Doctor Hmong – Kantaphong

นี่คือตัวอย่างหนึ่งของคนม้ง? ที่มีความมุ่งมั่นจนบรรลุถึงเป้าหมายของตัวเอง? นั่นคือชีวิตการเป็นนายแพทย์? เพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวเขาผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร? ให้มีสุขภาพที่ดี

นพ.กันตพงศ์? เริ่มต้นเรียนแพทย์ตอนอายุได้ ?34 ปี? ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะเป็นในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝัน? ก่อนจะมาเรียนแพทย์ที่ ม.รังสิต? และจบหลักสูตรไปเมื่อเดือน ธ.ค. 2550? นพ.กันตพงศ์? ได้สำเร็จการศึกษาจาก ม.มหิดล? สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ มาก่อน? หลังจากจบจาก ม.มหิดล และใช้ชีวิตการทำงานไปสองปี? ก่อนจะตัดสินใจกลับมาเรียนต่อในหลักสูตรแพทย์ที่ ม.รังสิต

“ผมตั้งใจเสมอว่าต้องช่วยพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าอื่นๆ ให้พ้นจากความทุกข์ ซึ่งความทุกข์ของชาวเขาคือ ปัญหาสุขภาพ ผมเรียนหมอตอนอายุ 34 ปีจึงเป็นความตั้งใจจริงของผม? เมื่อผมมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความตั้งใจจริงของผมเช่นกัน”? ข้อความหนึ่งจากปากของ? นพ.กันตพงศ์

ปัจจุบัน นพ.กันตพงศ์?ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่?อ.สะเมิงจ.เชียงใหม่?ทำหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วย?และผู้ประสานกับชุมชนชาวเขา?ในการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ?และยังเป็นต้นแบบทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ?ชาวเขาด้วย

Dr. Kantaphong (Moua Teng)?is a Hmong Medical Doctor. He start to learn Medical Doctor at Rangsit University when he was 34. And he just graduated Decmber 2007. Now he work?at a hospital in Chiang Mai, Thailand.

5 Comments

 1. Doctor

  Great ! nice to know.

 2. Anneerat

  เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก สำหรับชนเผ่าของเรา และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนม้งรุ่นหลังอย่างเราด้วย

 3. Admin (Post author)

  ปัจุบันนี้ถือได้ว่าการศึกษาของพี่น้องม้งเราไม่ได้ด้อย (ทั้งโอกาส และความสามารถ) ไปกว่าใครแล้ว หากแต่คนที่โดดเด่น หรือทำประโยชน์ให้กับพี่น้องม้งเรานั้นยังหาค่อนข้างยาก .. หรืออาจต้องรอก้าวต่อไป .. สู้ต่อไป ไอ้มดแดง

 4. yanky

  นอกจากคุณหมอแล้ว….ยังมีอาชีพอื่น ๆ น่ายกย่องอีกนะ ส่วนเราแค่ทหารหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนม้ง แต่ไม่โดดเด่นประการใด อยากให้เว็บนี้เสาะหาม้งคนเด่นคนดัง คนดี มาลงบ้างนะ

 5. To Dr. Moua Teng

  Dear Dr. Moua Teng,

  My name is Juu Moua, from Luang Prabang, Lao P.D.R, but I am now studying at Loei Rajabhat University. I have been to Thailand for nearly 1 year and two months. I am so proud that you have succeeded your Medical Doctor as your dream. That is also a great model for our young Hmong generation’s education in the future. We would pay attention to study as hard as we can, and we have a dream that we would reach our goal as high as yours.
  At the end of this message, I would to special thank to Dr. Moua Teng’s generous that you are not only study and work for yourself, but you are also work and do for our Hmong people, especially, our Hmong poor kids. I am really glad to hear that.

  Please, feel free to write me any time you want or if you have any question.

  Thanks again,

  Juu Moua

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *