Tag Archive: การวิพากษ์วิจารณ์

อุปนิสัยม้ง ในเชิงบวก ?

หลายคนมองว่าม้งเรา? มักชอบที่จะอยู่แต่กับคำวิจารณ์ที่เป็นบวก (คนทั่วไปก็คงเช่นกัน)? แม้การแสดงออกของตัวเองนั้นจะเป็นลบก็ตาม? ซึ่งความเห็นดังกล่าว?…
Read more