Hmong Lawyer Thailand

รับบริการและดำเนินการเกี่ยว กับการ
– รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/จดทะเบียนเลิก บริษัท/เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด/ เปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการ เปลี่ยนแปลง กรรมการ /ผู้ถือหุ้น/เพิ่มหุ้น/ลดหุ้น/หุ้นส่วน รับจดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, จดสิทธิบัตร, รับจดสมาคม, จดมูลนิธิ
– ดูแลระบบงานด้านประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม
– รับดำเนินการเกี่ยวกับการขอ Visa
– รับดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้าน Immigration/Work Permit
– รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
– รับดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ
– รับจัดทำพินัยกรรม จัดทำการจัดการมรดก
– รับสืบทรัพย์และบังคับคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจัก
– รับดำเนินการเกี่ยวเรื่องการขอสัญชาติไทย
– บริการรับตรวจ รับร่างสัญญา และจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ
– รับแปลเอกสารสัญญาทางกฎหมาย เอกสารติดต่อสถานทูต เอกสารทุกประเภท พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
– รับสืบชู้สาว สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบพฤติกรรมบุคคล
– รับบริการและดำเนินการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

รับว่าความอรรถคดีและแก้ต่างอรรถคดีทุก ประเภททั่วราชอาณาจักร
– คดีอาญา เช่น คดีฆ่าคน, คดียาเสพติด, คดีหมิ่นประมาท, คดีเช็ค, คดียักยอก, คดีฉ้อโกง, คดีบุกรุก, คดีทำให้เสียทรัพย์, คดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่, คดีพรากผู้เยาว์, คดีอนาจาร, คดีข่มขืน, คดีรับของโจร, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, คดีความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ฯลฯ
– คดีแพ่ง เช่น คดีละเมิด, คดีเยาวชนและครอบครัว, คดีฟ้องหย่า-แบ่งสินสมรส, คดีขอให้รับเป็นบุตร, คดีขอให้เป็นคนสาบสูญ, คดีขอจัดการทรัพย์สินของคนที่ไม่อยู่, คดีประกันภัย, คดีมรดก, คดีขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร, คดีขอแบ่งทรัพย์มรดก, คดีครอบครองปรปักษ์ที่ดิน, คดีทางจำเป็น, คดีฟ้องขอเพิกถอนการให้, คดีภาระจำยอม ฯลฯ
– คดี ตามกฎหมายพิเศษ เช่น คดีภาษีอากร, คดีแรงงาน, คดีปกครอง, คดีเยาวชนและครอบครัว, คดีล้มละลาย, คดีผู้บริโภค, คดีทรัพย์สินทางปัญญา(ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า) ฯลฯ

Kev ua hauj lwm ntawm peb.
– Hais kev plaub kev ntug kev lij choj raws li txoj kev cai lij choj nyob rau ThaiLand(Teb chaws Thaib)
– Kev khiav thiab Ua ntaub ntawv tshua2 yam raws li kev cai ntawm tsoom nom tswv Thailand. Xws li ntaub ntawv sib yuav, Ntaub ntawv sib nrauj, Yuav av, Yuav tsev, Ua ntauj ntawv kev ua lag ua luam, Thov Nationality Thai, ThovVisa/Immigration/Work Permit,
– Teeb tsa Limited company, Teeb tsa Limited partnership, Teeb tsa koom haum raws li kev cai Thialand.
– Txhais ntaub ntawv Thai-English/English-Thai.

Our Service
– Attorney at law, Counsel, Law agent, Lawyer
– Conduct a case service Civil Law, Criminal Law.
– Work permit
– Visa
– Certificate of residence
– Registration of Company
– Registration of Limited partnership
– Trademarks register
– Copyright register
– A patent register
– Legal adviser/consultant
– Translate English-Thai, Thai-English
– Service other, relate with the law or legal.

Call : (+66) 081-448-2583, (+66) 081-668-3302, (+66) 081-776-6213, (+66) 081-988-0257

ฝากข้อความด้านล่าง/Leave your message below.

6 Comments

 1. ทนายความม้ง/Hmong lawyer Thailand.

  พอดีผมไปเห็นข้อความตอนหนึ่งเขียนถึงบการสร้างเครือข่ายนักกฎหมายและทนายความม้งคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือกับคนม้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย ซึ่งผมเองคิดเอาไว้แล้ว และได้มีการร่างสมาคมที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับคนม้งแล้วแต่ยังขาดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุน ดังนั้นหากใครที่คิดว่ามีความคิดและมีความตั้งใจจริง มีเจตนารมย์ที่จะทำจริงๆ ขอให้ติดต่อผมมาครับ เพื่อจะได้พูดคุยกัน แต่ขอให้มีความตั้งใจจริงๆ นะครับ เพราะพูดและคิดมันง่ายแต่ทำจริงๆ ไม่ง่ายครับ

  ขอบคุณครับ.

  ทนายความม้ง/Hmong Lawyer Thailand.

 2. Tiger

  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 3. ทนายความม้ง/Hmong Lawyer Thailand.

  คุณ Tiger.

  สำหรับเรื่องค่าใช้จ่าย ไว้พูดกันอีกทีนะครับ ตอนนี้ผมอยากได้แนวร่วมอุดมการณ์นะครับ ถ้ายังไงติดต่อหาผมนะครับ ตามเบอร์โทร ที่ให้ไว้ครับ

 4. กรรณิการ์

  การเข้าร่วมสมาคมทางด้านกฏหมายต้องเรียนกฏหมายด้วยหรือไม่ แต่ฉันเป็นม้งผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายและสนใจที่จะเรียนเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องม้งทั้งหมดจะได้ไม่เกิดการเอาเปรียบกันในสังคมได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 5. กรรณิการ์

  เพราะเวลาฉันขับรถผ่านทางเรือนจำเห็นพี่น้องม้งอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดทำให้มีความรู้สึกว่าในความเป็นจริงแล้วพี่น้องม้งไม่มีงานทำที่แน่นอนและไม่มีใครที่จะสามารถให้ความรู้บางเรื่องเช่นในด้านกฏหมายให้ทราบกันทั่วกันว่าสิ่งใหนผิดและสิ่งใหนถูกและช่องทางการทำมาหากินมีกี่ช่องทางสิ่งที่ตนทำและคิดว่าเป็นสี่งที่ได้เงินมาเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาที่หลังทำให้เห็นภาพที่ฉันไม่อยากเห็นฉันมีความเชื่อว่าถ้าฉันหนึ่งคนพูดและบอกต่อจากจุดเล็กๆ จุดหนึ่งและขยายไปในโลกอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนความคิดและวิธีการดำรงชีิพของเราพี่น้องม้งให้เข้ากับสังคมไม่ว่าพวกเราจะอยู่มุมใหนของโลกก็ตามไม่ทราบว่าความคิดนี้มีใครเห็นด้วย

 6. Lajtsav Xeem Lis.

  เรื่อง การชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง

  เรียน นักกฎหมายทุกท่าน ที่นับถือ

  ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มึความจริงหรือไม่ ผมไปสอบถามจากแขวงกา่รทางเชียงไหม่แล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีนโยบายและโครงการนี้ ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมา จริงเท็จหรือไม่ ผมหาในอินเทอร์เนทก็ไม่มีข้อมูลเลย ขอความกรุณาจากนักกฎหมายทุกท่านด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *