Author Archive: EdiTor

ม้งเอเชีย เปิดตัวเมื่อปี 2007

ยาเสพติด อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่

ครั้งหนึ่งผู้คนบางส่วนได้ขนานนามเราว่า “ไอ้แม้วสกปรก” ทั้งนี้เค้าอาจดูจากลักษณะการแต่งตัวมอมแมมซอมซ่อของเรา รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าใดนัก แต่แล้วเราก็ค่อยๆ…
Read more

โอกาสทางการศึกษา

หลังจากได้เขียนเรื่อง “ระดับการศึกษาของคู่สามีภรรยา” ไปแล้ว ภาพวัยรุ่นม้งที่อาศัยศาลาข้างถนนเป็นบ้านหลังที่สองก็ผุดขึ้นมาในหัว ทำให้อยากเขียนเรื่องการศึกษาต่ออีกสักเรื่อง…
Read more

ระดับการศึกษาของคู่สามีภรรยา

พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคือการศึกษา อันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่พวกเรา แต่ก็ยังมีพวกเราอีกจำนวนมากที่ได้ละทิ้งการศึกษาไป เหตุผลโดยทั่วไปที่เราควรเข้าสู่ระบบการศึกษาก็คือ เพื่อให้เรามีความรู้ทั่วไปเหมือนอย่างที่คนอื่นเค้ามี…
Read more

หญิงม้งยุคใหม่ แท้จริงแสนสนุก

วิวัฒนาการของโลกใบนี้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างชายกับหญิง เด็กและผู้ใหญ่ ความเท่าเทียมในหลายๆ เรื่องเกิดขึ้นโดยครรลองของตัวมันเอง แต่อีกหลายเรื่องเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสู้…
Read more

ม้งไกลบ้าน ลูกไกลพ่อแม่

เมื่อเริ่มคิดได้ว่าควรกลับมาประจำที่ นั่งลง และเริ่มต้นเขียนอีกครั้ง จึงเอาฤกษ์เอาชัยด้วยการปัดกวาดบ้านหลังนี้เสียใหม่หลังจากปล่อยให้ซอมซ่อมานาน ซึ่งการปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลสามประการ…
Read more