Author Archive: ม้งเมกา

A Hmong American writer.

จารีตประเพณีกับความยุติธรรมในสังคมม้ง

ในวีถีชีวิตของสังคมม้งเรานั้น หากเรียนรู้ให้ดีก็จะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีงาม ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอด และจารีตประเพณีม้งเราก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่อาจบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนม้งในอดีตกาล…
Read more

ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาของสังคมม้ง

ปัญหาสังคมต่างๆ นั้น มีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ…
Read more

กฏหมายกับปัญหาการล้างสุสานม้ง

สุสานม้งมีโอกาสถูกรื้ออีกหรือไม่ และถึงเวลาที่สังคมม้งต้องเปลี่ยนวิธีฝังศพให้ถูกต้องตามกฏข้อบังคับหรือยัง วันนี้เลยอยากจะพูดถึงปัญหาการฝังศพ หรือจะเป็นเรื่องการล้างป่าช้า เพราะเป็นข่าวที่หลายๆ…
Read more