About

Hmongasia.com ถึอกำเนิดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการเริ่ม และร่วม คิด อ่าน เขียน จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ให้กับสังคมม้งเราได้ อย่างน้อยที่สุดขอแค่ ม้งเอเชีย มีส่วนกระตุ้นให้สังคมม้งเราตื่นตัวต่อภาวะสังคม และการเมืองรอบข้างบ้างก็ยังดี

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า การคิด อ่าน เขียน คือหนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่พัฒนาการที่ดีได้ การที่ผมตัดสินใจเลือกทำในด้านนี้ เป็นเพราะผมมีความชอบในด้านอ่านเขียนเป็นทุนอยู่แล้ว จึงเชื่ออย่างยิ่งว่าการทำในสิ่งที่ชอบ จะนำมาซึ่งประสิทธิผลที่ดีกว่า

สังคมม้งเราไม่ได้แย่ถึงขั้นที่จะต้องรีบลุกขึ้นมาปฏิวัติ หากแต่มันก็ไม่ได้น่าไว้ใจถึงขนาดที่เราจะนิ่งเฉยต่อไปได้ แน่นอนว่าม้งเราปัจจุบันได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น (เทียบเท่ากับคนอื่น) แต่เมื่อมองย้อนกลับไปปัญหาดั้งเดิมก็ยังคงคาราคาซังอยู่ ไม่ได้รับการแก้ไขเสียที ไม่ว่าัจะเป็นปัญหาครอบ (เมียสอง เมียสาม เมียสี่ และการหย่าร้าง) ปัญหายาเสพติด รวมถึงความเท่าเทียมในบางแง่มุม

ผมเองไม่ใช่นักวิชาการ ที่จะลุกขึ้นมากระตุ้นเตือนสังคมม้งเราด้วยบทความที่ลึกซึ้งกินใจ ประเภทอ่านปั๊บสังคมก็เปลี่ยนเลย ฉะนั้นหากอ่านแล้วพบว่าบทความเขียนไม่ได้เรื่อง ก็จงคิดเสียว่าผมก็เป็นแค่ม้งธรรมดาคนหนึ่ง .. เขียนมากๆ ก็แป้กได้เหมือนกัน

ผมไม่ใช่นักเคลื่อนใหวทางการเมือง การถือกำเนิดของ ม้งเอเชีย ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง ผู้อ่านอาจมีคำถามว่า แล้ว ม้งเอเชีย จะยืนอยู่ ณ จุดไหนของความขัดแย้ง ก็ขอตอบตรงนี้เลยว่า ม้งเอเชีย เราทำงานเป็นอิสระจากกลุ่มการเมือง (independent) เพื่อจำกัดความขัดแย้งให้อยู่แต่ภายนอก ไม่นำมาเป็นประเด็นความขัดแย้งในเว็บไซต์แห่งนี้ ..แม้เราจะถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มการเมืองก็ตาม

ไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนใจการเมืองนะ ผมแค่อยากสงวนเว็บไซต์แห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่ของพวกเราชาวม้งไปนานๆ ..ที่สำคัญ ม้งเอเชีย เรามืออาชีพพอที่จะไม่หลงตายน้ำตื้น ดังนั้นพวกเราก็จงสบายใจในเรื่องนี้

เนื่องจากความต่างด้านอายุ (วรรณะเดียวกัน) ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ดังนั้นเนื้อหา คำพูด ที่แต่ละท่านแสดงออกมา อาจจะแปลก แตกต่างกันไป (ตามมุมมอง และภูมิหลังของแต่ละคน) ฉะนั้นสิ่งสำคัญขอให้ทุกท่านยึดในหลักของ “เหตุและผล” ..เลี่ยนมั๊ยคำนี้

สำหรับตัวเนื้อหาของ ม้งเอเชีย ผมเองจะกลั่นกรองให้ดี ทั้งที่ผมเขียนเอง และบทความจากนักเขียนท่านอื่น ทุกท่านจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเนื้อหาที่อาจกระทบด้านความมั่นคง (วาทะกรรมที่น่ากลัวสำหรับชาิติพันธุ์กลุ่มน้อยอย่างเราๆ) แน่นอนว่าเราจะพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ของเรา แต่จะไม่พูดอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น เพราะเจตนาตั้งต้นของ ม้งเอเชีย คือ การเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่จมปลัก หรือถอยหลัง

เมื่ออยู่ในสังคม การต่อสู้ทางความคิดจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป ขอให้ทุกคนมีความหนักแน่น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยเพิ่มแรงเหวี่ยง ให้ม้งเราหลุดจากวงโคจรเดิมๆ

EdiTor