหัวงูม้งอเมริกัน ที่ลูกเขยบางคนแก่พอๆ กับพ่อตาก็ตาม พ่อแม่เหล่านี้อาจคิดว่าจะได้ช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ในเมืองไทยหรือลาว และเพื่อจะได้ช่วยครอบครัวต่อไปในวันหน้า

แล้วการแต่งงานในลักษณะนี้เกิดจากความรักที่จริงใจของบุตรสาวม้งกับเฒ่าหัวงู หรือเป็นแค่การขายบุตรสาวเพื่อเงิน โดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย และธรรมเนียมการแต่งงานของม้งมาจัดฉากสร้างภาพให้สังคมยอมรับเท่านั้นเองหรือ ส่วนเรื่องความรักที่มีระหว่างหนุ่มสาวม้งในพื้นที่นั้นต้องจบลง

บทเรียนที่ผู้ปกครองได้มอบแก่บุตรธิดา คือ เงินต้องมาก่อนความรัก อย่างที่หนุ่มๆ ม้งมีคำกล่าวในทำนองที่ว่า ?รักแท้ แพ้เงินดอลล่าร์?

สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการ คือ วัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชนชาติม้ง กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขายบุตรสาวให้กับเหล่าเฒ่าหัวงูม้งในตะวันตก หากวันใดมีการตรวจสอบแล้วพบว่า การแต่งงานในลักษณะนี้ถือเป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับว่าจารีตประเพณีที่ดีงามและชื่อเสียงชนชาติม้งต้องเสื่อมเสีย เพราะการกระทำของคนบางกลุ่มที่หวังแต่ผลประโยนช์ส่วนตัว

ปัญหาวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนในสังคมม้งนั้น ได้ก่อปัญหาครอบครัวตามมาอีกมากมาย ครอบครัวที่แตกแยก สามีภรรยาเลิกกัน ซึ่งแต่ละกรณีปัญหาไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่นอนคือปัญหาย่อมตกไปถึงลูกๆ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ก่อปัญหาครอบครัวที่สมาชิกทุกคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจที่ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย

เป็นเรื่องที่น่าวิตก เมื่อนักวิชาการม้งในสหรัฐฯ ที่ได้ทำการศึกษาถึงเรื่องพวกนี้และพบว่าสามีภรรยาม้งที่แตกแยกเลิกกัน ได้ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อผลการเรียนและวิถีชีวิตของลูกๆ และเป็นกลุ่มเยาวชนม้งที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ลักขโมย เข้าแก๊ง และปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ซิ่งนำไปสู่การก่ออาชญากรรม และกลายเป็นปัญหาส้งคมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมม้งในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ปัญหาการมีเมียน้อยได้ก่อความร้าวฉานถึงเรื่องความสามัคคี และยังนำไปสู่การแสดงความเกลียดชังที่พี่น้องม้งมีต่อกัน ที่แน่นอนคือปัญหานี้เป็นตัวคอยบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว และยังทำลายสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและเยาวชนม้ง ก่อวิกฤตสังคมที่ม้งเราไม่ควรมองข้าม ถ้าเรายังเพียงแค่ปฏิเสธโดยไม่สนใจจะทำความรู้จักและศึกษา เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ปัญหาเมียน้อยคงจะยังเป็นปัญหาที่แก้ยาก และคาดว่าในอนาคตปัญหาเหล่านี้ก็จะยังคงดำเนินไปอย่างนี้

แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาทุกๆ อย่างย่อมมีทางแก้ไข เมื่อคนม้งรุ่นก่อนเห็นปัญหาแล้วไม่แก้ เพราะขาดการศึกษาหรือรู้เท่าไม่ถึงการ แต่คนม้งรุ่นใหม่ที่รู้แล้ว แต่ไม่แก้ไข ถือว่าน่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ว่าได้

ผู้เขียนจึงขอทิ้งท้าย ฝากคำถามเป็นการบ้านให้พี่น้องม้งทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ว่า สังคมม้งเราจะแก้ไขปัญหาเฒ่าหัวงูมีเมียน้อยอย่างไร?

43 Comments

 1. ยุงตัวแรก

  หวัดดีคุณม้งอเมริกา
  ผมอ่านบทความคุณแล้ว ผมต้องเรียนกับคุณว่าผมมีความไม่สบายใจ ในบางส่วนขงอบทความของคุณ ชึ่งผมจะได้ชี้เป็นประเด็นๆๆไป
  ประเด็นแรก ผมรู้สึกไม่สบายใน ที่คุณม้งอเมริกา กล่าวถึงสาวไทยกับสาวลาว ในเชิงที่ว่าขายบริการให้กับม้งชาวอเมริกาและม้งชาวตะวันตก ถ้าไล่ไปแล้ว ม้งอเมริกา ส่วนใหญ่ก็คืออดีตม้งลาว และม้งไทยทั้งนั้น เพียงแค่พวกคุณระหกระเหินไปถึงแดนอเมริกา ถ้าม้งอเมริกาไม่ใช่อดีตม้งไทยและม้งลาวแล้ว คุณม้งอเมริกาคงไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ดีขนาดนี้ ดังนั้น ผมจึงอยากให้คุณม้งอเมริกา และพี่น้องชาวม้งฝ่ายตะวันตก ได้พึงตระหนักว่า การกลับมากระทำปู้ย่ำปู้ยี่ กับพี่น้องม้งทางฝ่ายนี้ นับว่าสมควรหรือ ก็เหมือนกับ งูกินหางตัวเอง สุดท้ายงูก็ตายเพราะปากของงูไปกินหางตัวเอง ดังนั้นตรงนี้ ขอให้อย่าได้กล่าวถึงเลยว่าที่แห่งใด ประเทศใดมีโสเภณี เพราะทุกประเทศมีหมด อเมริกาก็ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นตรงจุดนี้ เหมือนกับว่าคุณม้งอเมริกาพยายามจะสื่อให้ชาวโลกนับรู้ว่า คนม้งอเมริกามีความไร้มนุษย์ธรรมต่อพี่น้องม้งในลาวและในไทย แต่เรียกมุมมองหนึ่ง ก็เป็นการประจานสาวลาว กับสาวไทยไปด้วย และพร้อมกับประจานตัวเองให้อดสูต่อหน้าผู้อื่นอีก
  ส่วนประเด็นที่สอง สำหรับผมแล้วผมเคยได้ยินได้ฟัง จากปากแม่เฒ่าแม่สาวหรือแม่หม้าย ทางฝ่ายไทยและลาวว่า อยากได้เขยเป็นคนอเมริกา จนบางครั้งได้เสนอบุตรหลานตนให้กับคนม้งอเมริกา และม้งยุโรป โดยที่พึ่งได้เจอกันวันเดียว ดังนั้น เสดงว่าคนม้งทางเอเชียฝ่ายนี้ ได้ชื่นชมความมีหน้ามีตา ของพวกคุณ ดังนั้นพวกคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นม้งยุโรปหรือม้งอเมริกา ควรตระหนักถึงความคาดหวังของคนทางฝ่ายนี้ และหากไม่รักจริงก็ขอความกรุณาอย่าได้มาขนสาวไทยสาวลาว ไม่รู้ว่าพอขนไปเยอะๆจะเลี้ยงดูได้ดีหรือเปล่า แต่ผมก็หวังว่า ความโหดร้ายคงได้ไปเป็นแค่ภรรยา คงไม่ได้โดนหรอกไปขายตัวในเมืองอเมริกานะครับ
  ประเด็นที่สาม ผมเคยไปที่ศูนย์อบพยบ คนที่นั้นล้วนแต่ทำตาระห้วยน่าเวทนา จนผมต้องหลั่งน้ำตาทีเดียว แต่พอได้ไปอยู่อเมริกา ถึงกลับลืมความทุกข์ยากของพี่น้องม้งกันเองแล้วมาข่มแหงรังแรม้งด้วยกัน มันช่างน่าขำ ดังนั้น ในบทความก่อนๆของคุณ ผมจึงได้กล่าวว่า โดยส่วนตัวผมเกลียดม้งอเมริกาเข้ากระดุกกำ
  ประการที่สี่ ผมเคยได้ยินพี่น้องม้งหลายคนเล่าให้ฟังว่า คนม้งอเมริกา มาเที่ยวเมืองไทยและเมืองลาว พี่น้องม้งไทยลาวตอนรับขับสู้อย่างดี กลางวันพาไปเที่ยว กลางคืนก็พาไปฉลอง ดึกๆถึงกับมีม้อเมริกาบางคนแอบไปหลับนอน กับญาติๆของผุ้มีพระคุณ ลากลับยังขนเอาแฟนหรือคนรักของพี่น้องม้งไทยลาว ที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีไปเป็นเมียน้อยที่อเมริกาอีกด้วย จนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่พี่น้องม้งเหล่านั้นเป็นอย่างมาก อันนี้ คือ ม้งอเมริกา ดังนั้นหลังๆได้ยินมาว่าหลายหมู่บ้านไม่มีความประสงค์แม้แต่ให้คนอเมริกาก้าวเท้าเข้าไปในหมู่บ้านเหล่านั้น ดังนั้นคุณม้งอเมริกาควรเขียนบทความมาขอโทษ พี่น้องม้งไทยและลาวจึงจะถูก มิใช่เขียนว่า มีสาวม้งไทยและลาวไปเป็นโสเภณี ให้ม้อเมริกา ที่นครเวียงจันทร์ อันนี้ใช้ไม่ได้
  ประเด็นสุดท้าย ผมอยากให้คุณม้งอเมริกา ที่มักพูดเสมอนักหนาว่าเป็นประเทศที่เจริญ เวลาเขียนบทความ ให้เขียนถึงวิธีแก้ไขบ้าง มิใช่ แตะลูกไปว่า ฝากเป็นการบ้านให้ไปคิด ผมก็อยากรู้ว่า คนอเมริกา มาทำกับพี่น้องม้งไทยและลาวมากถึงขนาดนี้ จะคิดแก้ไขอย่างไร ที่ไหนได้กลับถามว่า ให้ทุกคนคิดเป็นการบ้าน อันนี้ขอให้คุณม้งอเมริกาพิจารณาหน่อยนะครับ
  ด้วยจิตรคารวะ

 2. สาวเข็ก

  ขอบคุณคุณม้งเมกาที่ช่วยเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่พวกเรายังไม่รู้ เดี๋ยวนี้สาวม้งไทยลายมีการศึกษามากขึ้นและม้งเฒ่าหัวงูอเมริกาก็มีน้อยลง หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นค่ะ

  คุณยุงตัวแรกอคติแรงนะคะ คุณไม่ยอมรับความจริงรอบข้างบ้างเลยหรอ (เฒ่าหัวงูอเมริกาผิด แต่สาวๆไทยลาวก็ยินยอมด้วย) คำพูดของคุณเต็มไปด้วยอคติแล้วคุณจะพูดให้คนอื่นฟังคุณได้ยังไง คุณบอกว่าคุณเกลียดม้งอเมริกาเข้ากระดูกดำ ม้งอเมริกาไปทำอะไรให้คุณหรอ ไม่รู้ว่าคุณยุงตัวแรกเข้าใจคำว่าจิตคารวะที่แท้จริงหรือเปล่า มีคนบอกว่าม้งเราชอบ รอและขอ พอไม่ได้ดังใจก็โกรธเกลียดคนอื่น คุณยุงตัวแรกกำลังเรียกร้อง (ขอ) อะไรจากคนม้งอเมริการหรือเปล่าคะ ขออภัยค่ะถ้าพูดแรงไป

 3. ม้งเมกา

  สวัสดีครับคุณยุงตัวแรก
  ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจบทความนี้ ผมจะขอสนทนาประเด็นสุดท้ายของคุณนะครับ ผมคิดว่าก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับปัญหา ต้นตอสาเหตุ และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นก่อน แนวทางการแก้ไขนั้นควรทำโดยร่วม ถ้าแก้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยากนะครับ เรื่องเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั้น ต้องใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ส่วนม้งในเมกาก็เห็นแก้ไขแต่ปลายเหตุยังไม่ใช่การแก้ไขที่ต้นเหตุ หากมีโอกาสจะพยายามเก็บข้อมูลแล้วเขียนออกมาให้พวกเราได้พิจารณาวิเคราะห์

  บทความนี้เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆยังไม่ลึกถึงต้นตอสาเหตุและยังไม่ได้พาดพิงถึงหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพวกนี้นะครับ ถ้าศึกษาให้ดีๆจะพบว่าปัญหามันยาวและสลับซับซ้อนมาก……

  ครับคุณสาวเข็ก
  การศึกษาคือเรื่องสำคัญที่สุด แต่ปัญหาก็ยังตกอยู่กับคนที่ไม่มีโอกาสศึกษาให้รู้ทันเขา เราต้องช่วยแก้ในส่วนนี้ด้วยกัน ก็คิดว่าบทความนี้จะเป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนได้บ้างครับ

  ด้วยมิตรภาพ

 4. ยุงตัวแรก

  หวัดดีคูณม้งอเมริกาครับ และก็แถมไยังสาวเข็กน้อย
  ก่อนอื่นผมคงขอตอบสาวเข็กน้อยก่อนนะครับ ว่าการคุยกันการหาทางแก้ไข หรือการเสดงความคิดเห็น มันมีอยู่ของอย่าง หรืออาจมีมากไปกว่านั้น สองอย่างของผม ตือ การชื่นชมบทความหรือที่เรียกว่าเห็นด้วย กับการเสดงข้อโต้แย้ง หรือที่ว่าไม่เห็นด้วย เชิญคุณสาวเข็กเเข็กน้อยไปอ่านบทความที่แห่งอื่นได้เลยว่า การโต้แย้งมันก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ จะมีแรงบ้างเบาบ้าง ก็แล้วแต่จุดๆนั้นว่า มันคืออะไร ถ้ามันคือไฟก็อาจร้อนหน่อย และถ้ามันคือ น้ำก็อาจเย็นหน่อยก็แค่นั้นเอง ขอบคุณที่เตือนผม ทั้งๆๆที่ผมเขียนเผื่อสาวๆทุกคน ผมเป็นผู้ร้ายในสายตาของสาวเข็กน้อย แต่หากสาวเข็กน้อยมีญาติพี่น้องที่ประสบโชคตาแบบผมสาวเข็กน้อยก็อาจมองอีกแบบหนึ่ง ตรงนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่อย่างไรผมก็ยืนยันว่า ผมไม่ใช่คนขี้ขอ และผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณม้งอเมริกา เราสองเป็นเพียงแค่เพื่อนที่ชอบอ่านบทความ เมื่ออ่านแล้วรู้สึกเช่นไรก็เขียนไปเช่นนั้น ถ้าคุณอเมริกาเห็นไม่ถูกต้อง ท่านก็จะตอบมาเอง ดังนั้นก็ขอให้สาวเข็กน้อยเข้าใจตามนี้นะครับ ส่วนคำว่าจิตรคารวะ ผมคิดว่าผมเข้าใจดี ถ้าผมไม่เข้าใจผมคงไม่ใช้หรอกครับ
  ส่วนคุณม้งอเมริกา ผมก็ยันยืนยันว่า ผมกับท่านไม่ได้เป็นศัตรูหรือคนที่งู่เห่ากับพังพอน แต่เราสองเป็นคนที่มองคนละมุม ผมเรียนหนังสือกับฝรั่งเหมือนกัน เวลาเค้ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เค้าก็จะพูดออกมาเลย มันก็เป็นแบบนี้หละครับ ดังนั้นก็หวังใจให้พี่น้องที่จะตามมาภายหลังเข้าใจตามนี้ จะได้ไม่ต้องนึกคิดว่าผมกับคุณม้งอเมริกา ไม่ชอบใจกัน
  ด้วยจิตรคารวะ

 5. Change

  …ขอแสดงความคิดเห็นด้วยครับ… ผมว่าข้อความที่คุณม้งเมกา เสนอ และได้ให้ข้อมูลมานั้น บางเรื่อง ผมอยู่ในไทยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำถึงเรื่องการแต่งงานเพื่อไปอยู่ที่เมกา แต่ก็เคยได้ยินปัญหาเหล่านี้มาบ้าง และเคยเห็นกับตัวเองว่า บางครอบครัวก็พยายามหาลูกเขย ด้วยการเสนอให้แต่งงานกับม้งเมกา ปัญหาเหล่านี้ต้องช่วยกันแก้ไข อย่างที่คุณม้งเมกาว่ามา…และคงต้องมีข้อเสนอและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

  … เป็นการเสนอที่ดีครับ ผมเข้าใจว่าบทความนี้เสนอขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในสังคมม้งไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม เพื่อม้งยังคงความเป็นม้งและรักกันเหมือนพี่น้อง

  …ขอบคุณคุณสาวเข็ก และผมเองก็คิดว่าสาวเข็กเอง (ถ้าอยู่เข็กน้อย) ก็น่าจะเห็นปัญหาเหล่านี้มากพอสมควร …เรื่องของการแต่งงาน หย่าร้าง แล้วไปคบกับม้งทางยุโรปเพื่อเงิน ผมเคยได้ยินปัญหาเหล่านี้จากเพื่อน ๆ ทางเข็กน้อยบ้างครับ

  เป็นการเริ่มต้นคิดจะหาทางแก้ปัญหา เรื่องของเฒ่าหัวงู และปัญหาการหย่าร้าง ในสังคมม้ง …น่าจะรวมถึงการแต่งงานก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยครับ…

 6. HmongThai

  ทุกอย่างก็มีบางส่วนอย่างที่คุณม้งเมกาพูดจริง…แต่น้อ ตบมือข้างเดียวมิอาจดังได้..หรืออาจเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์.ผมเคยไปเจอสาวม้งลาวคนหนึ่ง หลังจากคุยและรู้จักกับเขามาหลายเดือนเขาเล่าให้ฟังว่า..ก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานไป1ครั้งกับม้งเมกาโดยการแนะนำผ่านทางญาติ..ถามว่าแต่งงานยังงัย เขาบอกญาติเขาส่งเขามาเจอกับม้งเมกาที่เวียงจันทร์หลังจากพบกัน หนุ่มม้งเมกาบอกชอบเขา แล้วก็อยู่ด้วยกันที่เวียงจันทร์หลายวันด้วยกัน ลองคิดดูเกิดอะไรขึ้นครับ..หลังจากนั้นหนุ่มม้งเมกากลับไปจะไปดำเนินการเรอื่งวีซ่าให้…หลังหายไป3เดือนโทรมาบอกว่า วีซ่าไม่ผ่าน…แล้วหายสาบสูญไปเลย…ฟังดูแล้วน่าเศร้าและสงสารสาวม้งคนนนี้อ่ะครับ…สาวม้งบนเขาช่างออ่นต่อโลกจัง ไร้เดียงสาจัง ไม่นึกว่าจะมาได้ยินเรอื่งราวแบบนี้กับตัวเองจริงๆ…เขายังเสียใจอีกนะว่าเขากลายเป้นได้ชื่อว่า เป็นหม้าย…ฟังดูน่าเห็นใจครับ…

 7. คนจน

  เห็นด้วยกับทุกๆความคิดเห็น แต่ส่วนตัวคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเอง หากไม่ผิดศีลธรรมหรือกฎหมาย ปัญหาที่คุณม้งเมกาเป็นห่วงผมเข้าใจแต่คิดว่าเป็นส่วนน้อย เท่าที่ทราบสังคมม้งเมกา ได้รับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ทำให้ความคิดหรือการใช้ชีวิตของชายหญิงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้ภรรยาอาจไม่นอบน้อมหรือให้เกียรติ็์์สามี เนื่องจะไม่ได้พึ่งพาสามีเหมือนกับผู้หญิงทางเอเชีย จึงทำให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การหย่าร้าง และเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกสังคม และไม่อยากให้มองแต่แง่ร้ายอย่างเดี่ยว

 8. ม้งเมกา

  @ยุงตัวแรก ต้องขอบคุณที่ตั้งประเด็นต่างๆมามากมาย ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร เป็นสิทธิ์ของคุณที่พึงกระทำได้อยู่แล้ว แต่ที่ผมไม่ได้ตอบประเด็นทุกข้อนั้น ผมคิดว่าถ้ามองในอีกแง่มุม ประเด็นของคุณอาจไม่ได้ถามผมโดยตรง เพราะคุณไม่ได้ใช้นามปากกาของผม คือ ม้งเมกา แต่คุณเขียนม้งอเมริกา ก็เลยไม่แน่ใจ ถ้าท่านใดมีคำถามถึงผมโดยตรง กรุณาใช้นามปากกาของผมนะครับ เพราะผมอยากตอบทุกคำถามตามความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่เป็นตัวแทนม้งในสหรัฐที่จะมาตอบ คงทำไม่ได้ คนอื่นเขาอาจมองอีกมุมที่แต่ต่างกับเราได้ ผมก็ไม่ถือตัวอะไร แต่เพื่อความแน่ใจว่าเป็นนามปากกาของเราก่อนจะตอบนะครับ

  @คุณ Change ปัญหามันมีอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะทำการแก้ไขหรือไม่ ก็ยังที่คุณบอกนะครับ (เพื่อม้งยังคงความเป็นม้งและรักกันเหมือนพี่น้อง)ไม่ควรเกลียดชังกันเพราะการกระทำของคนส่วนน้อยนะครับ

  @คนจน ที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลดี ทุกคนย่อมมีสิทธิของตนที่พึงกระทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมาย แต่หากเราใช้สิทธิ์มากเกินไป อาจทำลายและละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นได้…..ตัวอย่างแบบง่ายๆ (เอาแบบม้งๆเรานะครับ)…
  1.ฝ่ายชายที่ยังมีเมียอยู่ พอแต่งเมียน้อยเข้ามา ถามว่าเมียหลวงมีสิทธิ์แต่งผัวน้อยมั้ย?
  2.ฝ่ายชายหรือหญิงที่แต่งงานแล้ว แต่ยังแอบไปมีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตน ถามว่าผิดศีลข้อ 3 คือให้เว้นจากประพฤติผิดในกามมั้ย?
  3.ในกรณีที่ฝ่ายชายยังมีเมียหลวงไปแต่งสาวม้งจากเอเชีย ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้าม ถือเป็นสิทธิ์ของสองคนนั้น แต่เมียหลวงต้องถูกหย่า พร้อมกับลูกๆของเธอ ถามว่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเมียหลวงและลูกๆมั้ย?
  4.คงเป็นบุญวาสนาของสาวม้งเอเชียที่จะมีชีวิตใหม่ในตะวันตก แต่บุญของเธอกลับทำลายและเพิ่มทุกข์ให้เมียหลวงกับลูกๆของแก ถามว่าสาวม้งเอเชียคนนั้นสร้างบุญหรือบาป?
  ครับเรามาสนทนาสี่คำถามแบบง่ายๆของผมกัน…เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหานี้ ทุกคนตอบได้ครับ…

  ด้วยมิตรภาพ

 9. ยุงตัวแรก

  หวัดดีคุณม้งเมกา
  ผมก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติผมมากมาย แต่ผมก็อดขำมิได้ ว่าการที่จะตอบประเด็นได้ ผมต้องยิงประเด็นมาที่นามปากกาของคุณ แต่ก็เอาเถิดครับ ผมยกให้คุณตอบหมดทุกประเด็น ในความเห็นส่วนตัวของคุณก็แล้วกัน การถกเถียงอยาเป็นการหาทางออกก็ได้ เหมือนสำนวนหนังจีนกำลังภายในบอกว่า ไม่ได้ต่อยตีกันก็คงไม่รู้จักกัน ดังนั้นผมเชิญคุณตอบทุกๆๆประเด็นได้เลยครับ
  อันนี้ ผมแถมไปยังสาวเข็ก ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นสาวเข็กน้อยหรือเปล่า ว่า มีคนขอบคุณ คุณสาวเข็ก ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุที่ตำหนิผมหรือเปล่า หรือว่าเป็นประเด็นอื่น หากมีคนขอบคุณ คุณเพราะการตำหนิผมของคุณ ผมก็ดีใจแทนคุณด้วยแล้วกันครับ หวังใจว่าคุณจะมาตำหนิผมทุกครั้งไป
  ด้วยจิตคารวะ

 10. ม้งเมกา

  สวัสดีครับ…
  ผมเคารพสิทธิ์การแสดงออกของทุกคน การคอมเม้นท์ประเด็นหรือความเห็นต่างๆก็เพื่อให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เหมือนดั่งคำสอนในพุทธศาสนาที่ว่า ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด หรือเรียกสั้นๆว่า สุ จิ ปุ ลิ และเมื่อคุณยุงตัวแรกก็ใช้ตัว ปุ คือการสอบถามเข้ามา เราก็ควรตอบประเด็นของเขา และเมื่อคุณยุงตัวแรกก็ยกให้ผมตอบทุกประเด็น ผมก็ขอตอบประเด็นต่างๆของคุณตามความเห็นส่วนตัว

  ประเด็นแรก การค้าประเวณีนั้นถูกต้องตามที่คุณว่ามา มันสามารถเกิดได้ในหลายประเทศ คนม้งเราที่นับวันจะเจริญเป็นสังคมเมืองจึงมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ สาวม้งทางนี้ก็มีบ้าง แต่ผู้หญิงหรือสาวม้งเอเชียเหล่านั้นใช่ว่าทุกคนจะสมัครใจทำ แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ทำให้หลายๆคนจำต้องยอมทำเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเอง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างให้เฒ่าหัวงูม้งจากตะวันตกใช้ประโยนช์ตรงนี้ได้ พอนานเข้าๆก็เป็นปัญหาครอบครัวตามมาอย่างที่พวกเรารู้กัน แต่ที่จริงพวกเราทุกคนก็สามารถทำมาหากินได้หลายๆช่องทางโดยไม่ต้องค้าประเวณี เรื่องค้าบริการนั้นหลายคนก็ทราบดีพอสมควร มันไม่ไช่การประจานสาวม้งทุกคนของพวกเราหรอก แต่พวกเราหลายๆคนต่างหากเล่าที่ทำตัวเป็นคนเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ไม่ยอมรับรู้ความจริงและช่วยผู้หญิงม้งให้หลุดพ้นความทุกข์ยาก ถึงแม้ว่าการค้าประเวณีจะรักษาให้หายไปจากโลกนี้ไม่ได้ แต่ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขมันก็น่าจะสามารถช่วยลดละดับได้

  ประเด็นสอง เรื่องจดทะเบียนสมรสได้คนเดียว ช่วยให้ฝ่ายชายม้งอเมริกากับสาวม้งเอเชีย สามารถแต่งงานกันได้โดยไม่ได้ถูกหรอก และนับได้ว่ายังโชดดีที่ม้งเรามีเรื่องกลุ่มแซ่ ซึ่งสาวม้งเอเชียก็ได้รับการช่วยเหลือเรื่องนี้จากกลุ่มแซ่ของตนหรือญาติๆที่นี้ ปัญหาที่สาวม้งถูกหรอกไปขายจึงไม่เคยเห็น แต่ที่เห็นๆ คือสาวม้งเอเชียกลับเป็นคนหลอกฝ่ายชายเพื่อการมาอยู่ในสหรัฐฯ กรณีนี้มีมาแล้ว สาวบางคนพอมาถึงก็หนีตามชายอื่นไป บางครั้งเป็นชายม้ง บางครั้งก็ชายฝรั่ง คุณยุงตัวแรกไม่ต้องหว่งเรื่องถูกหลอกไปขายตัว แต่ควรหว่งเรื่องสาวม้งเอเชียหลอกฝ่ายชายเมื่อมาถึงสหรัฐมากกว่า

  ประเด็นสาม ครับน่าเห็นใจมากถึงเรื่องอย่างนี้ คนม้งหลายๆคนพอได้ดีก็มัดลืมความหลัง พวกเราไม่ควรเอาอย่าง เพราะถ้าเราทำแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรเหมือนพวกนั้น ส่วนคุณยุงตัวแรกก็ไม่ควรเครียดเรื่องเกลียดชังม้งอเมริกา ถึงจะเกลียดมากก็คงไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไป ความเกลียดเป็นผลของความโกรธในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ที่ได้สัมผัสกับตัวเองถึงความไม่ชอบ แต่เราเกลียด โกรธ ทุกข์ เพราะเราผูกใจเจ็บเอง ในบางครั้งก็ควรปล่อยวางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ควรทำใจเบาสบาย เหมือนก้อนเมฆที่ลอยบนยอดดอยตอนเช้า โปร่งไม่มีอะไร มีแต่ความปรารถนาดี ความสุขอยู่ตรงที่ทุกข์นั้นมันดับ ครับก็เพ้อเจ้อมากไป แต่ผมอยากให้กำลังใจเพื่อนๆพี่น้องม้งทุกคนที่ทุกข์ใจเพราะการกระทำของคนม้งบางคน (ส่วนน้อย) จากตะวันตก :)

  ประเด็นสี่ ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ช่วยตำหนิบทความ ผมจะขอนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป สำหรับเรื่องการต้อนรับที่ดีเยี่ยมของญาติๆเพื่อนๆ ในแถบเอเชีย นับว่ามีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก ส่วนเรื่องปัญหาที่คุณยุงตัวแรกกล่าวถึงนั้น นับว่าน่าปวดใจมาก คนบางคนเราอาจรู้หน้าไม่รู้ใจ ก็อย่างที่คนม้งชอบพูดทำนองที่ว่า ม้งทำได้กับคนม้งกันเองนั้นแหละ แต่นั้นมันเป็นความคิดและการกระทำของบางคนที่ยังหลงยุคสมัย…….โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าญาติๆเหล่านั้นไม่รู้เห็นเป็นใจ ไอ้เรื่องกินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็คงเกิดขึ้นไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก และถ้าไม่พอใจจริง ทำไมไม่ฟ้อง ทำไมไม่เชือดไก่ให้ลิงดู วันหลังคนอื่นๆจะได้ไม่เอาอย่างละครับ คนทำผิดควรรับโทษตามกฎหมาย……ส่วนเรื่องการเขียนบทความมาขอโทษนั้น ครับผมทำได้ แต่เขียนไปแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ถ้าบทความขอโทษของผมสามารถช่วยแก้ปํญหาต่างๆได้ อย่าว่าเขียนฉบับเดียวเลย ต่อให้เขียนเป็นร้อยๆ พันๆ บทความขอโทษ ผมพร้อมที่จะทำครับ

  ส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นผมได้ตอบไปแล้วนะครับ แต่ก็ขอเติมว่า คุณยุงตัวแรกเคยเขียนตอบคอมเม้นต์ของคนอื่นว่า (ผมเป็นผู้ร้ายในสายตาของสาวเข็กน้อย แต่หากสาวเข็กน้อยมีญาติพี่น้องที่ประสบโชคตาแบบผมสาวเข็กน้อยก็อาจมองอีกแบบหนึ่ง) คอมเม้นต์ของคุณชี้ได้ว่าท่านน่าจะเคยพบเห็นหรือเจอประสบการณ์ปัญหาที่พวกเราพูดคุยถึง ท่านช่วยนำมาบอกเล่าให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งไม่ดีเหล่านั้น เขาว่ากันว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสัมผัสมากับตัว เมื่อท่านเคยสัมผัสมากับตัว คงทราบถึงข้อดีข้อเสียและแนวทางป้องกันของท่านเอง ถ้าท่านช่วยอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นได้ ตรงนี้ก็นับว่าเยี่ยมมากและเพื่อเป็นข้อคิดให้คนอื่นๆ แต่คงเป็นสิทธิ์ของท่านนะที่จะนำเสนอหรือไม่….ก็หวังว่าคุณยุงตัวแรกคงไม่ถือสาอะไร ถ้าหากใช้ภาษาไม่สุภาพ หรือไม่มีสัมมาคารวะครับ

  ด้วยความปรารถนาดี

 11. ยุงตัวแรก

  หวัดคุณม้งเมกา
  แหม ทำเป็นธัมธัมโม เป็นหลวงจีนอยู่วัดไหนหรือครับ จะได้ส่งสารท้าประลองยุทธไปหน่อย คารมคมคายทีเดียวนะ แต่ก็ต้องชื่นชมว่า คุณม้งเมการู้เรื่องศาสนาอยู่บ้าง ผมขอเรียนก่อนว่า ผมก็ขอชี้แจงบางประการ และจะว่าเป็นประเด็นๆๆไป
  ประเด็นแรก ที่คุณม้งอเมริกา กล่าวมาว่าการค้าประเวณี มีอยู่ทุกข์ประเทศ แต่ผมก็ยังยืนยันว่า แม้จะเป็นแบบนั้น แต่คุณม้งเมกา เห็นสมควรหรือ ที่เขียนขึ้นมาว่า เป็นสาวม้งลาว และม้งไทย ที่ค้าประเวณี ที่นครเวียงจันทร์ หากคุณม้งเมกา พิจารณาแล้วเห็นสมว่า จะใช้คำนี้ ได้ เพราะว่าทุก คนที่ค้าประเวณี ทำไปเพราะปัญหาหลายๆด้านอย่างที่คุณม้งเมกา ได้กล่าวมานั้น ในความเห็นส่วนตัว สาวๆเหล่านั้นได้รับความซ้ำใจมามากพอแล้ว ถ้าคุณม้งเมกา ผู้ธัมธัมโม จะกรุณาเมตตา อย่าได้เอ่ยถึงพวกเธอก็จะเป็นการดี ถ้าจะกล่าวก็กล่าวไปในวงกว้างๆ ไม่ต้องมีการระบุว่า เป็นสาวม้งประเทศใด แน่นอน คงมีสาวบางส่วนที่เห็นข้อความแล้วไม่พอใจกับคำพูดนี้ และก็แน่นอนมีสาวบางคนที่ค่อนข้างชอบอกชอบใจ เหมือน สาวเข็ก อยู่บ้าง แต่อย่างไรเสียก็หวังใจว่าคุณม้งเมกา จะพิจารณาให้ดีๆในครั้งต่อๆไป ส่วนเรื่องการค้าประเวณี ก็คงเหมือน โรค เกิด แก่ เจ็บ ตาย แก้ไขอย่างไรก็คงไม่หมดไปจากโลกนี้ แม้สมัยพุทธกาล ก็ยังมีถมไป ดังนั้น เขาเหล่านั้นอยู่ในส่วนของเขาเหล่านั้นไป เราเองหากช่วยได้มากก็ทำมาก ช่วยได้น้อยก็ไม่ว่ากัน แต่ขอเพียงอย่าได้ซ้ำเติม ความอัปยศให้แก่กันอีกเลย
  ประเด็นที่สอง คุณม้งเมกา ก็ได้ตอบว่า ส่วนใหญ่เป็นสาวทางเอเชียที่หลอกลวงหนุ่มๆ ทางโน้นมากกว่า อันนี้ อย่าได้กล่าวอ้างลอยๆขึ้นมา พี่น้องม้งทางนี้ หากเป็นจริงก็หาข้อมูลมายืนยัน แต่อย่างไรเสีย ผมว่าคุณม้งเมกา ก็ไม่สมควรกล่าวเช่นนี้อยู่ดี หากรู้ว่า สาวทางเอเชียหลอกพวกคุณ ทำไมพวกคนยังไม่วายมาขนสาวเอเชีย ใน100 คงมีแค่ 2ถึง3 คนที่หลอก แต่90 กว่าคนล้วนแต่ตกเป็น เมียน้อย เมียเก็บ ของพวกคุณทั้งนั้น หากจะกล่าวแบบนี้อีก คิดว่าคุณม้งเมกา คงยังไม่เข้าใจตัวเองพอ คงต้องไปทำความเข้าใจกับตัวเองก่อน สักสองสามวันแล้วหละ
  ประเด็นที่สาม หากคุณม้งเมกา คิดว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ ที่ผู้คนที่น่าเวทนา อยู่ในศูนย์อพยพ ภายหลังไปได้ดีที่อเมริกา จะกลับมากระทำต่อพี่น้องม้ง ผู้น่าเวทนาในเมืองไทยและในเมืองลาว อันนี้ก็กล่าวได้ถูกต้องต้อง แต่ที่ว่าให้ทำใจให้สบายๆเหมือนเมฆหมอกบนดอยในยามเช้า อันนี้ คงไม่ไหวมั้งครับ เรื่องสำคัญแบบนี้ทำเป็นลืมๆไปไม่สนใจไม่ได้หรอกครับ คุณม้งเมกา ต้องเริ่มปลุกจิตสำนึกจากตนเองก่อน จากนั้นก็ค่อยถ่ายทอด จิตจำนึกที่ดีให้กับเพื่อนๆคนอื่น แม้จะได้แค่สอง สาม คน ที่มีจิตสำนึกดี ก็นับว่าเป็นโชคดีของพี่น้องทางเอเชีย ที่จะไม่ได้รับเคราะห์กรรม อีก อันนี้หวังใจว่าคุณม้งเมกา จะรับไว้พิจารณาเป็นการส่วนตัวนะครับ
  ประเด็นที่สี่ เรื่องการที่คุณกล่าวอ้างว่า หากแม้คุณม้งเมกาเขียนบทความ ขอโทษพี่น้องม้งทางเอเซีย แล้วทุกอย่างดีขึ้น คุณจะเขียนเป็นพัน บทความความ อันนี้ ก่อนอื่นให้คุณเขียนรายงานเรื่องผลการเลือกตั้งก่อน แค่ผลการเลือกตั้งที่คุณเสนอไปในฉบับแรก คุณยังไม่กลับมาเสนอให้พี่น้องม้งได้รับรู้เลยว่า ที่คุณได้เสนอมานั้นทุกลงผลเป็นเช่นไร ดังนั้นอย่าได้เอ๋ยอ้าง ถึงการเขียนจดหมายขอโทษ ต่อพี่น้องม้งทางเอเชียเลยครับ เป็นแค่คารมคมคายของคุณม้งเมกาเท่านั้น หรือว่า ถ้าท่านจะเมตตากรุณาเขียน ผมรออ่านอยู่นะครับว่าคุณจะกล้าเขียนหรือเปล่า และคุณจะเขียนว่าเช่นไร และของแถมไปยัง ข้อความบางส่วนที่ว่า แล้วทำไมม้งเมกามาทำผิดทำพลาด ที่เมืองไทยและลาว ทำไม ไม่ไปแจ้งความฟ้องร้องคดี อันนี้ผมต้องเรียนกับคุณม้งเมกาว่า คุณก็เคยอยู่เมืองไทยมาก่อน และอาจเรียนหนังสือจากเมืองไทยไปด้วย พี่น้องม้งทางนี้หาเช้ากินค่ำ จะเอาเงินทองที่ไหนไปขึ้นโรงขึ้นศาลหละครับ ไปฟ้องมูลนิธิปวีณา พวกคุณม้งเมกา ที่มีเงินทองร่ำรวยก็หายกลับไปอเมริกาหมดแล้ว
  ส่วนประเด็น สุดท้ายที่คุณกรุณา อ้างถึงคุณสาวเข็กนั้น ผมเพียงแค่อยากบอกว่า ผมเพียงแค่น้อยใจคุณสาวเข็กว่า ผมออกมาปกป้องผู้หญิงม้งไทยและลาว แต่คุณสาวเข็กกลับบอกว่า ผมเป็นคนขี้ขอหรือเปล่า หรือผมกำลังขออะไรจากคุณม้งเมกา ถามจริงๆ คุณมีไรให้ผมขอนี่! ดังนั้นผมจึงได้แต่รำพึงไปเท่านั้นเอง ไม่ได้มีไรมากครับ อย่างน้อยคุณม้งเมกา ก็มีสาวเข็กเชียร์อยู่ อย่างไรบทความที่จะเขียนคราวหน้า หากนังนึกถึงน้ำใจเธอ กรุณากล่าวขอบคุณเธอสักหลายๆคำนะครับ
  ค้วยจิตรคาวะ

