แนวคิด ถอดยาบ้าออกจากยาเสพติด

ประเด็นการถอดยาบ้าออกจากยาเสพติดนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ หากรัฐบาลหรือผู้มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้มีศักยภาพพอสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและไม่มีเรื่องการคอร์รัปชั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง แนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวผู้เสพ รวมถึงช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในระยะยาว

ต้องไม่ลืมว่าปัญหาของยาเสพติดไม่ได้มีแค่ว่า มีพ่อค้า มีผู้เสพ แล้วต่อมาผู้เสพคลั่งถือมีดไล่ปาดคอคนอื่น ปัญหาของยาเสพติดนั้นกว้างกว่านั้นมาก ยาเสพติดสามารถนำไปสู่ปัญหาการลักพาตัว ค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ก่อการร้าย รวมถึงโรคติดต่ออย่าง HIV และวัณโรค ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละปัญหาล้วนเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการรับมือ (เช่นเดียวกับยาเสพติด)

เพียงแต่ไทยเราไม่คุ้นเคยกับหลายปัญหาที่กล่าวมาจึงขาดการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาอย่างรอบด้าน

นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้เสพมีความเสี่ยงในหลายปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ หรือโรคติดต่ออย่าง HIV และวัณโรค ซึ่งถ้าแนวคิดนี้เกิดขึ้นจริง (และเป็นอย่างที่คิดกัน) ผู้เสพจะสามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้ง่ายขึ้น (ในช่วงของการบำบัด) และหากรัฐฯ จะดูแลเรื่องการผลิตและจำหน่ายยาตัวนี้จริงก็จะเป็นการดึงผู้เสพให้ออกจากผู้ค้ารายเดิม รวมถึงเป็นการทำลายกลไกราคาเพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ (และลดจำนวนผู้ค้ารายเดิมที่มีอยู่)

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นอยู่ เช่น
หนึ่ง ความชอบธรรมหรือความคลางแคลงใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ไม่เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการตั้งคำถามต่อสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำอยู่
สอง คำชี้แจงที่น่าเคลือบแคลงที่ว่ายาบ้านั้นมีผลต่อร่างกายและสมองน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ แม้คำชี้แจงนี้จะถูกรองรับด้วยผลการวิจัยทางการแพทย์ก็ตาม แต่สิ่งที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนมันไม่ใช่อย่างนั้น

แน่นอนว่าจากนี้ไปหากรัฐบาลยืนยันจะทำเรื่องนี้จริงย่อมสามารถมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้เพื่อให้สาธารณชนลดความคลางแคลงใจ เพราะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองทุกความเป็นไปได้เพื่อเป็นทางออกให้กับปัญหายาเสพติดบ้านเรา

การถอดยาบ้าออกจากยาเสพติดแม้จะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แต่ดูจากกระแสแล้วคงยากจะเกิดขึ้นจริง หรือหากเกิดขึ้นจริงก็ยังยากที่จะประเมินผลลัพธ์ของมัน เพราะผลข้างเคียงของแนวคิดนี้น่าจะรุนแรงอยู่ไม่น้อย

อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลมีแนวคิดอย่างไร และแนวทางปฏิบัติจะเป็นเช่นไร

แต่ถ้าแนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จ กลุ่มคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดกลุ่มหนึ่งก็คือม้งเรานี่เอง