Tag Archive: ครอบครัวม้ง

ระดับการศึกษาของคู่สามีภรรยา

พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคือการศึกษา อันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่พวกเรา แต่ก็ยังมีพวกเราอีกจำนวนมากที่ได้ละทิ้งการศึกษาไป เหตุผลโดยทั่วไปที่เราควรเข้าสู่ระบบการศึกษาก็คือ เพื่อให้เรามีความรู้ทั่วไปเหมือนอย่างที่คนอื่นเค้ามี…
Read more

ม้งไกลบ้าน ลูกไกลพ่อแม่

เมื่อเริ่มคิดได้ว่าควรกลับมาประจำที่ นั่งลง และเริ่มต้นเขียนอีกครั้ง จึงเอาฤกษ์เอาชัยด้วยการปัดกวาดบ้านหลังนี้เสียใหม่หลังจากปล่อยให้ซอมซ่อมานาน ซึ่งการปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลสามประการ…
Read more