 12. EdiTor

  ที่จริงหลังจากตรวจทานและลงบทความนี้แล้ว ผมเองก็ตั้งใจว่าจะรีบเข้ามาเสริมในบางประเด็น แต่จนแล้วจนรอดก็ปล่อยให้ผ่านไปซะหลายวัน ..อยู่ชายแดนครับ

  สำหรับเท็คนิคการแต่งงานข้ามชาติพวกเราคงพอได้ยินมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะเรื่องสาวไทยแต่งกับคนตะวันตก (ถือเป็นตัวอย่างใกล้ตัว) ซึ่งก็จะมีทั้งที่โดนเขาหลอก และไปหลอกเขา ..ลองสังเกตุกรณีนี้ แล้วกลับมาพิจรณาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมม้งเรา

  รวมถึงเรื่องราวที่ฝ่ายสามีร่วมมือกับภรรยาไปหลอกเอาเงินชาวต่างชาติ หรือฝ่ายภรรยาทนลำบากไม่ใหวแล้วหนีตามฝรั่งไป ก็มีให้เห็นตามข่าวบ่อยๆ

  ประเด็นที่เราพอจะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างก็คือ เรื่องการบังคับ ยุแหย่ ส่งเสริม ให้ลูกสาวแต่งงานกับคนม้งตะวันตก เพราะเห็นแก่ความเป็นญาติ และความสุขสบาย โดยไม่ได้คำนึงถึงความสุขที่แท้จริงของลูกสาว ..ซึ่งกรณีนี้ถ้าจะถือเป็นการขายลูกสาวกินก็คงไม่ผิด

  แต่ถ้าตัวลูกสาวพอใจแต่งเอง ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  อีกประเด็นที่ม้งเราแตกต่างจากคนอื่นก็คือ การที่ชายม้งตะวันตกมาแต่งกับสาวม้งไทยและลาว โดยปกปิดการมีครอบครัวของตัวเอง พอสาวม้งไทยหรือลาวไปถึงประเทศของฝ่ายชายแล้วถึงรู้ความจริง ..ถึงเวลานั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนสายไป

  ..สาวม้งไทยผู้จบ ป.ตรี ก็เคยโดนหลอกมาแล้ว

  สำหรับทางออกนั้น ผมว่าเราได้เริ่มมันแล้ว นั่นคือการร่วมทำความเข้าใจปัญหาร่วมกันระหว่างม้งในฝั่งตะวันตก และตะวันออก เพราะเราจะสามารถเข้าใจความคิดของทั้งสองฝั่งมากขึ้น

  กรณีนี้ถ้าเรามองง่ายๆ ม้งตะวันตกมาเพราะเรื่องเซ็กส์ ม้งตะวันออก (ไทย ลาว) ยินยอมเพราะเรื่องเงิน แต่การที่เราจะสามารถลดปัญหานี้ลงได้ เราควรต้องทำความเข้าให้ถึงแก่นมากกว่านี้ ..นั่นแหละคือเราต้องคุยกัน ทั้งสองฝั่ง

 13. สาวเข็ก

  คุณยุงตัวแรกทำความเข้าใจตัวเองก่อนดีมั๊ยคะ ก่อนจะยกประเด็นขี้น้อยใจแบบม้งๆมาพูด เห็นพูดประชดประชันแดดันคนอื่นตลอดเลย ปากก็บอกว่าตัวเองพูดดีคิดดีแต่ใครอ่านก็รู้ว่าความคิดความอ่านคุณยุงตัวแรกเป็นอย่างไร คนเค้าจะมาแก้ปัญหาแต่คุณกำลังสร้างปัญหาหรือเปล่าคะ นี่ละมั้งที่เค้าเรียกว่าขี้แค้นใจแคบ

 14. ยุงตัวแรก

  หวัดดีสาวเข็ก
  ผมทำความเข้าใจในตัวผมแล้ว ผมจึงได้เขียนไป ตรงไหนแดดดันคุณหรือครับ ผมก็ชี้แจงไปตามเรื่องที่ผมถูกพาดพิง ก่อนอื่นเลยคุณควรเอาอย่างคุณม้งเมกา ดีกว่า เพราะผมตอบกระทู้คนม้งเมกา แต่คุณพาดพิงถึงผมว่า ผมขี้ขอหรือเปล่า เป็นคนหวังอะไรจากคุณม้งเมกาหรือเปล่า ผมก็ตอบไปตามเรื่อง และล่าสุดก็เป็นคุณม้งเมกานำมาถามถึงเปิดประเด็นถามผม หากผมไม่ตอบก็เท่ากับ ผมไม่ได้ชี้แจงประเด็นของคุณม้งเมกา อย่างไรเสีย ก็หวังใจว่าคุณสาวเข็ก ที่ทั้งสวยทั้งสาว ควรมองไปตามเป็นจริงหน่อยว่า ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงคุณสาวสวยๆๆ อย่างคุณนี่ มีต้นตอเป็นมาอย่างไร ผมกำลังเสวนา กับคุณม้งเมกา คุณให้โอกาสเมตตาพาดพิงถึงผม ผมก็ตอบชี้แจงไปเท่านั้น แล้วที่ผมชี้แจงไป ตอบไป ก็ทำเป็นจะเป็นจะตาย แบบนี้ ทางที่ดี ก็อย่าได้พาดพิงถึงผม ผมก็จะไม่ตอบประเด็นของคุณหรอกครับ คุณสาวแสนสวย หวังใจว่าน่าจะน่ารักด้วยนะ
  มาคราวนี้ ก็พาดพิงถึงผมว่า สร้างปัญหา การสร้างปัญหา ตรงไหน นี่เป็นการสนทนาพาที แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากคุณคิดว่าผมสร้างปัญหา นั้นก็บอกคุณ อิดิเต้อร์ สิครับ ว่า ห้ามให้ใครหน้าไหน เสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ ให้อย่างแล้วเก็บไว้ในใจอย่างเดียว คุณม้งเมกา ก็คงไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น เพราะการเขียนบทความ ตนเองก็ต้องการรู้ว่าผู้อื่นมีความเห็นเช่นไร ต่อแต่ละประเด็นที่เราเสนอไป อันนี้หวังว่าจะเคลียรจะครับ
  ส่วนเรื่องขี้แค้นใจแคบ ก็ขอตอบสั้นไว้ว่า หากยังไม่หมดกิเลส ทุกคนก็ขี้แค้น และใจแคบกันทั้งนั้น ไม่ว่าคุณสาวเข็ก ที่ทั้งสวย ทั้งงามสง่า หรือผม ผู้ทั้งตัวดำ ขี้แหร่ จนทรัพย์ ก็คงขี้แค้นใจแคบกันทั้งนั้นหละครับ ปราบที่ใครคนใดคนหนึ่ง ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ แล้วนั้นแหละ ถึงมีสิทธิ์ใช้คำว่า ไม่ขี้แค้น ไม่ใจแคบ หวังใจว่าประเด็นนี้คงเคลียรนะครับ

 15. KKB

  เราไม่อาจห้ามได้ ทั้งหมดเกิดจาก กิเลส และตัณหา ของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมีกิเลส ส่วนอีกฝ่ายก็มีตัณหา ผมว่าควรให้การศึกษา เรื่องธรรมะ และพาไปดูตัวอย่าง “คนที่คิดแต่เรื่องกิเลสและตัณหา” ว่าบั้นปลายของชีวิตเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรตามมาบ้าง แล้วลูกหลานเขาเหล่านั้น ดำรงชีวิตกันอย่างไร เพราะเรื่องพวกนี้ บ่งบอกถึงลักษณะหลายๆอย่าง ของคนได้ คือ “ให้ดูเป็นเยี่ยง แต่อย่าเอาเป็นอย่าง”
  ไป “บวช” ได้สัก 1 พรรษา จะดีมากเลย

  อดีต เด็กวัด

 16. ไกลถิ่น

  คุณ kkb คนเรานั้นจะมีจิตใจที่มองเห็น “ธรรมะ”จะต้องเริ่มที่บ้านของตนเองด้วยการถือศาสนาพุทธ โดยยึดพระพุทธ พระะธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เพิ่ง โดยพ่อแม่เป็นคนปลุกฝั่งให้ลูก หลาน ตั้งแต่ยังเด็ก ให้รู้จักไปวัด ไปวา ไปทำบุญ
  แต่ที่บ้านของคนม้งมีอะไรปลูกฝั่งให้ลูกหลานบ้างในเรื่องแบบนี้ ไปนึกดูเอาพิธีกรรมบางอย่าง ของคนม้งเอาก้แล้วกันแล้วอย่างนี้จะให้ม้งมีการพัฒนานั้น คงจะยากไปมั้ยอย่างที่คุณkkb ได้โพสเอาไว้ในหัวข้อ เกี่ยวกับเรื่องขยะ ที่คนไทยมีมุมมองต่อคนม้งอย่างไร นั้นแหละ เพราะไม่มีการพัฒนาที่จิตใจ เรื่องอื่นๆๆจึงไม่พัฒนาตาม
  จะยกตัวอย่างสักอย่างมาให้ดูให้เห็นๆเลย ว่าถ้าเป็นท่าน ท่านจะคิดอย่างไร
  ทุกๆๆปีของเทศกาลสงกรานต์ เมื่อคนเมืองเขาไปทำบุญที่วัด แต่คนม้งกลับไปรอรับเอา สิ่งของที่เขานั้นเอามาทำบุญซึ่งมันคงไม่ผิดอะไร เพราะพระท่านฉันไม่หมดอยู่แล้วและคงจะเสียในเร็ววัน เพราะมันเยอะ คนม้งเลยไปขอพระท่านมาไปเป็นประจำทุกๆๆปีเป็นอาหารคารหวานบางครั้งไปเยอะด้วยไปแย่งกัน ผมละอายแทนจริงๆๆแต่ไม่เปงไรเพราะนั้นคือ สิทธิเสรีภาพของเขา เรานั้นไม่อาจจะไปยุ่งได้ แทนที่เรานั้นจะไปร่วมทำบุญ ลดความเห็นแก่ตัวในจิตใจนี้ แต่คนม้งนั้นกลับไปรับมา เหมือนม้งนั้นเป็นเปรตรับส่วนบุญ หรือขอทานอะไรนั้นแหละ

