Tag Archive: ข่าวยาเสพติด

ยาเสพติด อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่

ครั้งหนึ่งผู้คนบางส่วนได้ขนานนามเราว่า “ไอ้แม้วสกปรก” ทั้งนี้เค้าอาจดูจากลักษณะการแต่งตัวมอมแมมซอมซ่อของเรา รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าใดนัก แต่แล้วเราก็ค่อยๆ…
Read more