เปิดแล้ว แบบสำรวจม้ง

Hmong Survey and Pollsม้งเอเชียดอทคอม? มีความยินดีที่จะแจ้งให้พี่ๆ เพื่อนๆ ได้ทราบว่า? ทาง ม้งเอเชียดอทคอม ได้เปิดระบบแบบสอบถามไว้ในส่วนของ Forum หรือเว็บบอร์ด? โดยจัดอยู่ในหมวดของ Hmong Survey and Polls? เพื่อเก็บรวบรวมสถิติเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับม้งเรา? โดยที่ทุกคนสามารถเสนอหัวข้อเรื่องแบบสอบถาม? แล้วทาง ม้งเอเชียดอทคอม จะพิจรณาเปิดแบบสอบถามนั้นๆ ให้ครับ

เหตุผลหนึ่งที่ เปิดตัว Hmong Survey and Polls ขึ้นมา? ก็เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า? ปัจุบันเห็นพี่น้องม้งเราหลายคน? สนใจและหันมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับม้งเรามากขึ้น? ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ประเพณีวัฒนธรรม? ประวัติศาสตร์? และสภาพความเป็นอยู่? ของพี่น้องม้งเราในปัจุบันนี้? ซึ่งถ้ามีแบบสำรวจ? หรือตัวเก็บสถิติมาช่วย? ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาเรื่องนั้นๆ

HmongAsia.com’ve just opened a Hmong Survey Board inside the Forum, under the?board Hmong Survey and Polls. This Survey Board open to everybody to?send their interest topic to HmongAsia.com. And we’ll?consider to create a new survey topic to vote.

โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียน นักศึกษา?ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวข้องกับม้งเรา? ไว้สำหรับประกอบการเรียน? ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือวิทยานิพนธ์? บางทีแบบสำรวจนี้อาจพอช่วยได้ครับ

แต่อย่างไรก็ตาม? Hmong Survey and Polls จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อ? จะต้องมีจำนวนผู้ร่วมโหวตมากพอ? ก่อนที่จะสามารถสรุป? หรือปิดหัวข้อแบบสำรวจนั้นๆ?.. อย่างมีคุณภาพ