Tag Archive: ความแตกแยก

การแบ่งเขาแบ่งเรา ในสังคมม้ง

สังคมม้งถือเป็นสังคมที่ไม่ใหญ่ (เล็ก) เราจึงสังเกตุอะไรต่อมิอะไรได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ…
Read more