  เมื่อใหร่ม้งจะเห็นถุกเสียทีในเรื่องของกฎแห่งกรรม และหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาแล้วกลับไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะครับ
  ถ้าเป็นท่าน ท่านคิดอย่างไร???ที่อื่นไม่รู้แต่ที่น่านมีมานานแล้ว และอีกเรื่อง อย่าพุดดีกว่าครับ

 17. KKB

  คุณ ไกลถิ่น
  ผมดีใจนะที่ยังมีแนวร่วมที่คิดคล้ายผมอยู่บ้าง
  ผมขอให้คุณไกลถิ่น ช่วยกับผมขยายสิ่งดีๆ ให้สังคมด้วยกันนะครับ
  วันนี้มี 2 แล้ว ถ้าพรุ่งนี้ได้อีก 2 ก็จะโอเคมากครับ
  ผมยังหวังว่า จะช่วยทำให้หลายๆคน มองเห็น สัจจะธรรม ได้ครับ
  เงินทอง นั้นหาไม่ยาก แต่วิธีการนี่ซิยากกว่า ขอให้ใช้วิธีที่ไม่ผิดละกันครับ
  “ถ้าตั้งใจจริง ไม่มีอะไร ทำไม่ได้”

  อดีต เด็กวัด ปัจจุบัน วิศวกร

 18. ยุงตัวแรก

  หวัดดี คุณไกลถิ่น และคุณเคเคบี ครับ
  เรื่องนี้ผมก็มีความเห็นบางประการณ์ เอาเป็นว่าไม่ได้ตำหนิใครแต่ เป็นการแชร์ประสบการณืก็แล้วกันนะครับ การไปแย่ง ขนมหวานคราว ในเทศกาลสงกรานต์ ที่คนไทยเหนือมักจะเอาฝั่งไว้ในทราย พอพระท่านสวดเสร็จก็คนม้งนี่หละครับ เป็นคนแย่งการคุ้นทรายหาขนม นมเนยเหล่านั้น คิดไปแล้วก็น่าอับอายอย่างที่ท่านคนไกลถิ่นว่าอยู่ แต่ผมเองก็ยอมรับว่า เคยไปทำแบบนั้นครั้งหนึ่งเหมือนกัน ได้ขนมห่อใบตองมา20กว่าชิ้นเอาไปฝากพ่อฝากแม่ พ่อแม่ก็ดีใจ เราก็รู้สึกดีที่ทำให้พ่อแม่มีใจเช่นนั้น แต่นี่คือกระทำในตอนที่สมัยเด็กๆ ต้องเดินเท้าเปล่า ตามพี่ๆที่โตๆไปในวัดที่เป็นหมู่บ้านจองคนไทย หลาย10กิโล เหมือนกัน ก็นับว่าเป็นประสบการณืชีวิต อย่างไรเสีย ในเรื่องนี้ จะว่าไปแล้ว พี่น้องม้งเรา ที่บวชเรียนก็มาก ที่อาศัยวัดอยู่เรียนหนังสือก็ไม่น้อย แต่ต้องยอมรับจริงๆ และไม่เข้าใจจริงๆ ว่าศาสนาแทบไม่เจริญในจิตรใจของพี่น้องม้งเลย
  กลับกันวัดในหมู่บ้านคนม้ง แทบไม่มีใครมาทำบุญ มีแต่เด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยดูแล วิ่งเล่นขอ อาหารพระท่านทานไปวันต่อวันสองสามคน พระท่านเผลอ ก็หยิบของในวัดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็เยอะ ผมยังเจอกับตัวเอง ผู้ใหญ่แท้ๆไม่ใช่เด็ก ขับรถมาเป็นกลุ่ม มาหาเรื่องพระที่วัด นี่คือ คนม้ง ที่ต้องบอกว่า บวชเรียนก็เยอะ อยู่ตามโรงเรียนวัดก็มาก แต่ก็อย่างว่า คงเป็นเพราะ ฟ้าคินไม่เต็มใจให้คนม้ง พัฒนาด้านจิตใจ ให้เข้าใจศาสนาให้มากขึ้น ก็จริงอยู่ คนไทยเอาทำบุญให้วัด คนม้งไปเอาของจากทางวัดมา อันนี้ก็เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันและชัดเจน หวังใจว่า เหล่าหนานทั้งหลาย พวกทิดทั้งปวง หรือ หลวงพี่ หลวงพ่อทุกรูป ที่เป็นบรรพชิตอยู่ จะได้ช่วยกันขัดเขลา ให้คนม้งเข้าใจศาสนาและจิตใจมากขึ้น
  ยกจัวอย่าง หากคนกระเหรี่ยงไม่นับถือพุทธศาสนา แน่นอน คนไทยคงไม่รู้จักคนกระเหรี่ยงแน่ คนไทยรู้จักคนกระเหรี่ยง ในนามที่ นับถือพระพุทธศาสนา และศัทธาแรงกล้าในพุทธศานสนา และพูดไม่ชัด แต่คนม้งเรา คนไทยรู้จักในนาม ของพวกค้ายาเสพติด ตัดไม้ทำลายป่า โอ่ อันนี้ผมเพียงแค่ยกตัวอย่าง หวังใจว่า พวกเราทุกคนที่เคยผ่านศาสนาพุทธมาบ้าง เคยอยู่วัดอยู่วามาบ้าง อย่างน้อยที่สุดก็ให้ สำนึกตลอดว่า หากไม่มีวัด ไม่มีข้าวก้นบาตรพระ ไม่มีพระส่งเสริมให้เรียนหนังสือ ก็คงไม่มีเราในวันนี้ และให้คิดเสมอว่า เราท่านทั้งหลายควรให้อะไรกับพระพุทธศาสนาบ้าง
  ด้วยจิตรคารวะ
  อดีตบวชเรียน ปัจจุบันบวชใจ อนาคตอยากบวชตลอดชีวิต

 19. HmongThai

  สุดท้ายแล้วปัญหาที่กล่่าวๆกันมา ต้องกลับไปปลุกฝัง การเรียนการศึกษา รวมทั้งธรรมมะให้เด็กม้งรุ่นใหม่หมดเลยนะครับ..ผมว่าการศึกษาและธรรมมะช่วยขัดเกลาจิตใจคนได้เยอะครับ..หากม้งเรายังอยู่ในสังคมแคบๆ ก็คงช่วยอะไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงทางที่ดีได้ยาก…ทุกปัญหาต้องค่อยๆช่วยกันแก้ไขไปครับ..สิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตอาจเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมไ่รู้เลยว่าผิด..เชื่อว่าม้งเรายังมีอะไรดีๆอีกเยอะที่ข้างนอกเขาไม่มี..เริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับ ทำทุกวันให้ดีที่สุดไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับวันนี้ครับ..

 20. ม้งเมกา

  ครับวันนี้ก็คือวันหยุดอีกวันในสหรัฐฯ คือวันระลึกทหารผ่านศึก (Memorial Day) แต่ผมยังคงทำงานส่วนตัว ที่ไม่ค่อยได้หยุดเหมือนชาวบ้านเขา แต่ก็พอมีเวลากลับเข้ามาดูเว็บ และบทความอีกครั้ง….แต่….

  สำหรับผู้เขียนเอง ซึ่งเป็นผู้จุดประเด็นข้อความนี้ขึ้น ก็อยากจะให้ท่านผู้อ่านคิดเสียว่า การอ่านเรื่องใดๆ ก็ตาม ท่านผู้อ่านจะต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจของความหมาย ทำความชัดเจนของข้อมูล แหล่งข้อมูลของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีที่มาที่ไป และท่านทั้งหลายก็สามารถพิจารณาถึงที่มาของปัญหาเหล่านี้ได้ จากเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในสังคมม้งโดยรอบ จากการสังเกต รับฟัง หรือพบเห็น ทั้งจากตนเองและคนอื่น

  ตัวผู้เขียนขอย้ำว่า เราทราบดีว่าปัญหาพวกนี้เมื่อเขียนออกมา อาจสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้อ่านบางคนที่ได้รับผลของปัญหา จึงมีการทำการบ้าน พิจารณาข้อมูลของปัญหาก่อน ร่วมทั้งเราได้ทำการสอบถามหรือสัมภาษณ์สองบุคคล หนึ่งคือคนหนุ่มที่กำลังทำการแต่งงานกับภรรยาม้งเอเชีย และอีกหนึ่งคนคือวัยกลางคน อายุประมาณ 50 ได้ สอบถามถึงเรื่องราวที่พวกเขาได้ไปพบเห็น หรือสัมผัสกับเรื่องพวกนี้โดยตรง เรายังได้ทำการค้นหาข้อมูลจากสื่อในอินเตอร์เน็ต และวิทยุม้ง และมีการตรวจทานข้อมูล เพื่อให้ข้อความตรงตามความจริงให้มากเท่าที่จะทำได้ และเพื่อไม่ให้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เสียหาย เพื่อให้บทความที่เสนอนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสังคมม้งให้มากที่สุด แต่หากเราจะมาสาดน้ำรดใส่กันไปมา แล้วจะคุยรู้เรื่องได้อย่างไร อาจกลายเป็นเรื่องขิงก็รา ข่าก็แรง คงหาข้อสรุปไม่ได้ และก็ไม่สามารถนำไปสู่การร่วมเสนอทางแก้ปัญหาเรื่องใดๆได้ จึงไม่เกิดประโยนช์อะไรต่อสังคมม้งโดยร่วม

  …และก็ต้องขอขอบคุณมากกับ…
  @คุณ Editor ที่ช่วยอธิบายบทความในเชิงเปรียบเทียบ กับปัญหาของสังคมอื่นๆ เชื่อว่าจะช่วยทำความเข้าใจปัญหาของม้งเราได้ชัดเจน

  @คุณไกลถิ่น ที่ช่วยนำเอาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ เข้ามาพูดในที่นี้ ทำให้เกิดการเบนความสนใจเรื่องอื่นๆได้บ้าง เชื่อว่าจะช่วยลดแรงโต้ตอบได้…หวังว่าอย่างนั้นครับ

  เรากลับมาสนทนาปัญหานี้อย่างสร้างสรรค์คงดีกว่าครับ..(ย้ำว่าให้สร้างสรรค์)..ผมขอแนะนำให้เข้าไปดูคลิปยูทุปเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจดีกว่า ใช้ youtube.com

  คลิปแรง เกี่ยวกับนักศึกษาม้งจากประเทศลาว (เรียนจบนะ) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้กับนักศึกษาม้งในสหรัฐที่มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย ซึ่งกล่าวได้ว่าม้งเราได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับปัญหานี้มากขึ้น

  Old cow eats young Grass -Nyuj Laus Noj Zaub Mos -Presentation By Hmong Lao Grad. Student-3

  คลิปที่สอง และสาม เกี่ยวกับวีดีโอแนะนำสาวๆที่ได้กล่าวแล้วนั้น ขอให้สังเกตที่เขียนว่า Over 200 Girls on DVD (แปลว่า สาวมากกว่า 200 คนในแผ่นดีวีดี)
  Hmong Girls From Laos 2010.mpg

  Ntxhais Zoo Nkauj 2012

  (สาระที่ชวนคิดคือ กลุ่มหนึ่งร่วมคิดแก้ไข อีกกลุ่มร่วมมือสร้างเรื่องต่อ……..หากท่านใดเคยดูแล้ว ก็ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็นของท่านได้เลยครับ)

 21. ไกลถิ่น

  คุณ ม้งเมกา แรงตอบโต้นั้นคงไม่ได้อยู่ที่ใหนครับ แต่อยู่ที่ตัวมนุษย์นี้แหละ หากว่าเรานั้นรู้จักตนเองบ้าง ในบางครั้งเราก็จะไม่ตอบโต้คนอื่นทั้งๆๆที่เรานั้นควรที่จะตอบโต้แต่เรานั้นไม่ตอบโต้ หากมนุษย์นั้นยอมแพ้คนอื่นเพื่อที่จะชนะใจตนเองบ้าง คนนี้สิครับเดินทางถูกแล้วและน่าค้นหา

  ยินดีครับ คุณยุงตัวแรก และ คุณ kkb ถ้าหากว่าเราทุกคนนั้นจะมีส่วนทำให้สังคมม้งนั้นรู้จัก ธรรมะ มากขึ้น สังคมม้งคงดีขึ้นบ้างนะครับ

  คุณ ม้งไทย ปัญหาทุกอย่างคงต้องค่อยๆๆแก้กันไป แต่การที่จะแก้นั้นตัวเราต้องเริ่มที่ตนเองก่อน โดยเฉพาะ เรื่องความเชื่อของม้ง ของพ่อแม่เรานั้นก็ปล่อยเขาไป ส่วนของเรานั้นก็ควรที่จะเริ่มได้แล้วนะครับ ถ้าหากว่าท่านแต่งงานแล้วต้องแยกบ้านอยู่ต่างหากในนอนาคตสิ่งนี้แหละที่จะเริ่มที่ตัวเรา หมายความว่า บ้านของคนม้งต้องมี สือก๊าง ใช่มั้ย??? ซึ่งผมได้โพสกระทู้เรื่องความเชื่อสือก๊าง นี้เอาไว้ใน หัวข้อ “การเลือกตั้งที่สหรัฐ ที่ม้งต้องจับตามอง” ผมจึงไม่อยากจะเขียนออกมาเป็นรอบสองอีก ถ้าใครคิดว่าจะให้คนม้งมี ธรรมะ อยู่ในใจ ต้องไม่มีสือก๊าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ครับ

  ตราบใดที่สังคมใหนยังมีความเชื่อเรื่องบางเรื่องในความเชื่อแบบเก่าๆที่ไม่มืเหตุผล และไม่ยอมเปิดใจฟัง เรื่องอื่นบ้างที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่มีทั้งเหตุและผล ไม่มีทางดอกครับ ที่จะมี ธรรมะ อยู่ในสังคมนั้น

  เมื่อสังนั้นไม่มี “ธรรมะ “ไม่มีศิลธรรม ไม่มีคุณธรรมนำใจ สังคมนั้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การพัฒนาที่จิตใจจึงยากที่จะตามมา
  หมู่บ้านม้งบ้านใหนครับ ที่มีวัดอยู่บ้างผมกล้าบอกว่าอาจจะไม่มีนะ หรือถ้ามีแจ้งด้วยครับ เพราะตอนนี้จิตใจมันไปหมดแล้ว เหลือแต่กายเท่านั้น 5555555

  มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง ที่จิตนี้เกิดสงบและเกิดประสบการณ์จริงของตนเอง มันเหนือคำบรรยายครัับพี่น้องทั้งหลายไม่มีตัวหนังสือใดที่จะเหมาะกับความรู้สึก ณ เวลานั้น พร้อมกับมีเมตตาแบบสุดๆๆๆๆ คำว่า เมตตานี้ กับคำว่าเมตตาในเวลาที่เกิดจากจิตสงบในเวลานั้นมันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยนะครับ เรื่องแบบนี้มันเป็น ปัจจัตตัง ครับ คือ รู้ได้ด้วยตนเอง แค่คราวๆๆพอน้อ
  ผมไม่อยากให้เชื่อแต่อยากให้พี่น้องพิสุจน์

 22. ไกลถิ่น

  เรื่อง หัวงู นั้นในสังคมของโลกใบนี้ที่ใหนๆๆคงมีทั้งนั้นแหละครับ คงไม่ใช่แค่ที่ม้งทั้งเท่านั้นที่มี แต่ของม้ง นั้นมีแบบเปิดเผยและอยู่ด้วยกันได้และยอมรับกันในสังคมของม้ง แต่มันก้ไม่ใช่วิถีที่ถูกต้อง
  ใครจะเป็นหัวงูหรือหัวอะไรนั้นคนคนนั้นย่อมรู้ดีแต่ก็จงใจที่จะกระทำก็เป็นสิทธิของเขา แต่บางคนทำไปเพราะความไม่รู้ในสันดร แต่ เมื่อรู้ว่าผิดก็กลับตัวกลับใจ นี่สิครับ น่ายกย่องสรรเสริญ แต่คนที่ทำเป็นประจำอาจจะเป็นที่สันดานมั้งครับ สันดรและสันดานมันต่างกัน

 23. วิจารณ์ื

  คุณ ม้งเมกา -ปัญหาเฒ่าหัวงูนั้นผมว่ามีอยู่ในทุกสังคม ทุกชนชาติ ทุกชนชั้น แต่ไม่ใช่ทุกคน เพียงเพราะความเป็นม้ง เราจึงรับรู้ รับทราบ หรือแม้กระทั่งได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรง เราจึงมีความรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้น และเข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่ออัตราประชากรเทียบกับชนชาติอื่น ซึ่งเข้าใจว่าบางคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีความคู่ชีวิต คู่สมรสใหม่ เพื่อการดูแลซึ่งกันและกันยามแก่ชรา เนื่องจากคู่สมรสเสียชีวิต หย่าร้าง หรือเพื่อให้กำเนิดทายาท กรณีไม่บุตรจากคู่สมรสเดิม ซึ่งหากเป็นไปด้วยเหตุนี้มักจะสร้างปัญหาสังคมน้อย แต่ที่สร้างปัญหาจริงๆ คือ ประเภทที่เกิดจากกิเลสตัณหา หรือหวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างนี้เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ผิดกฎหมาย ขาดการยอมรับ และมักเกิดจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่ากระทำต่อผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าด้วยวิธีการต่างๆ และผู้ด้อยอำนาจก็ยินดี ยินยอม เพราะหวังผลประโยชน์ ดังนั้น การแก้ปัญหานี้ย่อมแก้ปัญหาไปด้วยหลายวิธีๆไปพร้อมๆกัน เช่น 1.มีกฎหมาย 2.การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้น 3.สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ปฏิเสธพฤติกรรมเช่นว่านี้ 4.สร้างโอกาสให้ผู้มีอำนาจน้อยให้มีอำนาจมากขึ้น ฯลฯ

  คุณไกลถิ่น -การให้ คือ การเสียสละ การเสียสละ คือ การเอาชนะความเห็นแก่ตัวของตนเอง ดังนั้น การรู้จักการให้ หรือเสียสละนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผมอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบว่า ทำไมชนชาติอื่นถึงมีขอบเขตแดน/ประเทศเป็นของตนเอง นั่นเพราะความรู้จักการเสียสละตั้งแต่ครั้งก่อนโน้น เสียสละทรัพย์สิน เสียสละเวลา เสียสละแรงกาย เสียสละความคิดความสามารถ แม้กระทั่งเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องขอบเขตแดนของตน ชนชาติของตน เมื่อย้อนมาดูตัวเรา เราขาดสิ่งเหล่านี้ไปหรือเปล่า

 24. looj

  sawv raws yoog coj ?

 25. ติดตามอ่่านมา

  สังคมม้งเราจะแก้ไขปัญหาเฒ่าหัวงูมีเมียน้อยอย่างไร?
  ขอคิดเหตุก่อนนะครับจากดีเอ็นเอของคนม้งทั่วโลก
  ? คนม้งนั้นดั้งเดิมและปัจจุบันให้เพศชายเป็นฝ่ายสืบทอดวงค์ตระกูล ซึ่งตามความคิดของนักเฟมินิสส์แล้วเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยเพศคติอย่างร้ายแรงและผมโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ผู้ชายม้งคิดว่าตัวเองคือคนนำและมีอำนาจที่จะทำสิ่งต่างๆ จากความคิดที่ถูกปลูกฝังนี้ ผมคิดว่าแนวคิดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เพศชายม้งเป็นอย่างทุกวันนี้ สังเกตุได้จากพิธีกรรมมากมายหลายอย่างของคนม้งที่เพศชายถืออภิสิทธิ์
  ? คนม้งนั้นผู้หญิงในสมัยก่อนไม่ค่อยได้รับการปลูกฝังในเรื่องการพึ่งตนเองมากเท่าไร(อาจเป็นเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมที่มองผู้หญิงเป็น unproductive capital ทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยได้รับโอกาสเหมือนปัจจุบัน) ทำให้เพศชายม้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าสามารถใช้ความได้เปรียบในเรื่องนี้โน้มน้าวครอบครัวฝ่ายหญิงไห้ทำคล้อยตามกับความต้องการองฝ่ายชายได้ ดังที่ปรากฎในบทความของคุณม้งเมกา

  ? ถ้าผมเข้าใจถูกผมคิดว่าเจ้าของบทความคงต้องการแค่ว่าการมีเมียน้อยของผู้ชายม้งนั้นจะแก้อย่างไร
  เมียน้อยตามความหมายของเจ้าของบทความ คือคนที่สามีแต่งงานและอยู่กินด้วยรวมทั้งพาออกสังคมและแนะนำว่าเป็นภรรยาอีกคนไช่ไหมครับโดยเป็นทางพฤตินัยไช่ไหม
  หากผู้ชายหย่าไม่ว่าด้วยเหตุจูงใจอะไรก็ตามแต่หรือมีเหตุดังบทความของเจ้าของแล้วไปแต่งงานใหม่นั้นถือว่าเป็นเมียน้อยหรือเปล่า ผมไม่ได้ตั้งใจกวนเจ้าของบทความนะครับ ผมเพียงคิดว่าคำถามอาจจะกว้างเกินไปที่จะตอบเป็นประเด็นไปนะครับ
  ผมจะรอคำตอบและอยากจะเสวนาด้วยครับ

 26. ม้งเมกา

  ครับคุณติดตามอ่านมา (ชื่อเพราะ)
  ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจต่อบทความนี้ ผมต้องยอมรับว่าคำถามที่ได้ตั้งขึ้นมานั้น มีความหมายกว้างๆอย่างที่คุณว่านะครับ แต่เหตุที่ผมต้องตั้งให้กว้างก็เพราะปัญหาเรื่องเมียน้อยนั้นมีหลายกรณี ซึ่งอาจช่วยให้ผู้อ่านสามารถถกเถียงกรณีไหนก็ได้

  แต่กรณีหลักที่ผมอยากให้ถกเถียงคือ การที่ผู้ชายม้งอายุวัยกลางคนถึงมาก จากตะวันตก มาทำการแต่งงานกับสาวม้งที่ยังสาวๆในตะวันออก ซึ่งก็มีกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีเมียหลวงแล้ว กรณีหลอกลวงสาวๆ และกรณีที่ทำการหย่ากับเมียหลวงเพื่อแต่งใหม่กับสาวๆนะครับ และก็มีการใช้หลักพฤตินัย และนิตินัยตามแต่กรณีๆ แต่พวกเราถือว่ามันผิดจริยธรรม และได้สร้างความโกรธแด่พี่น้องม้งอีกหลายๆคนทั้งในเอเชียและตะวันตก ซึ่งอาจนำไปสู่ความเกลี่ยงชัง และสู่ความแตกแยกกันมากขึ้นได้

  ส่วนกรณีรองที่อยากเห็นการถกเถียงคือ การที่ฝ่ายชายมีเมียหลวงอยู่แล้ว แต่ก็แต่งเมียน้อยเข้ามา โดยมากคือตามหลักพฤตินัย ทั้งม้งในตะวันออกและตะวันตกมีให้เห็นด้วยทั้วไป และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ถือว่าควรมีการแก้ไข เพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิง และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

  แต่กรณีที่หนุ่มสาวม้งจากตะวันตกมาแต่งหนุ่มสาวม้งในตะวันออก ถ้าเป็นการยิมยอมของพวกเขาเอง เราคงว่าอะไรไม่ได้ แต่ถ้าฝ่ายสาวแต่งเพราะถูถบังคับจากผู้ปกครอง ก็ต้องมาพูดเรื่องสิทธิของเธอ และแก้ไขผู้เป็นบิดามารดาด้วย

  และกรณีที่ฝ่ายชายที่ทำการหย่าแล้ว หรือ ไม่มีเมียหลวงอีก ถ้าหากทำการแต่งกับเมียใหม่ที่มีอายุไล่เลี่ยกัน เชื่อว่่าสังคมม้งคงไม่ตำหนิอะไร

  ส่วนคำถามแรกของคุณ…ถามถูกครับ…แต่คำถามที่ว่า
  (เมียน้อยตามความหมายของเจ้าของบทความ คือคนที่สามีแต่งงานและอยู่กินด้วยรวมทั้งพาออกสังคมและแนะนำว่าเป็นภรรยาอีกคนไช่ไหมครับโดยเป็นทางพฤตินัยไช่ไหม)
  (หากผู้ชายหย่าไม่ว่าด้วยเหตุจูงใจอะไรก็ตามแต่หรือมีเหตุดังบทความของเจ้าของแล้วไปแต่งงานใหม่นั้นถือว่าเป็นเมียน้อยหรือเปล่า)…ผมคิดว่าในสังคมของม้งเรา ถ้าแต่งงานแล้วแต่งซ้ำอีก ไม่ว่าจะตามหลักพฤตินัย หรือ นิตินัย คุณเมียที่มาทีหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ สังคมม้งถือว่าเป็นเมียน้อยของชายผู้นั้น ตรงนี้น่าจะทำให้ความหมายของคำว่า เมียน้อย ในสังคมม้งแต่ต่างจากสังคมอื่นๆ ซึ่งผมคิดคุณถามอย่างนี้ก็คงไม่ผิดที่จะเรียกว่า เมียน้อย นะครับ

  และผมยินดีมากที่ได้เสวนากับคุณ มันไม่ใช่การรบกวนอะไรครับ ซึ่งผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีกรณีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ หรือจะเป็นการแนะนำบางอย่างของคุณ และผมก็อยากจะเรียนรู้จากคุณ มีโอกาสจะเสวนากันใหม่ครับ…….

