Tag Archive: การจีบสาว

MSN MSN ตัวแทนทางใจ

ผมอยากเขียนเรื่องความรักมานานแล้ว เพราะว่าบทความที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นแนวทางสังคมมากเกินไป ผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆ มาเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสบายๆ ขำๆ…
Read more