Tag Archive: การหย่าร้าง

กับดักกุศโลบาย

เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่ตกลงไปในหลุมดักหมูป่าอยู่บ้าง โดยหลุมเหล่านั้นอาจเป็นหลุมเก่าที่ถูกขุดขึ้นในห้วงเวลาที่ผู้คนยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ป่าตรงนั้น หรืออย่างน้อยคนขุดก็คิดว่าจะไม่มีใครเข้าถึง กุศโลบาย โดยความหมายของมันคือ…
Read more