Tag Archive: ข่าวยาบ้า

แซ่ นามสกุล ชาวม้งและยาเสพติด

ช่วงสัปดาห์นี้ถ้าทุกคนติดตามข่าว ไม่ว่าจะทางโทรทัศน์หรือว่าทางหนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่ามีข่าวม้งเราขึ้นอยู่สองสามข่าว และคงไม่ต้องบอกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็มีอยู่เรื่องเดียวแหละครับ…
Read more