Tag Archives: การเกษตรแบบดั้งเดิม

ม้ง เกษตรดั้งเดิม และฟาร์มสัตว์เร่ร่อน

เมื่อประมาณช่วงต้นปี ผมได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่อยู่ เข็กน้อย พี่แกบอกว่าจะผันตัวเองมาเป็นคนเลี้ยงแพะ (ซึ่งต่างจากคนเลี้ยงแกะ) โดยใช้เงินที่ได้จากการขายที่ รวมกับเงินเก็บส่วนหนึ่ง จะซื้อแพะสักสองร้อยตัว เพื่อเริ่มต้นทำฟาร์มแพะ ในฐานะที่ผมรู้จักพี่แกมานาน เมื่อได้ยินว่าพี่แกได้ค้นพบแนวทางการหาเลี้ยงชีพของตัวเอง ผมก็พลอยมีความยินดีไปกับพี่แกด้วย แต่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่า ด้วยจำนวนแพะขนาดนั้น พี่แกจะเอาไปเลี้ยงที่ไหน ตอนนั้นก็ได้พูดคุยกับพี่แกในเรื่องนี้ พี่แกบอกว่ามีพื้นที่ป่าชุมชน ที่มีคนในหมู่บ้านใช้เลี้ยงสัตว์อื่นอยู่ก่อนแล้ว … Continue reading