Tag Archive: งุงิงุงิ

“วะ” ภาษาม้ง ชิมิ

ภาษาม้ง คือภาษาหนึ่งที่ไม่มีหางเสียง เราพูดกันแบบทื่อๆ ตรงไปตรงมา ซึ่งภาษาส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นไปในลักษณะนี้…
Read more