Tag Archive: ชาติพันธุ์ไทย

ม.เชียงใหม่ เปิดรับ ป.โท สาขาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา…
Read more