Tag Archive: การโต้แย้ง

ม้งต้องรักม้ง ???

ก็มีบางเรื่องค้างคา ที่ยังไม่ได้ลงให้ เป็นว่าผมจะค่อยๆ ทยอยเขียนละกันนะครับ เพราะบางเรื่องจำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิง…
Read more