โฆษณา หมอม้ง

นี่เป็นโฆษณาของ ม.รังสิต? โดยการถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของ นายแพทย์ กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ นศ.ทุนแพทยศาสตร์ ม.รังสิต? ซึ่งผมเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว? อ่านเรื่องราวของ นายแพทย์ กันตพงศ์ ได้จาก? ที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *