เว็บม้ง กับ ความมากมายเหลือเฟือ

ข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์? ถือเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายเหลือเฟือ? แต่กลับไม่ค่อยได้มีข้อมูลข่าวสาร? หรือข่าวคราวของเราชาวม้ง? อาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็เป็นได้? พักหลังจึงได้มีเว็บม้งเกิดขึ้นมาหลายเว็บ? ที่เกิดมาเพื่อที่จะควบรวม? เป็นส่วนหนึ่งกับระบบเศรษฐศาสตร์ออนไลน์? ที่ถูกนิยามไว้ว่า? เป็นเศรษฐศาตร์ที่พูดถึงเรื่องของ “ความมีอยู่ อย่างมากมายเหลือเฟือ”

แต่อย่างไรก็ตาม? การจะทำเว็บข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ? และมีคุณภาพได้นั้น? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครือข่ายบุคลากร? ที่จะเป็นตัวเก็บรวบรวมข้อมูล? เป็นแหล่งข้อมูล? และเป็นตัวกระจายข้อมูล?

At this moment we have a lot of Hmong web site. But we have just a few Hmong local news web site. Because most of the?web site are?own by individual?not own by organization.

ที่ยังขาดสำหรับเว็บม้งเรานั้น? ก็เห็นจะเป็นในส่วนของ? บุคลากรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล? ทั้งนี้เพราะเว็บม้งส่วนใหญ่? ยังคงดำเนินการในลักษณะของการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว (เว็บไชต์ส่วนตัว)? และถึงจะมีเว็บม้ง? ในรูปแบบเครือข่ายสมาชิก (Social)? อยู่บ้าง? แต่ก็ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ดีพอ? สำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร? เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะได้

แม้เว็บม้งหลายแห่งจะใช้??เว็บ 2.0?(Web2.0)? แล้วก็ตาม? แต่ลักษณะการใช้งาน? และเนื้อหาของเว็บ? ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของเว็บรุ่นเก่าๆ อยู่ดี? HmongAsia.com? ก็เช่นเดียวกัน? เป็นเว็บ 2.0 แต่ประสิทธิภาพของตัวเว็บ? ยังถูกใช้งานอย่างจำกัดอยู่