  ส่วนคุณ KKB, HmongThai, ไกลถิ่น ที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการปลุกฝัง ให้การศึกษา ใช้เรื่องธรรมะ ซึ่งมีส่วนสำคัญมาก และผมจะเสวนาในโอกาสหน้า เพราะผมมีคำถามอยู่ในใจนะครับ :-)

  ขอบคุณทุกคนครับ

 27. ยุงตัวแรก

  หวัดดีทุกท่าน
  ตกลงบทความนี้ ไม่เหมือนบทความที่แล้ว ที่สุดท้ายแล้วหลงประเด็นไปโน้น เรื่องความแตกแยกไปเลย ตกลง บทสรุป ของบทความนี้ คือ ธรรมะปลูกฝั่งสังคมม้งใช่ไหม และเจตนาของคุณม้งเมกา คือ ปกป้องสตรี จากการที่สามีชอบมีเมียน้อย หรือเมียนอกบ้านหรือเปล่า แต่ถ้าผมจำไม่ผิด มันมีประโยค ที่ ว่า ปัจจุบัน สาวม้งทางอเมริกา กำลังกลายพันธ์เป็นสาวเฒ่าหัวงูไปด้วย ดังนั้น ถ้าจะสรุป ว่า เป็นการปกป้องสิทธิของสตรีจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ายชาย อันนี้ ก้ไม่สมเหตุผล คงต้องเอาเป็นว่า เผื่อป้องการ ความเจ้าชู้ ความมักมากในกาม ของชาวม้งทั้งหญิงและชาย จึงจะสมเหตุผล อันนี้ไม่รู้ว่าผมสรุปถูกหรือเปล่า หากคุณม้งเมกา ผ่านมาแถวนี้ ช่วยยืนยันให้ชัดๆๆแจนหน่อยว่า ตกลง คุณต้องการสื่ออะไร ให้พี่น้องม้งทั่วโลกกันแน่ และคนได้ข้อสรุปอย่างไร กับบทความนี้ ด้วยนะครับ
  ด้วยจิตรคาวะ

 28. ม้งเมกา

  คุณวิจารณ์
  (ที่สร้างปัญหาจริงๆ คือ ประเภทที่เกิดจากกิเลสตัณหา หรือหวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น) ครับผมเห็นด้วย เพราะเราต้องมาศึกษาดูว่า ใครคือผู้กระทำ และใครคือผู้ถูกกระทำ ซึ่งอาจรวมทั้งม้งจากตะวันออกและตก ที่อยู่ในกรณีเป็นผู้กระทำและถูกกระทำ แล้วก็มาหาทางแก้ไขกลุ่มนี้ก่อนใครเลย และการแก้ไขต้องใช้หลายๆวิธี พร้อมๆกันอย่างที่คุณว่านั้นนะครับ ผมก็คิดเช่นนั้น

  คุณยุงตัวแรก
  เพื่อปกป้องสตรีและเยาวชนม้งในฟากตะวันออกก่อนใครเลยนะครับ แล้วก็มาปกป้องม้งในตะวันตกด้วย ที่อาจร่วมทั้งสตรี (เมียหลวง)เด็กๆในครอบครัว และพวกผู้ชายที่อาจจะถูกหลอกลวงจากหญิงบางคนบางกลุ่มในฟากตะวันออก

  ที่บอกว่า (เผื่อป้องการ ความเจ้าชู้ ความมักมากในกาม ของชาวม้งทั้งหญิงและชาย) อันนี้ผมคิดว่าถูกต้องเลยนะครับ ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ ความรักของสามีภรรยาในสังคมม้งเราให้ดีกว่านี้ เพื่อหวังว่าจะช่วยลดความเจ้าชู้ มีชู้ ได้ในระดับหนึ่ง

  ส่วนที่ผมเขียนในบทความว่า คุณภรรยาหลายๆคนในอเมริกา กลายพันธ์เป็นสาวเฒ่าหัวงู เพราะจากการหย่า และมีการคบชู้กับชายอื่นๆที่ไม่ใช่สามีตน สาเหตุนั้นมันอาจจะยาว แต่ผมขอยกมาสองตัวอย่าง เช่น
  1.ผู้ชายคนอื่นอยากมีชู้กับแม่ของคนนั้นคนนี้ ก็เลยไปจีบ ไปคบหาจึงเกินความรักกันกับเมียชาวบ้าน คุณเมียก็นอกใจสามีได้จากกรณีนี้เช่นกัน
  2.บางกรณีนะครับ คุณภรรยารู้เข้าว่าสามีตนแอบไปมีชู้กับหญิงอื่น หรือสาวอื่นๆ เมื่อสามีมีสิทธิ์ที่จะชู้ และเอาเปรียบเธอ เธอก็ใช้สิทธิ์ของเธอแอบมีชู้กับชายอื่นบ้าง ทำกันไปทำกันมา ส่วนมากครอบครัวจะแตก หย่ากัน แล้วคุณสามี หรือ ภรรยาบางคนจากพวกนี้แหละ ที่จะมาแต่งกับสาวม้งในเอเชีย กรณีอย่างนี้ ต้องมีการแก้ไข มันเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง และสาวๆม้งบางคนในตะวันออกก็ยินดียินยอมด้วย เลยบ้ากันไปใหญ่ จึงเห็นว่ามีทั้งผู้ถูกกระทำและกระทำก่อนจากสองฝ่าย

 29. ม้งเมกา

  คุณยุงตัวแรก
  ตัวอย่างที่หนึ่งนั้น ผมหมายถึงเมีย ภรรยา นะ ไม่ใช่ แม่ ต้องขอโทษที่พิมพ์ผิด เราพิมพ์ไทยไม่เก่ง และช้าด้วย บางครั้งเลยพิมพ์ผิดๆอย่างนี้

  ครับคุณ KKB, HmongThai, และ ไกลถิ่น ผมอยากจะร่วมเสวนากับท่านทั้งสามถึงเรื่องให้การศึกษา ใช้เรื่องธรรมะ และการปลูกฝัง แก่ลูกหลาน เด็กๆม้งรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งผมคิดว่ามีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยพัฒนาสังคมม้งได้ในอนาคต แต่ปัญหาในสังคมม้ง มีบางเรื่องควรทำการแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัญหาที่พวกเราถกเถียงอยู่ คิดว่าควรเริ่มแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้ไป และผมอยากตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องอย่างนี้นะครับ

  กระทู้แรก…ถ้าให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ แล้วผู้ปกครอง ผู้นำกลุ่มแซ่ ผู้นำชุมชน ควรมีการให้การศึกษาถึงปัญหาพวกนี้ในรูปแบบอย่างไร? และสังคมม้งนั้น มีอีกมากที่อยู่ไกลๆ ความเจริญก็เข้าถึงยาก การจะให้รับรู้เรื่องปัญหาของสังคมม้ง (เรื่องอะไรก็แล้วแต่)ควรมีการให้การศึกษาอย่างไรถึงจะเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัยได้?

  กระทู้ที่สอง…แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา แต่พวกเรารู้ดีว่า สังคมม้งนับถือทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และลัทธิความเชื่อของม้งเอง ถ้าเรามีการใช้พุทธศาสนามาปลูกฝังเรื่องธรรมะ สังคมม้งที่ไม่ใช่พุทธจะย่อมรับหรือไม่? และถ้าต้องมีการปลูกฝังขัดเกลาจิตใจสังคมม้ง โดยที่ไม่ต้องแยกศาสนา ควรทำอย่างไรคนม้งทุกกลุ่มทุกศาสนาถึงจะรับฟังได้?

  กระทู้ที่สาม…การปลูกฝังขัดเกลาจิตใจคนม้งนั้น ควรมีรูปแบบแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นรูปธรรมอย่างไร? และควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ควรอย่างไรครับ?

  ผมอยากจะเสวนาเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ

 30. ไกลถิ่น

  คุณ ม้งเมกา ผมว่า ควรที่จะตั้งกระทู้ใหม่โดยเฉพาะเรื่อง นี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงใหนดี เพราะผมเองก็ไม่รู็ว่าหัวข้อกระทู้ใหม่ของเว็ปม้งเอเชียนี้อยู่ตรงใหน พยามค้นแล้วแต่ไม่เจอเพราะว่าเรานั้นไม่มีความรู้เรื่องคอมสักเท่าใหร่ อิอิอิ

  ยกให้คุณ ม้งเมกา ตั้งก็แล้วกันนะครับ แล้วจะตามมาอ่าน เพราะว่าขัวข้อนั้นมีส่วนสำคัญต่อการอยากอ่าน อยากเข้าถึง

 31. EdiTor

  ขอบคุณสำหรับหลายๆ ความคิดเห็นที่มุ่งตีโจทย์ใหญ่โจทย์นี้

  ตามที่คุณวิจารณ์ื ได้กล่าวไว้ในข้อสาม คือ “สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ปฏิเสธพฤติกรรมเช่นว่านี้” ดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีก็คือ เราต้องกล้าที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา แล้วเราจะพบว่าอะไรที่เรายอมรับได้ และอะไรที่เรายอมรับไม่ได้ จากนั้นก็ตีแผ่เผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจ และเมื่อมีการพูดคุยในวงที่กว้างขึ้น สุดท้ายก็จะค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา

  ผมหวังเสมอว่า การเริ่มต้นพูดคุยปัญหาใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์แห่งนี้ หรือที่ใดก็ตามบนโลกไซเบอร์ มันจะยังคงแพร่สะพัดต่อไปยังกลุ่มเพื่อนฝูง ครอบครัว และชุมชนม้งที่ทุกท่านอาศัยอยู่ มันจึงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

 32. ติดตามอ่่านมา

  การแก้ไขปัญหานั้น การสร้างระบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเช่น
  1. ระบบต้องกำหนดให้ฝ่ายที่ฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำให้มีเหตุฟ้องหย่า เพียงเพื่อที่จะไปแต่งงานใหม่ ระบบควรที่จะกำหนดให้ฝ่ายที่ฟ้องหย่าเพื่อไปแต่งงานใหม่นั้นต้องชำระค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่าย, ชำระค่าเลี้ยงชีพให้แก่อีกฝ่าย, ชำระค่าเลี้ยงดูบุตร, ค่าสินสมรส ทั้งนี้ค่าเหล่านี้ต้องกำหนดเป็นระยะและจำนวนซึ่งระบบต้องกำหนดไว้ตามพฤติการณ์และวิสัยของบุคคลซึ่งฟ้องหย่าเพื่อแต่งงานใหม่ให้หนัก หากว่าเหตุเพียงเพื่อหย่าเพราะต้องการแต่งงานใหม่
  2. ระบบสมควรที่จะกำหนดให้ผู้ปกครองซึ่งผลักดันให้ลูกสาวของตัวเองแต่งงานกับคนอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเฒ่าหัวงูโดยที่ลูกสาวไม่ยินยอมนั้น ระบบต้องมีมาตรการในการแก้ไข เช่น กฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงสิทธิของลูกสาวให้มาก และในกรณีที่ลูกสาวนั้นไม่บรรลุนิติภาวะนั้นระบบควรมีมาตรการที่เด็ดขาด กฎหมายนั้นต้องมีสภาพบังคับและนำไปปฎิบัติได้อย่างดีด้วย การค้ามนุษย์หรือการบังคับแต่งงานสมควรต้องมีมาตรการแซงชั่นที่ทำให้ผู้กระทำหรือผู้ปกครองต้องรับผิดอย่างหนักเพื่อให้เป็นบทเรียนรู้
  3. ระบบสมควรที่ต้องกำจัดบุคคลที่เป็นตัวกลางเช่น นางนกต่อหรือผู้ที่ทำการบันทึกวิดีโอสาวๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งเวปไซด์ต่างๆ หากว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย

