Tag Archive: คู่สามีภรรยา

ระดับการศึกษาของคู่สามีภรรยา

พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคือการศึกษา อันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่พวกเรา แต่ก็ยังมีพวกเราอีกจำนวนมากที่ได้ละทิ้งการศึกษาไป เหตุผลโดยทั่วไปที่เราควรเข้าสู่ระบบการศึกษาก็คือ เพื่อให้เรามีความรู้ทั่วไปเหมือนอย่างที่คนอื่นเค้ามี…
Read more