แถลงการณ์ ม้งเอเชีย ต่อสถานการณ์บ้านเมือง

เนื่องจากภาวการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทาง ม้งเอเชีย จึงขอส่งสาส์นนี้มายังพี่น้องชาวม้ง ด้วยความรักและเป็นห่วง ต่อสถานภาพของสังคมม้ง ที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศนี้

ม้งเอเชีย จะไม่ขอแสดงจุดยืนใดๆ ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และทาง ม้งเอเชีย จะไม่ขอห้ามปรามพี่น้องม้ง ในการที่จะแสดงทัศนะ ร่วมแสดงออกทางการเมือง หรือแม้แต่การร่วมเคลื่อนใหวทางการเมือง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงเสื้อสีใดสีหนึ่ง

หากท่านมีความเห็นตรงกับคนเสื้อสีใด ก็สามารถแสดงออกร่วมกับกลุ่มคนเสื้อสีนั้นได้ ตามความเหมาะสม และตามโอกาสที่ท่านสามารถกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม คนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง คนเสื้อขาว คนเสื้อชมพู หรือกลุ่มคนเสื้อหลากสี

ทั้งนี้ ม้งเอเชีย เชื่อและเคารพในตัวพี่น้องม้งทุกคน ว่าท่านจะสามารถคิด และตัดสินใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ได้ด้วยตัวท่านเอง และนี่อาจเป็นอีกหนึ่งโอกาส ที่จะสร้างการเติบโตทางความคิด และความเข้มแข็งในด้านการเมืองในสังคมม้งเราก็เป็นได้ ..หากเราใส่ใจ และศึกษามัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพึงระลึกอยู่เสมอว่า สังคมม้งเป็นเพียงสังคมแคบๆ ดังนั้นแล้วการต่อสู้ทางการเมือง จึงควรต่อสู้กันเฉพาะในสนามการเมือง อย่าดึงการเมืองกลุ่มเสื้อ กลุ่มสี เข้ามาในบ้าน เข้ามาในชุมชน เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว สังคมแคบๆ อย่างสังคมม้งเรา อาจประสบกับการแตกแยกครั้งใหญ่

ขยายความ คือ พยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมือง ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กับกลุ่มเพื่อนฝูงที่เป็นม้งด้วยกัน หรือญาติพี่น้องในชุมชน เพราะหากพิจรณาแล้ว จะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลย

จนกว่าความขัดแย้งทางการเมืองของไทยจะคลี่คลาย ระหว่างนี้อยากให้พี่น้องม้งหนักแน่น ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งกันเอง ไม่สร้างกลุ่ม สร้างสี ในกลุ่มเพื่อนฝูง ในชุมชน เพราะต้องไม่ลืมว่า วันหนึ่งสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้จะจบลง และเมื่อถึงตอนนั้น พวกเราซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ควรที่จะมีชีวิตปกติดังเดิมหลังจากนั้น ไม่ควรมีรอยร้าว รอยแผล จากสถานการณ์การเมืองไทยในครั้งนี้

ในอดีตม้งเราก็เคยมีบทเรียนมาก่อน นั่นคือยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งม้งเราก็ต้องถูกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย ตามสถานการณ์การเมืองในขณะนั้น แต่ก็โชคดีที่เราสามารถผ่านจุดนั้นมาได้ และสามารถกลับมารวมญาติ ร่วมชุมชนกันได้อีกครั้ง

ท้ายนี้ ม้งเอเชีย ขอย้ำอีกครั้งถึงเจตนารมย์ในเรื่องนี้ ม้งเอเชีย เคารพในการคิด การตัดสินใจของพี่น้องม้งทุกคน ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้จะจบลงอย่างไร ไม่ว่าพี่น้องม้งจะตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อสีไหน ขอโปรดระลึกเสมอว่า อย่านำพาความแตกแยกเข้ามาในสังคม หรือชุมชนม้งของท่าน เพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์อันใด เพราะผล แพ้-ชนะ หากจำต้องมี ก็ขอให้ผล แพ้-ชนะ นั้น เกิดขึ้นในสนามการเมืองที่แท้จริง ไม่ใช่การถกเถียงกันในกลุ่มเพื่อนฝูง ในชุมชน เพราะนั่นมีแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง ที่ไม่มีทางหาข้อสรุป เฉกเช่นกับกลุ่มเสื้อสีที่เป็นอยู่ในขณะนี้

EdiTor