Tag Archive: ความตาย

เธอตาย เพราะอายฉัน

อาชีพอย่างฉัน…..(ไม่บอกหรอกอาชีพน่ะ)…ทำให้ฉันมีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็น ความตาย ความทุกข์ และ ความสุขของผู้คนมากมาย…
Read more