Tag Archives: การเกษตรแบบดั้งเดิม

ม้ง เกษตรดั้งเดิม และฟาร์มสัตว์เร่ร่อน

เมื่อประมาณช่วงต้นปี ผมได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่อยู่ เข็กน้อย พี่แกบอกว่าจะผันตัวเองมาเป็นคนเลี้ยงแพะ (ซึ่งต่างจากคนเลี้ยงแกะ) โดยใช้เงินที่ได้จากการขายที่ รวมกับเงินเก็บส่วนหนึ่ง จะซื้อแพะสักสองร้อยตัว เพื่อเริ่มต้นทำฟาร์มแพะ ในฐานะที่ผมรู้จักพี่แกมานาน … Continue reading