การเมือง

ม้ง ม็อบมั๊ย

พี่น้อง ..สบายดีมั๊ย ไม่ได้เจอกันหลายวัน หวังว่าพี่น้องจะยังจำกันได้ หวังว่าพี่น้องจะยังไม่ลืมว่าเรามาอยู่ที่…
Read more

แถลงการณ์ ม้งเอเชีย ต่อสถานการณ์บ้านเมือง

เนื่องจากภาวการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทาง ม้งเอเชีย จึงขอส่งสาส์นนี้มายังพี่น้องชาวม้ง ด้วยความรักและเป็นห่วง…
Read more