  แต่ก็ระบบอีกนั่นแหละซึ่งแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะการกระทำเท่านั้นที่จะชี้ถึงเจตนาแรกเริ่มได้

  อย่างไรก็ตามหากว่าเฒ่าหัวงูนั้นไม่มีพันธะแล้วและสาวๆ หรือไม่สาวนั้นบรรลุนิติภาวะและทั้งคู่ยินยอมก็ไม่มีอะไรที่ระบบจะทำได้ รวมทั้งที่คู่กรณีกลับกันด้วย

  ตลอดระยะเวลาแห่งการมีชีวิตนั้น การปลูกฝังและรักษาคุณธรรมและจริยธรรมให้สูงเข้าไว้เป็นสิ่งที่ควรจะทำและต้องทำอย่างยิ่งนับแต่วันเริ่มต้นของชีวิตจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เพราะผมเชื่อว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีและถูกต้องได้ เราต้องยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีตลอดเวลาเพราะนี่คือ ?กติกา? ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและยกย่องมานาน ถ้าเราทำผิดเราจะไม่ได้รับความเชื่อถือไปอีกนานหรือตลอดไป และนั่นจะทำให้ชีวิตเราถูกตราหน้าซึ่งอาจทำให้เราตกต่ำลงและยากที่จะแก้ไขได้เหตุเพราะระบบจะลงโทษเรา

  เราต้องสร้างระบบการเรียนรู้ที่ทำให้คนๆ หนึ่งคิดถึงเหตุและผลที่ตามมาจากการกระทำของตนเอง ไม่ไช่เพราะเราบอกว่าถูกหรือผิด รวมทั้งทัศนคติที่ถูกต้องนั้นสมควรที่จะได้รับการศึกษาโดยคนทั่วไป

  ท้ายนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะร่วมกันแก้ไขบรรเทาปัญหาได้ แต่เราก็เป็นปถุชนธรรมดาซึ่งหนีไม่พ้นกฎที่ผู้แข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียบผู้อ่อนแอกว่า หากแต่เราจะทำอย่างไรให้การได้เปรียบและเสียเปรียบนั้นอยู่บน ?กติกา? ที่ถูกต้องโดยสังคมส่วนใหญ่

 33. KKB

  สำหรับ คุณม้ง เมกา
  เรื่องธรรมะนั้น ถ้าพูดกันบางทีอาจจะไม่เห็นภาพนัก
  สำหรับเด็กๆ
  ผมว่า ลองพาเขาไปดูตัวอย่างดีกว่า ที่ง่ายๆ และเห็นได้ชัด
  เช่น คนที่มีเมียหลายคน เมียแต่ละคนเป็นอย่างไร
  ลูกที่เกิดมา ของเมียหลวง กับ เมียน้อย คิดกันแบบใหน
  สมบัติของพ่อ แบ่งให้กันอย่างไร
  การกิน การอยู่ เป็นอย่างไร
  ย้้ำ ดูให้ลึก เรื่องจิตใจนะครับ
  ไม่ใช่ดูที่วัตถุ เพราะวัตถุวัดอะไรไม่ค่อยได้
  (เช่นมีบ้านใหญ่โต มีรถราคาแพง แต่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ
  มีการทะเลาะกันเรื่องแย่ง ทรัพย์สมบัติกัน เป็นต้น)
  แล้วพาไปดูครอบครัวที่ดี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความต่าง
  เรื่องเหล่านี้มีปัจจัย ค่อนข้างมาก
  ต้องใช้เวลาในการศึกษาครับ
  สำหรับผู้ใหญ่
  อันนี้ ผมมิอาจแนะนำได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า สอนสังฆราช
  ได้แค่ บอกให้ฟังเท่านั้น จะรับหรือไม่ ไม่รู้ครับ
  เน้นเด็กดีกว่าครับ
  และสุดท้ายเราต้องทำในสิ่งที่ดี ให้เด็กๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ

 34. ม้งเมกา

  ครับทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ตรงนี้ ผมคิดว่าจะนำความคิดเห็นของท่านทั้งหลายมาย่อเขียนเป็นอีกหนึ่งบทความ ร่วมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับทางป้องกัน หรือทางแก้ไข เพื่อให้พวกเราได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าพวกเราจะได้ช่วยกันหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ แต่คงต้องขอเวลาสักนิดนึง เพื่อให้คนอื่นแสดงความเห็นแบบเยอะๆก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นมากกว่านี้ คิดว่าอย่างนั้นน่ะครับ

  ถ้าท่านผู้อ่านและคนอื่นๆ ผ่านมาและมีความคิดเห็นอะไรดีๆ ก็เชิญร่วมแสดงไว้ตรงนี้ด้วยน่ะครับ ถ้าเป็นเรื่องจากประสบการณ์จริง ความรู้สึกต่อเรื่องนี้ หรือจะเป็นการเสนอแนะทางแก้ไข ผมว่าเป็นประโยชน์มากน่ะครับ และเรายังอยากเห็นความเห็นคิดของฝ่ายหญิงหรือสาวๆด้วย…..ยังมีไม่มากเลยครับ…..

 35. นัก ชาวม้ง

  ผมว่าเราทุกดนต้องมาช่วยกันเพราะว่าเราเป็นม้งปัดหาทั้งหลายจะได้เบาลงจากสังดมของม้งเราถ้าเราไม่รักเราแล้วไครจะมารักเราละครับ
  1.เราตั้งองกรระหว่างประเทศขึ้งมา หนึ่งองกรเพื่อเป็นตัวขันเครืองงานทั้งหมดนี่ไปในทางที่ดี
  2.เพื่อเป็นตัวการไนการแก้ปัดหา ให้ความรู้ ให้การคึกษา ให้ความเข้าใจในประเพณีของเม้งเรา
  3.เป็นตัวเชื่อโยงม้งทั้งโลกในการแก้ปัดหาแหล่านี่ในการรวบรวมปัดหาต่างๆๆและหาทางแก้ไข้ต่อไป
  ผมว่าม้งเรามีดนแก่งเยอะมากคับทั้งดนรุ่มใหม่และรุ่มเก่า ถ้าทำได้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆๆกับลูกหลางเรานะครับ

 36. ไกลถิ่น

  คุณ ยุงตัวแรกเดียวนี้ที่หมู่บ้านของชาวปะกากะยอ หรือที่คนเข้าใจว่ากะเหรี่ยงมีศาลามีพระพุทธรูปให้คนในหมู่บ้านได้ไปกราบไว้ ได้ไปทำบุญในวันพระ หาดูได้จากรายการ คนค้นคนในยูทูบของวันที่ 1/9/2555 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะมีส่วนต่อการที่จะพัฒนาลูกหลานเขาให้รู้จักธรรมะของพุทธเจ้าเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชนเผ่าเขา แล้วของม้งล่ะ เราทุกคนที่มีจิตใจที่ชอบธรรมะด้วยกันจะไม่แสดงพลังของเราบ้างเลยหรือที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อพี่น้องม้งทั้งหลายที่ชอบธรรมะด้วยกันบ้าง หรือว่าเราชอบแค่การที่ได้อยู่หน้าคอมพิมกันไปพิมกันมาอยู่แค่นี้นะแล้วความคิดเหล่านี้ก็หายไปกลับกลิบเมฆ แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปร่างเลยที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของม้งบ้างเลยหรือ ขอเสียงอับเดทกันหน่อย ใครคิดอะไรได้บ้าง ครับ

 37. นักสืบเอกชน

  จริงครับ ถ้าไปดูตามสถานเริงรมในกทม ก็อาจจะพบคนพวกนี้เข้ามาทำงานเป็นหญิงขายบริการ มากมาย และเท่าที่ผมในฐานะเคยทำงานเป็นนักสืบเอกชนได้ติดตามพวก ผู้ชายที่มีเมียน้อย ก็มีไม่น้อยที่ได้สาวม้งเหล่านี้เป็นเมียน้อย ครับ

 38. yeej xeem thoj

  สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการ คือ วัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชนชาติม้ง กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขายบุตรสาวให้กับเหล่าเฒ่าหัวงูม้งในตะวันตก หากวันใดมีการตรวจสอบแล้วพบว่า การแต่งงานในลักษณะนี้ถือเป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับว่าจารีตประเพณีที่ดีงามและชื่อเสียงชนชาติม้งต้องเสื่อมเสีย เพราะการกระทำของคนบางกลุ่มที่หวังแต่ผลประโยนช์ส่วนตัว

  ******ความคิดคุณได้นะครับ เเต่ประโยค ข้างต้นที่ผมคัดลอกมาเนี่ย มันไม่ใช่หรอกนะ คุณ กำลังเข้าใจผิด การเเต่งงานของม้ง หรือของชนชาติใดๆก็ตาม มันก็คือการเเต่งงาน มันไม่ใช่ช่องทางขายบุตรสาวหรอกครับ****** ใครจะมาตรวจสอบว่า เป็นการค้ามนุษย์ไม่ได้
  เพราะ การเเต่งงาน คือ การยินยอม

 39. T-อโศก

  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน
  1.การส่งเสริมอาชีพ(อาชีพสุจริตนะ+ยั่งยืน)แก่ชาวม้ง
  2.ส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานม้ง โดยเฉลี่ย 90 % ลูกหลานเราจบแค่ ม.3
  3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในพี่น้องม้งเรา(คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนานะ เป็นความเชื่อหรือศาสนาอะไรก็ได้ ไม่ใช่คิดเองเออเองว่า…ใช่)
  3 แนวทางนี้ก็น่าจะใช้ได้ ผมไม่ได้คิดเอง แต่ขงจื้อคิดไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีแล้ว

 40. Somphong

  I think you to point fingers at only the Hmong Western is a shame. I believe that men of all races fall into this write up. Can you look around and say Hmong thai do not have wives? Or can you say Hmong wives in Thailand is all over 18? NO!!

 41. ม้งเมกา

  @ Somphong, I don’t think it’s a shame for hmong western, it should be a shame for all of us. yeah, I agree that having multiple wives happened in any races and it’s universal issue. but, when we look at the ways how some of those hmong western have done or tried to have multiple wives oversea, in some case, it’s something unacceptable.

  on the other hand, when we take a look and study our own culture, there are gaps for hmong men to have multiple wives. Somehow, i think our people are too free to do whatever they want, especially in the case of multiple wives. it should be time to make change, to make our community better, and not only hmong western that need to changed but also hmong eastern too.

 42. สายลม

  คุณม้งอเมริกัน คนทุก คนทีพูดนี่ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้คนม้งมีความคิดความอ่านเอาเสียเลย เมียน้อยใครก็มีได้ไม ่ว่าชนชาติไหนหรอกก็นิยมหญ้าอ่อนกันทั้งนั้น แต่ชนชาติอื่นเขามีจิตสำนึกที่ดีกว่าพี่น้องม้งไง ความรัก ความอบอุ่น ความร่วมไม้ร่วมมือเป้นหนึ่งเขาดีกว่าเราไม่เหมือนม้งเรา ที่ตัวใครตัวมัน ทุกวันนี้คุณลองคิดแล้วหรือยังว่าทำไมม้งจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ ปํญหาเกิดจากครอบครัวไง. หากม้งมีเวลาให้ครอบครัวสักหน่อย สอนลูกบ้างสะนิดให้รู้จักเสียสละบ้าง เป็นคนให้มากกว่าคนรับชีวิตม้งก็ไม ่ต้องมาพูดเรื่องหญ้าอ่อนให้โลกรับรู้ว่าม้งชอบหญ้าอ่อน

 43. จัด ภูมิสิทธิ์

  @ คุณม้งอเมิรกา Eventhough, I am not Mhong like all of you but I fell like that Western Mhong comes to Thailand just want to have sex because you all think that you have more money than Mhong in Asia. This is very bad idea because you know after you go back home , children come out and have social problem to local Mhong.
  I condemn this stupid idea.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *